WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти протидії організованій злочинності в галузі зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

Правові аспекти протидії організованій злочинності в галузі зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

міжнародними договорами, запити відповідних міжнародних правоохоронних організацій, правоохоронних органів і спеціальних служб іноземних держав.
Під запитами у сфері міжнародного співробітництва розуміють письмові або усні звертання, направлені (передані) офіційно правоохоронним органам-партнерам відповідно до міжнародних договорів, з питань, рішення яких віднесено до їх компетенції. Запити, як правило, стосуються перевірки по обліках, підтвердження установчих даних і встановлення місцезнаходження громадян, перевірки отриманої інформації про злочин, що готується, вчиняється або є вчиненим, у тому числі й шляхом проведення оперативно-розшукових заходів "контрольована поставка", "перевірочна закупка" та інших заходів, встановлення обставин вчинення злочину і причетності окремих осіб до нього, перевірки реєстрації фірм і т. ін.
Під час підготовки відповідей на запити іноземних партнерів необхідно пам'ятати про терміни їх виконання. Підрозділ правоохоронного органу, до якого звернений запит, повинен дати відповідь на нього (у письмовій або усній формі з відповідною оцінкою) не пізніше 15 днів з дня одержання. У разі, коли виконання запиту вимагає додаткової перевірки або вивчення, - протягом місяця. Запит із позначкою "Терміново" повинний бути виконаний протягом трьох днів.
У разі затримки виконання запиту відповідний підрозділ самостійно або через відповідні підрозділи центрального апарату сповіщає про це партнера-ініціатора запиту або направляє йому проміжну відповідь.
Разом з тим, при підготовці та направленні запитів наявні численні випадки різних недоглядів. Аналіз практики міжнародного співробітництва правоохоронних органів показує, що найбільш типовими помилками є наведені нижче.
1. На міжнародні відносини у сфері оперативно-розшукової діяльності переноситься існуюча національна практика, зовсім не обов'язкова для іноземних держав. Виконавці в рамках запитів, що спрямовуються на основі "поліцейських угод" просять направити на їх адресу установчі документи фірми, свідоцтво про реєстрацію, довідку банку, тоді як в іншій державі така інформація, а тим більше справжні документи можуть бути витребувані лише в рамках міжнародного слідчого доручення по кримінальній справі.
2. Некоректна постановка завдань. Деякі органи у своїх запитах ставлять великий обсяг питань, для рішення яких буде потрібно група оперативних працівників, або такі, що не випливають з матеріалів справи. Нерідко зміст запитів виходить за межі підписаних угод, а також - предмета дослідження з конкретної справи оперативного обліку. Іноді направляються неправомірні слідчі доручення.
3. Зі змісту запитів не завжди зрозуміло, у зв'язку з чим він направлений; дається неповна інформація про юридичних осіб і громадян; допускається використання скорочень і маловідомих абревіатур (особливо назв різних правоохоронних підрозділів, інших державних органів і установ, а також фірм); не вказуються номери телефонів, поштові й інші реквізити фірм, а також - адреси громадян.
4. Прагнення перекласти проведення ряду установчих заходів та слідчих дій на закордонних колег. Виконавці не додають до запиту копії документів (митних і відвантажувальних декларацій, паспортів угоди, контрактів, коносаментів і т. ін.), чим можуть значно полегшити та прискорити виконання запиту.
5. Зустрічаються випадки, коли запити про наведення довідкової інформації, надання документів та інформації, необхідних для провадження справи, пересилаються через підрозділи центрального апарату відповідних правоохоронних органів держав світу. Практика свідчить, що, по-перше, це призводить до невиправданого збільшення термінів по справах і, по-друге, - завантажує непродуктивною роботою апарат центральних органів різних рівнів як ініціатора запиту, так і виконавця запиту.
6. У ряді випадків співробітники правоохоронних органів зневажають вимоги, що пред'являються до офіційного листа в службовому переписуванні. Форма і стиль листа нерідко не відповідають цим вимогам. У запитах допускаються розмовні вирази і нечіткість, що погіршує розуміння і з'ясування змісту запиту.
Необхідно враховувати, що запити про проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, у тому числі про наведення довідкової інформації, здійснення контрольованих поставок, перевірочних закупок та інших заходів, здійснюваних з метою виявлення первинних злочинів, виконуються за умови подвійної криміналізації, тобто за умови, що діяння, відносно якого здійснюються ці заходи, визнано злочином у державі органу-ініціатора запиту та в державі органу-виконавця запиту. Це особливо відноситься до іноземної валюти, деяких видів зброї й інших предметів, обіг яких заборонений чи обмежений в різних державах у різному ступені.
Врешті-решт, з метою активізації викриття злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності та перекриття нових шляхів вчинення правопорушень у зазначеному напрямі можна запропонувати такі заходи:
- систематично здійснювати профілактичні заходи з викриття фактів зловживань посадових осіб, суб'єктів підприємницької діяльності та контролюючих органів, які сприяли незаконному поверненню підприємствам податку на додану вартість по експортних операціях;
- детально відпрацьовувати підприємства-нерезиденти, учбові заклади та туристичні агенції на предмет проживання, роботи, навчання та переміщення іноземців;
- активно виявляти підприємницькі структури, які займаються незаконною посередницькою діяльністю з працевлаштування іноземців. Організовувати перевірки регіональних центрів зайнятості;
- ефективно вживати додаткових заходів щодо протидії злочинам економічної спрямованості, до яких причетні суб'єкти підприємницької діяльності, що зареєстровані на територіях вільного економічного та пріоритетного розвитку [8].
Список використаних джерел
1. Петльований В.Б. Боротьба зі злочинністю у сфері зовнішньоекономічної діяльності: проблеми, перспективи їх вирішення // Економічні злочини: попередження і боротьба з ними. - 2001. - № 25. - С. 402-404.
2. Довідка МВС України про результати роботи по напрямку зовнішньоекономічної діяльності за 10 місяців 2003 року.
3. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 29. - Ст. 377.
4. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998.
5. Борута П.М., Марценко Є.В. "Тіньова" економіка та її вплив на криміногенну ситуацію в України: оцінка, тенденції, проблеми // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2002. - № 6. - С. 91-99.
6. Методичні рекомендації щодо єдиного порядку обліку злочинів, викритих на визначених пріоритетних напрямах економіки, 2002.
7. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради. - 2002. - № 38-39. - Ст. 288.
8. Довідка про результати роботи підрозділів ДСБЕЗ по викриттю злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності за 10 місяців 2003 року.

 
 

Цікаве

Загрузка...