WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Права і свободи громадян в умовах надзвичайного і воєнного стану - Реферат

Права і свободи громадян в умовах надзвичайного і воєнного стану - Реферат

Президента України, центральних органів виконавчої влади, органів військового управління, інших структур і посадових осіб по введенню і застосуванню на території, на якій уведене надзвичайний чи воєнний стан, заходів, пов'язаних з тимчасовим обмеженням окремих прав громадян. Крім того, у Законі України "Про правовий режим воєнного стану" (ст. 24) передбачено порядок інформування Генерального секретаря ООН. Згідно з даною статтею Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права у разі введення воєнного стану негайно повідомляє через Генерального секретаря ООН держави, які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення. У даному повідомленні зазначається також дата припинення дії відповідних відхилень від зобов'язань, передбачених Міжнародним пактом про громадянські та політичні права. Про зміни межі відхилень від зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права або строку дії обмежень прав і свобод тапричин прийняття такого рішення Україна повідомляє Генерального секретаря ООН [4].
Таким чином, законодавством України передбачено обмеження окремих прав громадян і їх додаткових обов'язків в умовах надзвичайного чи воєнного стану. Звідси випливає, що правове положення громадян у період дії цих режимів має свої характерні риси й специфічні особливості, що полягають у тому, що органами, які забезпечують режим надзвичайного чи воєнного стану, за підставами, установленим законодавством України і в межах наданих їм повноважень, можуть бути обмежені окремі права і свободи громадян.
Разом з тим, законодавство України передбачає можливість обмеження прав і свобод громадян у період дії воєнного стану тільки в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення оборони країни і безпеки держави, і в тих межах, яких вимагає гострота стану. Прийняті у зв'язку з цим заходи з урахуванням міжнародно-правових норм не повинні спричинити яку-небудь дискримінацію окремих осіб чи груп населення винятково за ознакою статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання, відношення до релігії, переконань, приналежності до суспільних об'єднань, а також за іншими обставинами.
Зазначені обставини мають важливе значення для визначення перспектив розвитку законодавства України в галузі прав і свобод громадян у цілому, оскільки останнім часом деякими авторами висловлюються думки про те, що закріплений у Конституції України перелік прав і свобод не підлягає обмеженню при введенні надзвичайного або воєнного стану, значно розширений, у порівнянні з Міжнародним пактом про цивільні і політичні права, шляхом указівки таких прав, як право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі і імені, право на таємницю приватного життя і т.ін.
Гарантом дотримання основ правового статусу особистості в умовах надзвичайного і воєнного стану можуть бути існуючі в Україні заходи захисту прав і свобод громадян, передбачені ст. 45-46 Конституції України, включаючи можливість звертання до суду та органів прокуратури [1]. З огляду на це, особливої уваги вимагає з'ясування повноважень у період воєнного стану саме судів і прокуратури.
Тут необхідно виходити з того, що Конституцією України (ст. 1 25) [1], Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану" (ст. 37) [3] і Законом України "Про правовий режим воєнного стану" (ст. 26) [4] прямо зазначається, що правосуддя на території, де введено надзвичайний (воєнний) стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Створення будь яких інших судових або позасудових органів (надзвичайних та особливих судів) забороняється. Судочинство в судах ведеться відповідно до чинних в Україні на момент введення надзвичайного стану законів. Введення будь-яких скорочених чи прискорених форм судочинства забороняється.
Виходячи з конституційних принципів судової діяльності, правосуддя на території, де введено надзвичайний чи воєнний стан, здійснюється тільки судом. На цій території діють всі суди, які встановлені Конституцією України. Причому, судочинство у всіх судах повинно здійснюватися відповідно до Конституції України та інших законодавчих актів України. У разі неможливості здійснення правосуддя судами, що діють на території, на якій уведене надзвичайний чи воєнний стан, за рішенням Верховного Суду України чи Вищого Арбітражного Суду України відповідно до їх компетенції може бути змінена територіальна підсудність справ, розглянутих у судах.
Що стосується діяльності прокуратури України на території, де введене надзвичайний чи воєнний стан, то вона також повинна здійснюватися відповідно до Конституції України та інших законодавчих актів України з урахуванням положень законодавства про надзвичайний чи воєнний стан. Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану" (ст. 34) та Законом України "Про правовий режим воєнного стану" (ст. 28) особливо обумовлено, що нагляд за додержанням законів України в умовах воєнного стану здійснюється відповідно до Конституції та законів України.
Слід підкреслити, що даними законами передбачаються також гарантії законності в умовах надзвичайного або воєнного стану, в тому числі - заборона зміни Конституції України; зміни Конституції Автономної Республіки Крим; проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування; проведення всеукраїнських та місцевих референдумів; проведення страйків.
Існування названих законів служить основою для подальшого удосконалення правового регулювання режимів надзвичайного і воєнного стану, є суттєвим гарантом надійного забезпечення безпеки особистості, охорони її основних прав і свобод в умовах дії особливих правових режимів.
Список використаних джерел
1. Конституція України: прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Всеобщая декларация прав человека (от 10 декабря 1948 года): Организация Объединенных Наций // Офиц. отчеты первой части третьей сессии Ген. Ассамблеи. А/810. - С. 39 - 42.
3. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 року // Голос України. - 2000. - квіт. - № 74 (25. 04. 2000).
4. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6 квітня 2000 року // Офіц. вісник України. - 2000. - № 17 (12. 05. 2000). - Ст. 691.

 
 

Цікаве

Загрузка...