WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти протидії організованій злочинності в галузі зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

Правові аспекти протидії організованій злочинності в галузі зовнішньоекономічної діяльності - Реферат


Реферат
на тему:
Правові аспекти протидії організованій злочинності в галузі зовнішньоекономічної діяльності
Останніми роками Україна зробила певні кроки у напрямі відкритості для зовнішнього світу, але процес становлення національного зовнішньоекономічного механізму триває суперечливо і з великими труднощами. Нагальною потребою стає пошук оптимальних форм державного регулювання зовнішньоекономічного процесу, запровадження такого механізму, який би відповідав сучасним вимогам міжнародної економічної взаємодії. Державне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків має виконувати такі функції, як: визначення принципів та пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності, сприяння вітчизняним виробникам у їх зарубіжній діяльності та контроль за нею. У цій сфері застосовується широка система методів державного регулювання.
Так, до економічних інструментів належать:
- у галузі імпорту - митні тарифи, численні податки та збори, імпортні депозити;
- у галузі експорту - пільгові кредити експортерам, гарантії, субсидії, звільнення від сплати податків, надання фінансової допомоги.
Адміністративними методами є кількісні обмеження шляхом квотування, ліцензування обсягів експорту чи імпорту, спеціальні вимоги до товару, ембарго і т. ін.
В українській економіці на сьогодні існують необхідні передумови для поступового включення її у систему світових господарських зв'язків. Головні з них - наявний ресурсний потенціал, надзвичайно вигідне географічне становище, сприятливий клімат та ін. Найдинамічнішими компонентами зовнішньоекономічних зв'язків можуть бути такі: інтелектуальний потенціал; обробні галузі промисловості - верстатобудування, приладобудування, літакобудування, порошкова металургія, надтверді матеріали; агропромисловий комплекс і добувні галузі промисловості; нарешті, туризм, банківська справа, фінанси.
В Україні понад 100 тисяч суб'єктів підприємництва ведуть активну зовнішньоекономічну діяльність з іноземними партнерами більше 150 країн світу [1, с. 402-403] (таблиця).
Таблиця
Основні партнери у зовнішній торгівлі товарами [2]
Експорт Імпорт
1. Російська Федерація - 15,6 % 1. Російська Федерація - 41,5 %
2. Німеччина - 6,5 % 2. Туркменія - 12,7 %
3. Італія - 5,7 % 3. Німеччина - 7,8 %
4. Китай - 5, 4 % 4. Польща - 3,2 %
5. Туреччина - 3,9 % 5. Китай - 2,4 %
Основна продукція на експорт Основна продукція на імпорт
1. Чорні метали та вироби з них - 29,8 % 1. Мінеральне паливо, нафта - 39,9 %
2. Продукція хімічної промисловості - 11,1 % 2. Машини, устаткування - 10,6 %
3. Мінеральні продукти - 9,7 % 3. Продукція хім. промисловості - 6,1 %
4. Машини, устаткування - 9,0 % 4. Неблагородні метали - 4,5 %
Головним правовим актом даної галузі законодавства є Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" [3], який закріпив основні принципи вказаної діяльності, визначив її суб'єкти і види, встановив засади правового та економічного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків, а також юридичну відповідальність у цій сфері. Система зовнішньоекономічного законодавства включає також правові акти про режим іноземного інвестування і валютне регулювання, норми фінансового, податкового, цивільного, митного, банківського, підприємницького законодавства, відповідні укази Президента, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та інших міністерств та відомств, що спрямовані на реалізацію державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Для зовнішньоекономічного законодавства характерне закріплення у його нормах економічних методів управління і регулювання процесами експорту та імпорту товарів, науково-технічних досягнень, капіталів і робочої сили, спільної підприємницької діяльності, міжнародних фінансових та інших зовнішньоекономічних операцій [4, с. 637].
Разом з тим, галузь зовнішньоекономічної діяльності є однією з найпривабливіших сфер її використання у протиправних цілях організованою злочинністю.
Так, контрабанда є домінуючою складовою "тіньової" економіки, саме вона дозволяє уникати сплати митних платежів, одержувати від злочинної діяльності максимальний прибуток, переказувати грошові кошти на рахунки в іноземні банки та у такий спосіб накопичувати капітал.
Контрабанда нерозривно пов'язана з корупцією в органах влади, управління, правоохоронних органах, банківських структурах тощо та суттєво впливає на стан "тіньової" економіки в країні. Вона завдає збитків економіці держави, встановленому правопорядку в галузі міжнародної торгівлі, порушує державний суверенітет.
Контрабандисти активізували свою діяльність практично на всіх ділянках кордону. Таке становище є наслідком, перш за все, "прозорості" 4579 кілометрів кордону, що становить 55,7 % від усієї довжини державного кордону України, а також, приблизно, 1500 доріг, що зв'язують нашу країну із суміжними державами на півночі, сході та південному заході, з яких лише 98 - забезпечено всім необхідним обладнанням для митних потреб. А звідси - намагання криміналітету використати цю ситуацію у своїх злочинних цілях.
Найбільш вразливими ділянками контрабандної діяльності щодо переміщення товарів є такі: українсько-російська - 37,9 % всієї затриманої контрабанди; українсько-молдовська - 18,6 %; морська - 9,3 %; українсько-білоруська - 8,7 %; українсько-польська - 6,8 %; українсько-румунська ділянки державного кордону - 6,5 %.
Починаючи з 90-их років минулого століття, контрабандні операції з підакцизними товарами посіли перше місце серед інших видів контрабанди. Злочини вчинюються шляхом ввезення підакцизних товарів на митну територію України під виглядом транзиту з подальшим незаконним відчуженням без сплати митних та інших зборів з використанням митних документів.
У структурі предметів "тіньової" економіки необхідно також виділити автотранспорті засоби, контрабандне переміщення яких має стійку тенденцію до зростання [5, с. 95-96].
На думку аналітиків правоохоронних органів та незалежних експертів, до зовнішньоекономічної діяльності необхідно відносити злочини, що вчинені спеціальними суб'єктами, якими є посадові, матеріально-відповідальні та інші особи, що виконують на підприємствах, установах та в організаціях, незалежно від форми власності й організаційно-правової форми, організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, а також особи, які не мають таких повноважень, але володіють доступом до предмету посягання для виконання трудових обов'язків за родом діяльності чи служби, або особи, які виконують обов'язки з охорони майна чи об'єкту, на якому воно зберігається, без матеріальної відповідальності та вчинені на спеціальному об'єкті. Такими об'єктами є:
- експортні та імпортні об'єднання і контори Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, інших державних структур, які пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю (зовнішнядержавна

 
 

Цікаве

Загрузка...