WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Агреговані показники державного управління світового банку: динаміка корупції у пострадянських країнах - Реферат

Агреговані показники державного управління світового банку: динаміка корупції у пострадянських країнах - Реферат

порівняно з агрегованими [7, с. 11]. Як слушно вважають аналітики Світового банку, краще розділити країни на загальні категорії ("країни з кризою в управлінні", "країни, схильні до ризику", країни, не схильні до ризику"), ніж робити наголос на конкретному значенні індексу по країні.
Статистичний аналіз свідчить, що корупція пов'язана з багатьма характеристиками життєдіяльності суспільства - індексом розвитку людського потенціалу та його складовими, ВВП, рівнем демократії та реформами, бідністю та нерівністю, часу, впродовж якого держава залишалася суверенною, відкритістю у сфері зовнішньої торгівлі, розвиненістю ринкових інститутів, системи торгівлі та ін. [10, с. 155 - 160; 11; 12]. Показник контролю корупції за 1996 рік має щільний статистичне значимий зв'язок з аналогічним показником за 199 8 рік - г=0,939 (151 країн), показник 1998 року з показником 2000 року-0,956 (184 країни), показник 2000 року з показником 2002 року - 0,949 (185 країн). У 2002 році коефіцієнт кореляції між контролем корупції та ефективністю державного управління становив 0,946, верховенством права - 0,954, якістю регулювання - 0,894, правом голосу та підзвітністю - 0,760, політичною стабільністю - 0,759 (усі коефіцієнти кореляції значимі для р<0,01). Лідерами за показником контролю корупції є Словенія, Естонія, Угорщина, аутсайдерами - Туркменістан, Таджикистан, Азербайджан. Показник контролю корупції в Україні в 2002 році майже збігається з середнім значенням по регіону країн колишнього СРСР.
Попри дещо відмінну методологію, коефіцієнт кореляції між індексом сприйняття корупції "Трансперенсі Інтернешнл" та показником контролю корупції Світового банку для 26 посткомуністичних країн за 2003 рік становить 0,877 при р<0,05 (по Югославії взято рейтинг Індекс сприйняття корупції ТІ за 2000 рік), що говорить про збіг оцінок.
У таблиці 2 представлено тренди контролю корупції у посткомуністичних країнах [8, с. 98-115]. Загалом республіки колишнього СРСР сприймаються більш корумпованими, ніж країни Центральної та Східної Європи включно з "балтійськими тиграми", де значення відповідного показника майже дорівнює нулю тобто середньому по вибірці. У першому регіоні ситуація з корупцією поступово погіршується (показник контролю корупції зменшився з -0,86 до -0,95) у другому регіоні дещо покращився (відповідно, показник збільшився з -0,1 до -0,04).
Таблиця 2
Динаміка корупції у країнах з перехідною економікою
Країни Центральної та Східної Європи Роки, показники
Країна 1996 1998 2000 2002
Албанія 0,05 -0,92 -0,63 -0,85
Боснія і Герцеговина - -0,35 -0,50 -0,60
Болгарія -0,62 -0,50 -0,15 -0,17
Хорватія -0,45 -0,33 0,02 0,23
Чехія 0,55 0,35 0,38 0,38
Естонія 0,05 0,49 0,76 0,66
Угорщина 0,59 0,69 0,76 0,60
Латвія -0,52 -0,10 0,01 0,09
Литва -0,12 0,07 0,27 0,25
Македонія -0,93 -0,30 -0,48 -0,73
Польща 0,38 0,49 0,47 0,39
Румунія -0,17 -0,38 -0,48 -0,34
Словаччина 0,39 -0,08 0,25 0,28
Словенія 0,98 0,83 1,08 0,89
Югославія -0,85 -0,97 -1,08 -0,80
Середній показник у країнах Центральної та Східної Європи -0,1 -0,12 -0,02 -0,04
Країни колишнього СРСР (крім Балтії)
Вірменія -0,60 -0,71 -0,76 -0,72
Азербайджан -0,90 -1,01 -1,13 -1,07
Біларусь -0,86 -0,60 -0,07 -0,78
Грузія -0,98 -0,64 -0,73 -1,03
Казахстан -0,69 -0,80 -0,76 -0,90
Киргизстан -0,73 -0,69 -0,86 -0,84
Молдова -0,19 -0,51 -0,87 -0,89
Росія -0,69 -0,69 -1,05 -0,90
Таджикистан -1,53 -1,12 -1,15 -1,07
Туркменістан -1,34 -1,13 -1,14 -1,21
Україна -0,69 -0,89 -0,98 -0,96
Узбекистан -0,92 -0,98 -0,79 -1,03
Середній показник по країнах колишнього СРСР (крім Балтії)
-0,86
-0,81
-0,85
-0,95
Кількість країн з перехідною економікою
26
27
27
27
Кількість країн у загальній вибірці
151
184
185
195
Медіанні значення використаних джерел по країні у загальній вибірці
4
5
6
7
До відома. Близькі значення за контролем корупції у колишніх республіках СРСР мають, зокрема, такі країни: Болівія (-0,82), Гамбія (-0,83), Лівія (-0,91), Конго (-0,94), Еквадор (-1,02).
З огляду на проведений аналіз, можна дійти висновків та окреслити подальші перспективи дослідження розглядуваної теми.
Консалтингові фірми (Інститут розвитку управління, "Служба оцінки політичних ризиків") були новаторами у застосуванні різноманітних експертних та масових опитувань, кількісному вимірі такого явища, як корупція. Приблизно з середини 90-их, у тому числі й і за рахунок долучення недержавних організацій (рейтинги "Трансперенсі Інтернешнл", експертні оцінки Фондів "Дім свободи" та "Спадщина"), в цій сфері спостерігається накопичення інформації про методологію та результати крос-національних емпіричних обстежень корупції. В цьому ряду можна назвати і проекти Світового банку, спрямовані як на отримання знань про діловесередовище та державний сектор за допомогою опитувань, так і узагальнення даних інших досліджень.
Робоче визначення державного управління Світовим банком включає: підзвітність органів влади та довіру до них, здатність до ефективного адміністрування ресурсами та надання послуг громадянам. На емпіричному рівні цей концепт зводиться до шести компонентів: право голосу та підзвітність; політична стабільність і відсутність насилля; ефективність державного управління; якість регулювання; верховенство права; контроль корупції. Показник, що відбиває найрізноманітніші форми зловживання владою, загалом розраховується на підставі результатів 14 досліджень. З'ясовано, що корупція тісно пов'язана з верховенством права та ефективністю державного управління.
У контролі корупції республіки колишнього СРСР виглядають менш оптимістичними, ніж країни Східної та Центральної Європи. В Україні ситуація з державним управлінням, крім політичної стабільності, загалом оцінюється гірше за середньосвітовий рівень. Попре існуванню в державі певного власного досвіду відстеження соціально-економічних тенденцій, ряд питань потребує термінового вирішення, зокрема, відбір релевантних індикаторів для системи моніторингу ефективності державного управління в країні.
Список використаних джерел
1. Загальні методичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань // Вісник держав. служби. - 2002. - № 3.
2. Інвестиційний рейтинг України у І півріччі 2002 року // Економічні есе. - К.: Ін-т реформ. - 2002. - Вип. 4.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 113 "Про затвердження Методики визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів" // Офіц. вісник України. - 2004. - № 5.
4. 1999. Україна. Людський розвиток. Програма Розвитку Організації Об'єднаних Націй. - К., 2000.
5. Скатерщикова Е., Цветков В. Интегральная оценка меры социально-экономического благополучия российских городов: новая методика и результаты ее применения // Рос. эконом. журнал. - 2001. - № 5-6.
6. Патнам Р. Творення демократії. - К.: Вид. Соломії Павличко "Основи", 2001.
7. Кауфманн Д., Краай А., Сойдо-Лобатон П. Вопросы управления: от оценки к действию // Финансы и развитие. - 2000. - Июнь.
8. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002. - S.L.: The World Bank. - 2003. - June 30.
9. Бова А.А. Transparency International: індекс сприйняття корупції // Політ. менеджмент. - 2004. - № 1.
10. Борьба с коррупцией в переходный период. Вклад в обсуждение стратегии. - Вашингтон, Федеральный округ Колумбия: Всемирный банк, 2000.
11. Бова А. Корупція в контексті політичного і соціально-економічного розвитку (деякі глобальні та регіональні тенденції) // Економ. часопис-ХХІ. -2003. - №10.
12. Broadman Н. G., Recanatini F. Seeds of Corruption: Do Market Institutions Matter? // World Bank Policy Research Working Paper 2368. - 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...