WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання версії у розслідуванні злочинів, вчинюваних організованими злочинними об’єднаннями - Реферат

Питання версії у розслідуванні злочинів, вчинюваних організованими злочинними об’єднаннями - Реферат

паралельне відпрацювання всіх можливих версійних припущень у справі щодо події злочину та його обставин, але це вимагає достатньої кількості слідчих та працівників дізнання, які могли би одночасно охопити перевіркою всі припущення, особливо коли це стосується їх значної кількості та великого обсягу запланованої роботи. Але в реальній дійсності таке буває дуже рідко, оскільки штатна чисельність слідчих та працівників дізнання обмежена і вони працюють з великим завантаженням справами. Але у справах злочинних об'єднань воно є незамінним і вкрай необхідним з названих нами причин, особливо на початкових стадіях. Тому, враховуючи цю нагальність, повинні невідкладно створюватися навіть тимчасові слідчі групи та групи оперативних працівників з достатньою для цього кількістю працюючих, частина яких, враховуючи постійний дефіцит практичних працівників, після перевірки більшості або всіх можливих версій вони у подальшому можуть відряджатися за постійним місцем праці.
Таким чином, із всього сказаного можна дійти простого, але дуже важливого висновку, що найбільш правильним є шлях підготовки кваліфікованих і досвідчених слідчих за певною спеціалізацією у розслідуванні кримінальних справ про злочини, вчинювані організованими об'єднаннями. Тільки вони можуть забезпечити висунення максимально обґрунтованих та вірогідних версій, що скорочує шлях до істини, економить час, засоби та людські резерви. Одночасно підвищується ефективність кримінального судочинства у забезпечені прав та свобод громадян.
У будь-якій кримінальній справі пізнавальний процес завжди пов'язаний з безкінечною різноманітністюінформації і тільки версії у комплексі з установленими фактичними даними дозволяють слідчому вести цілеспрямований пошук доказової інформації та встановлювати певні межі доказування, хоча у ряді випадків він несвідомо не вважає це версійним мисленням.
В жодній кримінальній справі не можна обійтися без юридичних абстракцій, що стосуються поняття злочину та окремих елементів складу злочину. Щоб екстраполювати установлені факти у справі з цими юридичними абстракціями, також потрібні відповідні версійні судження, умовиводи, їх перевірка і доказування.
Установлення об'єктивної істини у кожній справі не можливе навіть у результаті всебічного повного і об'єктивного розслідування, якщо воно буде глибоко формальним та без всяких здорових сумнівів, які неминуче також породжують різні моделі версійного мислення. Слідчий завжди повинен піддавати сумніву навіть ті дані, які здаються вірними чи очевидними, і не зводити розслідування до їх "закріплення доказами".
Тільки такий логічний процес використання версії і процесуального доказування дозволяють слідчому правильно оцінити юридичні факти та прийняти правильне і обґрунтоване рішення у будь-якій кримінальній справі.
Список використаних джерел
1. Александров Г.Н. Версия // Соц. законность. - 1959. - № 10. - С. 22.
2. Перлов И. Версия в уголовном судопроизводстве // Соц. законность. - 1962. - № 7. - С. 70-71.
3. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М., 1967. - С. 128-133.
4. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. - М.,1966. - С. 115.
5. Овсянников И.В. Проверка следственной версии // Следователь. - 1998. - № 4. - С. 23.
6. Васильев А.Н., Мудьюгин П.Н., Якубовичч Н.А. Планирование расследования преступления. - М.: Госюриздат, 1957. - С. 36-37; Криминалистика: Учебник / Б.Е. Богданов, А.Н. Васильев, В.А. Притузова и др. / Ответ. ред. А.Н. Васильев. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1971. - С. 261.
7. Эйсман А.А. Логика доказывания. - М., 1971. - С. 98.
8. Ларин А.М. От следственной версии к истине. - М.: Юрид. лит., 1976. - С. 20.
9. Теребилов В.И. К вопросу о следственных версиях и планировании расследования // Советская криминалистика на службе следствия. - М.: Госюриздат, 1955: - Вып. 6. - С. 106-107.
10. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М., 1967. - С. 128.
11. Никренц О.В. Судебная версия как разновидность гипотезы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 1954. - С. 3; Старченко А.А. Логика в судебном исследовании. - М.: Госюриздат, 1958. - С. 81-87;. Старченко А.А. Гипотеза, Судебная версия. - М.: Изд-во Московск. ун-та, 1962. - С. 12; Арцишевский Г.В. Понятие версии расследования // Вопросы криминалистики. - М.: Юрид. лит. 1962. - № 6-7. - С. 20; Лузгин И.М. Построение и проверка версии при производстве расследования по уголовному делу: Вопросы криминалистики. - 1963. - № 8-9. - С. 4-5; Асмус В.Ф. Гипотеза // Избранные философские труды. - М.: Изд-во Московск. ун-та, 1969. - Т. 1. - С. 308-310; Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. - М.: Юрид. лит., 1973. - С. 134; Папиашвили Ш.Г. К вопросу о понятии следственной версии // Проблемы прокурорско-следственной и судебно-экспертной практики: Сб. науч. тр. - Тбилиси: Прокуратура Респуб. Грузия, 1993. - С. 86, 90.
12. Громов В. Предварительное расследование по уголовным делам: Руководство для органов расследования. - М.: Госюриздат РСФСР, 1930. - С. 106.
13. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2 т. - М.: Наука, 1968. - Т. 1: Основные положения науки советского уголовного процесса. - С. 300.
14. Колесниченко А.Н. Планирование советского предварительного следствия: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Х., 1952. - С. 76.
15. Старченко А.А. Логика в судебном исследовании. - М.: Госюриздат, 1958. - С. 76.
16. Давидов Г.П., Притузова В.А., Шевченко Б.И. Тактика следственных действий. - М.,1959. - С. 152.
17. Александров Г.Н. Некоторые вопросы теории криминалистической версии // Вопросы криминалистики. - М.: Госиздат юрид. лит. - 1962. - С12.
18. Арцишевский Г.В. Понятие версии расследования // Вопросы криминалистики. - М.: Госиздат юрид. лит. - 1962. - С. 20.
19. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1976. - С. 55.
20. Різновид // Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун" 2003. - С. 1035.
21. Пещак Я. Следственные версии: криминалистическое исследование. Пер. со словац. - М.: Прогресс, 1975. - С. 120.
22. Васильев А.Н. Следственные версии // Сов. гос. и право. - 1960. - № 8. - С. 59.
23. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. - М.: Юрид. лит.,1978. - С. 65.
24. Карнеева Л. Установление лица, совершившего преступление // Соц. законность. - 1968. - № 11. - С. 26-27.
25. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. - М.: Юрид. лит., 1978. - С. 84.

 
 

Цікаве

Загрузка...