WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове забезпечення діяльності у сфері будівництва: недоліки та шляхи удосконалення - Реферат

Правове забезпечення діяльності у сфері будівництва: недоліки та шляхи удосконалення - Реферат

України від 22 лютого 2000 р. "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" [2, с. 78-101]. Всі питання, що стосуються координації закупівлі товарів, робіт і послуг, віднесено до компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади - Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.
Разом з тим, практика застосування норм ЗаконуУкраїни "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" свідчить про недосконалість деяких норм цього Закону.
Перш за все, це стосується такого принципового питання, як вартісна межа предмету закупівлі, нижче від якої застосування процедури торгів не є економічно доцільним. Важливою умовою для оголошення тендеру є також наявність гарантій щодо своєчасного і в повному обсязі отримання замовником коштів на будівництво. Відсутність фінансових гарантій щодо повного та своєчасного фінансування капітальних вкладень і відповідальності за це не дає підстав оголошувати тендери на закупівлю будівельних робіт, як це визначено даним Законом.
З метою створення умов для припинення практики укладання договорів з підприємствами на держзамовлення необхідно передбачити у Законі норму застосування процедури торгів (тендерів) на всі види закупівель тільки за умови надання гарантій фінансування закупівель головним розпорядником бюджетних коштів.
На законодавчому рівні закріплені також питання приватизації об'єктів незавершеного будівництва (ОНБ), зокрема щодо складання переліків для приватизації, порядку прийняття рішення про приватизацію тощо, а також передбачено можливість вибору способів продажу ОНБ залежно від їх стану: на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу, внесенням до статутного фонду господарського товариства з наступною приватизацією, під розбирання.
Згідно з Дорученням Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. № 19714/10 Радою Міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями розроблені регіональні програми "Завершення недобудов".
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2000 р. № 1347 визначені обсяги завершення недобудованого житла протягом 2000-2004 років у розрізі регіонів. Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2000 р. № 168 "Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об'єктів житла" запроваджено механізм залучення інвесторів для завершення будівництва об'єктів житла та визначено порядок передачі права на їх завершення. Впровадження цих заходів спрямоване на скорочення обсягів незавершеного будівництва. Проте, для остаточного вирішення зазначеної проблеми, цих заходів явно не достатньо.
Однією з обов'язкових процедур, що передують затвердженню проектів будівництва, є проведення державної експертизи, порядок здійснення якої встановлений відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України. Ним передбачено, що державна експертиза має проводитися тільки комплексно з покладанням обов'язків головної організації на служби Укрінвестекспертизи. Зазначені служби, разом з іншими основними завданнями, повинні у встановленому порядку укладати договори із замовниками та співвиконавцями, забезпечувати дотримання державної дисципліни здійснення експертиз по конкретних проектах. Результатами роботи виконавців складових частин комплексної державної експертизи є офіційні висновки, оформлені згідно з вимогами, прийнятими Міністерством охорони здоров'я, Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством внутрішніх справ України, Державним комітетом України з енергозбереження.
Узагальнений комплексний висновок, який може бути:
- позитивним з рекомендацією до затвердження, з встановленням відповідних техніко-економічних показників;
- з рекомендацією щодо доопрацювання і подання на повторний розгляд після усунення недоліків та зауважень відповідних виконавців комплексної державної експертизи;
- з висновком щодо неможливості реалізації такого проекту будівництва.
Після цього висновки передаються відповідальному виконавцю комплексної державної експертизи - службам Укрінвестекспертизи. Всі ці процедури потребують значного часу. Загальний термін виконання комплексної державної експертизи визначається договором
залежно від категорії складності, типовості та особливостей проектів будівництва в межах від 15 до 45 днів. Питання спрощення зазначених процедур було вирішено лише у січні 2003 року.
З метою поліпшення інвестиційних умов в Україні в цілому та підприємницької діяльності зокрема на виконання Доручення Кабінету Міністрів України Держбудом України було здійснено заходи щодо спрощення системи дозволів, зменшення витрат та скорочення термінів підготовки відповідних погоджень при реалізації проектів будівництва.
У розвиток положень Закону України від 18 вересня 1991 р. "Про інвестиційну діяльність" [3] та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 483 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи" Держбудом України були розроблені Рекомендації щодо удосконалення порядку проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва та взаємодії співвиконавців її складових частин.
Однак, названі Рекомендації не допомогли повністю вирішити окреслені питання на місцевому рівні. Аналіз стану справ в регіонах виявив порушення процедури здійснення державної експертизи, необґрунтоване збільшення термінів її проведення, завищення розміру плати за виконання експертизи, особливо по проектах, які реалізуються за рахунок недержавних коштів, що призводить до негативних наслідків.
Для впорядкування на регіональному рівні процедури здійснення комплексної державної експертизи, яка б відповідала повною мірою положенням законодавчих актів, та з метою скорочення термінів і зменшення вартості проведення експертизи, а також врегулювання питання щодо розподілу коштів між виконавцями складових частин комплексної державної експертизи проектів будівництва, на нашу думку, необхідно вжити додаткових заходів, видати офіційний нормативно-правовий акт.
Для скорочення термінів проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва, слід ширше розповсюджувати практику залучення спеціалістів установ та організацій незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, які мають відповідний науковий та фаховий рівні.
Актуальними для галузі будівництва залишаються питання інвестування. Ринкові умови господарювання вимагають формування нових засад взаємовідносин учасників інвестиційного процесу в капітальному будівництві. Законодавством України визначено сферу

 
 

Цікаве

Загрузка...