WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Податковий контроль як функція управління та дієвий важіль у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

Податковий контроль як функція управління та дієвий важіль у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

офіційних правових актах-документах. Реалізуючи свою владну компетенцію, контрольні органи та їх посадові особи приймають певні рішення, що закріплюються у формі офіційного правового документа. Юридичні підстави для прийняття контрольними органами норм правового характеру передбачені актами, що визначають їх компетенцію. У правовому акті контрольного органу, поряд із правоохоронною, виявляється й управлінська сутність, тому що, будучи формою піднормативного правового регулювання, акт контрольного органу своїм владним організуючим впливом певним чином вмішується у відносини, що вже склалися до нього, змінює їх, перетворює відповідно до цілей, закладених у нормах права. Якщо ж при правовій оцінці діяльності підконтрольного об'єкта виявиться неправомірне поводження, застосовуються правоохоронні засоби.
Правові акти контрольних органів можна класифікувати за різними підставами:
1) стосовно органів, які приймають акти;
2) за юридичною властивістю контрольного акта;
3) за предметною направленістю контрольного акта.
За своєю формою правові акти контрольних органів можуть бути різними.
Динаміку контрольної діяльності забезпечують так звані службові документи, що виконують допоміжну, проміжну чи інформаційну функцію.
Акти контрольних органів повинні відповідати визначеним вимогам. Серед них - сувора підзаконність, обґрунтованість; виявлені факти повинні бути доведеними, мати ознаки належності, повноти й вірогідності.
З'ясовуючи місце контролю в системі правових форм діяльності, важливо підкреслити, що він стоїть після правотворення і правозастосування, впливає на них з організаційного боку. Тому очевидно, що удосконалення контрольної діяльності прямо веде до удосконалення самого правотворення і правозастосування.
Стосовно контрольно-ревізійної роботи як особливого виду контролю головним завданням варто вважати запобігання негативним явищам і повне їх усунення. Такий контроль необхідно спрямовувати з урахуванням минулого і, головним чином, переважно на майбутнє. Практична реалізація цих положень може знайти вираження у проведенні таких заходів, які б мали профілактичний, превентивний характер і були б пов'язані не тільки з безпосереднім попередженням порушень з матеріальними цінностями і грошовими коштами, але і з підвищенням дієвості й ефективності роботи самого контрольно-ревізійного апарату.
З метою кінцевого підсумкового визначення місця податкового контролю в системі функцій державного управління необхідно систематизувати в логічній послідовності вищенаведені та сформульовані твердження, а саме:
1. Контроль є однією з найважливіших функцій державного управління.
2. Доходи держави є предметом державного управління, і, відповідно, державного контролю.
3. Податковий контроль є елементом загальнодержавного контролю.
4. Податковий контроль є важливим напрямом, а в системі права - інститутом державного фінансового контролю, і, відповідно, функцією державного управління.
Таким чином, податковий контроль посідає в системі функцій державного управління самостійне відокремлене місце: по-перше, як найвагоміша складова контрольної функції управління державними фінансами, по-друге, - як важливий напрям державного фінансового контролю.
Існуючій в Україні системі податкового контролю, яку можна визнати відповідною наявним вимогам, бракує сучасного методичного й технологічного інструментарію виконання контрольних дій. Причиною цього є недостатня дослідженість методологічних аспектів проблеми, а відповідно, - відсутність новітнього арсеналу прийомів і способів здійснення податкового контролю. Це суттєво збіднює контрольну практику і значною мірою зумовлює низьку ефективність функціонування системи податкового контролю.
Потрібна системна характеристика, завдяки якій можна реалізувати і розвинути наявний потенціал контрольних дій, спираючись на притаманні їм властивості. Насамперед, слід вести розмову про таку властивість контрольних дій, як їх спрямованість у фінансово-економічному середовищі. На цій властивості грунтується інтерпретація кожної окремої контрольної дії як вектора. Вектор податкового контролю характеризує взаємодію між контролюючими суб'єктами та підконтрольними об'єктами.
Розв'язання проблеми підвищення ефективності податкового контролю необхідно здійснювати на засадах системного підходу, а саме:
- податковий контроль має розглядатися як важливий елемент загальнодержавного контролю, який, у свою, чергу є складовою системи суспільного контролю;
- дотримання субординації при побудові органів податкового контролю в структурі загальнодержавних контролюючих інституцій.
Таким чином, податковий контроль повинен удосконалюватися як цілісна система, що означає необхідність:
- визначення цільових орієнтирів і норм контролю;
- встановлення ефективної взаємодії між суб'єктами податкового контролю з метою попередження паралелізму в діяльності та дублювання контрольних функцій;
- окреслення підконтрольних об'єктів та забезпечення цілісності суцільного чи вибіркового їх охоплення контрольними діями;
- чіткого спрямування контрольних дій у фінансово-економічне середовище;
- регламентації контрольних процедур та параметризації критеріїв оцінки виявлених внаслідок контролю відхилень, що підлягають врегулюванню.
Контрольна діяльність органів держави є значною мірою правоохоронною, хоча і не зводиться тільки до цього. Як засіб забезпечення законності ця функція спрямована на припинення неправомірних дій посадових осіб і громадян, винних у недоліках і порушеннях, пов'язаних із залученням до юридичної відповідальності, а також застосуванням до цих суб'єктів заходів державного впливу. Тому, на нашу думку, від того, наскільки науково обґрунтовано та юридично якісно здійснюється податковий контроль в державі, певною мірою залежить зниження рівня злочинності та корупції в Україні.
Список використаних джерел
1. Боротьба з корупцією - життєво необхідна справа: Виступ Президента України Леоніда Кучми на Всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захисту прав людини //Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні. - 2004. - № 1. - С. 5 - 16.
2. Гуржій С.Г. Нова модель взаємодії // Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні. - 2004. - № 2. - С. 12 - 13.
3. Кисіль О.М. Взаємини між підприємцями і контролюючими органами. //Актуальні проблеми боротьби зкорупцією в Україні. - 2004. - № 2. - С.21.
4. Стан боротьби з корупцією та напрями удосконалення антикорупційного законодавства // Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні. - 2004. - № 2. - С.51 - 56.
5. Советский энциклопедический словарь. - М., 1990. - С. 1453.
6. Нижник Н.Р. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. - К.: Оріяни. - 1998, 192 с.
7. Словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Пчелкиной. - М.: Русс. яз., 1988. - 445 с.
8. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. М.: Юрид. лит. - 1987, 176 с.
9. Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР: - М., 1981. - С. 24; Климов В.А. Контроль в системе социалистического управления. - Саратов, 1987. - С. 15.

 
 

Цікаве

Загрузка...