WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Агреговані показники державного управління світового банку: динаміка корупції у пострадянських країнах - Реферат

Агреговані показники державного управління світового банку: динаміка корупції у пострадянських країнах - Реферат


Реферат
на тему:
Агреговані показники державного управління світового банку: динаміка корупції у пострадянських країнах
Українське суспільство потребує знання різних боків своєї життєдіяльності, проблем і здобутків у розбудові демократичної держави. Попри існування певної національної практики вироблення підходів до критеріїв якості роботи держслужбовців [1], моніторингу економічних процесів [2; 3] поки що залишаються відкритими питання оцінки ефективності державного управління. Від здатності державних органів підбирати кваліфікований персонал, надавати якісні послуги різним категоріям споживачів, формувати раціональне інституційне середовище для бізнесу, "прозоро" ухвалювати важливі рішення прямо залежить якість життя та розвиток країни. Ми ставимо собі за мету розглянути методологічні підходи Світового банку до побудови математично узагальнених показників, що відбивають соціально-політичну ситуацію в різних країнах світу, докладно зупинитися на оцінці явища зловживання владою, проаналізувати тренди контролю корупції у посткомуністичних країнах.
Цікавим виявляється досвід формування певних інтегральних індикаторів, що в узагальненому вигляді відбивають різні сторони політичного та економічного життя, який широко вкористовується у міжнародній практиці. Серед них можна назвати Індекс людського розвитку ООН, Індекс конкурентноздатності Світового економічного форуму, Індекс економічної свободи Інституту Фрезера, Індекс глобалізації А.Т. Кернея і т. ін. На такі відомості, а також результати опитувань (наприклад, експертів Фондом "Спадщина") орієнтуються іноземні інвестори та уряди розвинених країн світу при формуванні політики.
В історичній перспективі першими аналітичними структурами, що оцінювали корупцію для різних країн світу, виявилися "Бізнес Інтернешнл" (1980р.), "Служба оцінки політичних ризиків" (1982р.) та Інститут розвитку управління в Лозанні (1992р.). Зсередини 90-их років до визначення поширеності корупції долучаються й інші консалтингові компанії (у 1995 році - "Служба аналізу глобальних ризиків ДРІ Мак Гроу-Хілл" та "Служба консультацій з політичних та економічних ризиків" в Гонконзі). Необхідність здійснення реформ у державному секторі обумовила активну участь в опрацюванні антикорупційних стратегій боротьби міжнародних організацій - "Трансперенсі Інтернешнл", ООН, Організації економічного співробітництва і розвитку, участі в цьому процесі великих фінансових інституцій, таких як Світовий економічний форум, Міжнародний валютний фонд.
Світовий банк, починаючи з 90-их років, впровадив ряд широкомасштабних проектів, пов'язаних з обстеженнями якості надання послуг державою та інституційного середовища, масштабів тіньової економіки, корупції та перешкод для ведення бізнесу: "Дослідження ділового середовища у світі" (2002 p.), "Обстеження бізнес-середовища та результатів роботи підприємств" (1999 р. та 2002 p.), "Дослідження державного сектора" (1999-2001 рр.) "Обстеження громадського сектора" (1999-2002 pp.).
Один з проектів Світового банку безпосередньо стосується збору інформації про якість державного управління та її математичного узагальнення у групи субіндексів. У теорії статистики виокремлюють наступні напрями стандартизації ознак, що утворюють інтегральний індекс: на основі відхилень (Індекси підтримки навколишнього середовища Колумбійського університету, рейтинг конкурентноздатності Світового економічного форуму, економічної свободи Інституту Фрезера, оцінка результатів соціально-економічного розвитку регіонів України за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України) [3], на основі відношень (дослідження людського розвитку в регіонах України (1999р.) за програмою ООН) [4], на основі рангів [5]. Підсумковий індекс у таких випадках визначається на підставі багатовимірної середньої. Інший шлях передбачає звернення до статистичних моделей, наприклад, факторного аналізу (подібної логіки дотримується Роберта Патнема (R. Putnam) при вивченні ефективності роботи інституцій у регіонах Італії) [6].
Застосовуючи оригінальну процедуру математичного об'єднання (модель компоненту, що не спостерігається, - unobserved components model) різної кількості даних для тієї чи іншої країни (як власних, так і з інших джерел, що оприлюднюють відомі аналітичні структури, - "Дім свободи", "Служба інформації журналу "Економіст", "Служба оцінки політичних ризиків", "Гелап Інтернешнл"), Світовий банк будує агреговані показники, котрі відбивають різні сторони державного управління. Останнє визначається "як традиції та інститути, шляхом яких реалізується функція влади в окремій країні.
Воно включає: 1) процес відбору, встановлення підзвітності; моніторингу і заміни органів державного управління країни; 2) властивість органів державного управління країни ефективно керувати ресурсами, розробляти і втілювати обгрунтовану політику та нормативні положення; 3) повагу громадян і держави до інститутів, що регулюють економічні і соціальні взаємодії між ними" [7, с. 10]. Структурувавши окремі ознаки у шість підгруп, аналітики світового банку Деніель Ка-уфман (D. Kaufinann), Аарт Краай (А. Кгаау) і Пабло Сойдо-Лобатон (P. Lobaton) обстоюють тезу щодо логічного взаємозв'язку показників в межах груп змінних у тому сенсі, що кожен окремий показник забезпечує певну корисну інформацію; дані є інформативними, оскільки вони виявляють стійку узгодженість між собою, коли, наприклад, думка аналітиків з рейтингових агентств узгоджується з відповідями підприємців і громадян (тобто спостерігається співпадіння глобальної перспективи і національного досвіду) та співставними, оскільки за кожним окремим джерелом можливо закріпити деякий загальний набір одиниць [7, с. 11].
До таких агрегованих показників належать:
- право голосу та підзвітність, що містить різні аспекти політичного процесу і оцінки рівня громадянських свобод, зокрема свободи преси, політичних прав, відповідальності держави перед народом, участі військових у політиці, прозорості механізмів управління, демократичності виборчої системи, повідомлень бізнесу про зміни в законодавстві, можливості підприємців висловити свій інтерес до змін у законодавстві й політиці;
- політична стабільність і відсутність насилля, що відбиває різні форми державного впливу в політиці, етнічних питаннях, соціальній сфері; до уваги також беруться фактори нестабільності: ймовірність етнічних сутичок, військових конфліктів та дій, соціального напруження, терористичних загроз, внутрішнього протистояння, роздроблення політичного спектру, повалення уряду неконституційними засобами;
- ефективність державного управління, що враховує механізми ухвалення та реалізації рішень, основні характеристики управління (структура і якість бюрократії, компетентність чиновників, ротація персоналу, стабільність уряду, незалежність державних службовців від політичного тиску, довіра до зобов'язань уряду), якість громадської системи охорони здоров'я, трансакційні витрати;
- якість регулювання, що охоплюєнеобгрунтовані зазіхання держави на нетипові для нього сфери діяльності та цінового контролю, а також умови конкуренції, що визначаються державою, нагляд за банківською системою, сприйняття труднощів, що виникають внаслідок невиправданого регулювання у зовнішній торгівлі та ділового розвитку;
- верховенство права, що визначається такими параметрами, як ступінь впевненості громадян у правилах суспільства та їх дотриманні; повага до закону; масштаби поширення неофіційних і незаконних видів діяльності, чорного ринку, корупції у банківській сфері, злочинності та розкрадань як перешкод підприємництву; втрати від злочинності; рівень розвитку судової системи (забезпечення виконання приватних і державних контрактів, передбачуваність юстиції);
- контроль корупції, що охоплює різні типи і прояви хабарництва - використання державної влади для отримання приватного зиску, частота "нерегулярних платежів" чиновникам та працівникам суду, хабарі заради інтересу підприємства, сприйняття

 
 

Цікаве

Загрузка...