WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Агреговані показники державного управління світового банку: динаміка корупції у пострадянських країнах - Реферат

Агреговані показники державного управління світового банку: динаміка корупції у пострадянських країнах - Реферат

корупції у громадському секторі тощо.
Усі агреговані показники вимірюються від -2,5 до 2,5 балів із середнім значенням, що дорівнює 0. Більше значення свідчить про кращий стан тієї чи тієї сфери [8, с. 98 - 115]. Агреговані показники державного управління розглядаються насамперед на макронауковому рівні (кореляційно-регресійний аналіз з різноманітними соціально-економічними показниками) і меншою мірою придатні до формулювання докладних практичних рекомендацій. Отже, порівняння конкретних значень по країнах поступається за значенням аналізові регіональних відмінностей корупції.
Динаміка показників якості державного управління в Україні представлена у таблиці 1.
Таблиця 1
Тренд оцінок державного управління в Україні
Позиція 1996 1998 2000 2002
Est. S.E. N. Est. S.E. N. Est. S.E. N. Est. S.E. N.
Право голосу та підзвітність -0,37 0,18 4 -0,14 0,18 6 -0,39 0,16 7 -0,59 0,13 9
Політична стабільність -0,25 0,28 5 -0,13 0,24 7 -0,51 0,25 8 0,14 0,20 8
Ефективність державного управління -0,59 0,17 6 -1,00 0,19 8 -0,78 0,18 9 -0,74 0,13 10
Якість регулювання -0,57 0,23 6 -0,89 0,20 7 -1,19 0,28 7 -0,62 0,17 9
Верховенство права -0,64 0,15 8 -0,76 0,16 11 -0,71 0,13 12 -0,79 0,12 13
Контроль корупції -0,69 0,22 5 -0,89 0,15 10 -0,98 0,15 11 -0,96 0,13 11
Est. - оцінка в умовних балах якості різних сторін державного управління;
S.E. - стандартне відхилення - показник узгодженості даних різних досліджень;
N. - кількість досліджень, за результатами яких розраховані відповідні оцінки.
Як бачимо з таблиці, практично за усіма показникам соціально-політична ситуація в Україні має гірші за середньовибіркові оцінки, крім політичної стабільності у 2002 році. При цьому кількість досліджень, за якими розраховуються агреговані показники, постійно зростає, а варіабельність даних зменшується.
Розглянемо докладніше обстеження, на підставі яких формується узагальнені оцінки контролю корупції [8, с. 97]. До репрезентативних джерел, тобто тих, які охоплюють якомога широкий спектр країн - від економічно високорозвинених до тих, що розвиваються, - відносяться п'ять.
1. Колумбійський університет (Columbia University, State Capacity Project) у "Дослідженні потенціалу держави" з'ясовує відповіді на такі запитання:
"Оцінка серйозності корупції в межах держави.
До якого ступеня політичні діячі (наприклад, виконавчий керівник і члени кабінету) залучені до відносин кумівства, дружби і патронату?
До якого ступеня державний орган країни (представники, що займають середні і більш високі ролі в ієрархії управління) втягнені у відносини кумівства, дружби і патронату?
До якого ступеня відносини кумівства, дружби і патронату підривають здатність держави до ефективного здійснення основних функцій уряду?
До якого ступеня відносини кумівства, дружби і патронату спотворюють економічний розвиток?"
2. Служба аналізу глобальних ризиків ДРІ Мак Гроу-Хілл (Global Insight's DRI McGraw-Hill Country, Risk Review) в "Огляді ризиків" робить оцінку втрат від корупції і витрат на неї протягом 12-місячного періоду за шкалою від 0 до 10.
3. Служба інформації журналу "Економіст" (Economist Intelligence Unit, Country Risk Service) на підставі експертного опитування в "Огляді ризиків у країнах" визначає рівень корупції.
4. Служба оцінки політичних ризиків (Political Risk Services International, Country Risk Guide) у "Довіднику із ризиків у країнах" вимірює корупцію в межах політичної системи, що спотворює економічне і фінансове середовище, зменшує ефективність державного управління і бізнесу, дозволяючи людям долучатися до влади за рахунок патронату, сприяє тим самим нестійкості політичної системи.
5. Компанія "Обстеження ризиків ділового середовища" (Business Environment Risk Intelligence, Qualitative Risk Measure in Foreign Lending) у "Якісному вимірі ступеню іноземного ризику" робить оцінку поширеності непрямого привласнення фондів та нав'язливості бюрократії країни, імовірності зіткнення з корумпованими чиновниками та іншими групами.
Нерепрезентативні в межах усього світу джерела охоплюють, як правило, менше 100 країн. До таких відносяться вісім проектів.
1. В опитуванні "Африканський барометр" (Afrobarometer, Afrobarometer Survey) населенню ставиться запитання: "Наскільки звичайною є корупція серед державних посадових осіб?"
2. Світовий банк (World Bank, Business Enterprise Environment Survey) у "Обстеженні бізнес-середовища та результатів роботи підприємств" цікавиться думкою підприємців посткомуністичних країн з таких проблем:
"Наскільки звичайною для фірм є ситуація, коли для досягнення мети необхідно сплатити нерегулярні додаткові платежі?
У середньому, який відсоток від щорічного прибутку сплачують фірми неофіційні платежі державним посадовим особам?
Як часто фірми роблять платежі, щоб впливати на зміст нового законодавства?
Ступінь впливу на бізнес неофіційних платежів, які виплачують фірми державним посадовим особам.
Наскільки проблематичним є корупція для росту бізнесу?"
3. Компанія "Обстеження ризиків ділового середовища" (Business Environment Risk Intelligence, Business Risk Service) вивчає так звані внутрішні причини політичного ризику: менталітет, включно з ненавистю до іноземців, націоналізм, корупцію, кумівство, готовність йти на компроміс тощо.
4. Світовий банк (World Bank, World Business Environment Survey) у "Дослідженні ділового середовища у світі" оцінює прозорість/корупцію.
5. Експерти "Дому свободи" (Freedom House, Nations in Transition) у доповіді "Перехідні суспільств" визначають рівень корупції.
6. Світовий економічний форум (World Economic Forum, Global Competitiveness Report) в "Огляд конкуренції у світі" на підставі опитування підприємців з'ясовує:
"Довіру до фінансової доброчесності політичних діячів.
Ступінь, до якого законні внески в політичні партії неправильно використовуються політичними діячами?
Звичністьпривласнення суспільних фондів через корупцію.
Частоту додаткових платежів пов'язаних з: дозволом на імпорт/експорт, підприємствами комунального обслуговування, податковими платежами, одержання позичок, винагородою за надання державних контрактів, впливом на закони, інструкціями, декретами, сприятливими судовими рішеннями.
Ступінь, до якого незаконні платежі фірм впливають на урядову політику, накладаючи витрати на інші фірми?
Який відсоток державних службовців є корумпованим?"
7. В опитуванні "Латинський барометр" (Latinobarometro, Lati-nobarometro Survey) населенню ставиться запитання: "Який відсоток державних службовців є корумпованим? "
8. Світовий центр ринкових досліджень (WorldMarkets Research Center, World Markets Online) оцінює хабарництво та корупцію в економіці.
Методологія обчислення агрегованого показника контролю корупції Світовим банком має відмінності від Індексу сприйняття корупції Трансперенсі Інтернешнл (ТІ) [8; 9]. Світовий банк використовує спеціально розроблену статистичну техніку "модель латентних компонент" (ТІ - усереднення джерел), охоплює 195 країн (ТІ - 133), залучає мінімум одне джерело (ТІ - три), відбирає дані для одного року (ТІ - накопичені дані за трирічні періоди), використовує результати експертних і масових соціологічних опитувань, а також оцінки, де корупція визначається не явно, як довіра до доброчесності фінансових інститутів або ризик, який корупція вносить у політичну нестабільність, різні форми корупції - клієнтелізм, кумівство, захоплення держави (ТІ користується лише "однозначним" розумінням корупції експертами, діловими та академічними колами і не залучає дані широкомасштабних обстежень громадської думки, оцінок ризиків від корупції).
Математичне узагальнення і графічне представлення великої кількості показників щодо ефективності державного управління, зокрема, боротьби з корупцією, дає підстави для висновку про те, що діапазони імовірних значень ознак перетинаються, а окремі показники є менш точними

 
 

Цікаве

Загрузка...