WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання версії у розслідуванні злочинів, вчинюваних організованими злочинними об’єднаннями - Реферат

Питання версії у розслідуванні злочинів, вчинюваних організованими злочинними об’єднаннями - Реферат

сприйнятого, то це буде свідчити про правильність висунутої версії. Але це буде лише припустимим логічним висновком про вірогідну правильність гіпотетичної уяви та щодо можливості її використання в процесі розслідування і подальшої роботи зі збору доказів для її фактичного обґрунтування.
На другому етапі слідчий приступає до практичної перевірки версійної уяви, а властиво - до підтвердження фактичними даними причинно-наслідкових фактів версійної уяви. Велике значення у цьому процесі знову відіграють знання та практичний досвід слідчого, що позволяють віднайти такі фактичні дані, які разом із даними, що послужили основою висунення версії, достатньою мірою підтвердять колишні вірогідні факти, що були породжені версійною уявою. У досудовому слідстві наукове поняття про підтвердження гіпотези експериментальними даними пов'язано не тільки з експериментом - відтворенням обстановки та обставин події злочину, науковими експериментами при застосуванні спеціальних знань у процесі розслідування, особливо при проведені певної експертизи у справі, а й збором та оцінкою доказів, які здобуваються в результаті проведення слідчих дій, що строго визначені процесуальним законодавством.
Власне в основідругого етапу лежить сам процес доказування, але лише як частина практичної діяльності, оскільки не всі практичні дії у справі закінчуються виявленням доказів, що стосуються злочину, та їх закріпленням. Окрім цього, як зазначив О. Ларін, до загальних труднощів дослідницької діяльності у кримінальних справах долучається одна специфічна - свідома протидія винуватого, а інколи і інших осіб [8, с. 154]. Це має місце і при перевірці версій. На нейтралізацію протидій цих суб'єктів також спрямовуються певні дії слідчого що не переслідують прямої мети - збору доказів. При перевірці версії відповідно до процесуального порядку використовуються можливості й оперативно-розшукових підрозділів органів дізнання і т. ін.
Перевірка версій лише на перший погляд є процесом збору доказів. Це комплекс логічних процесів у свідомості слідчого, що відбуваються паралельно з практичними діями з проведення процесуальних заходів, конкретних слідчих та оперативно-розшукових дій.
Одночасно слід замітити, що між цими двома етапами та в структурі процесів і дій самих етапів немає чіткої межі. Деякі логіко-розмірковувальні процеси та практичні дії слідчого можуть відбуватися паралельно, перемежовуватися.
Весь цей комплекс заходів та дій буде результативним лише за правильної організації праці слідчого у кримінальній справі. Для цього, в першу чергу, відбувається процес розмірковування слідчого над правильною побудовою організаційної моделі названого комплексу, який складається не тільки з визначеного переліку заходів та дій. Не менш важливим є місце, час, послідовність та інші тактичні прийоми їх проведення тощо. Проведення певних заходів та слідчих дій, а також сама тактика їх здійснення у кримінальній справі прямо передбачені кримінально-процесуальним законодавством. Вони носять обов'язковий характер. Криміналістика також виробила науково обґрунтовані правила тактики їх проведення, застосування науково-технічних заходів та типової організації розслідування окремих категорій справ. Дотримання їх є бажаним, але не обов'язковим для суб'єкта розслідування. Але у переважній більшості кримінальних справ при перевірці версій складаються специфічні і неповторні ситуації, які вимагають надзвичайної самостійної творчої діяльності слідчого для досягнення мети розслідування.
Організаційна уявна модель комплексу заходів та дій вимагає матеріалізації, яка проявляється в письмовому вигляді у плані розслідування у кримінальній справі як певна його частина, адже там, як правило, закладаються й інші дії слідчого, що пов'язані з організацією роботи слідчого. Іноді можуть складатися й окремі плани перевірки окремих версії чи версій. У будь-якому разі версія слугує приводом для процесу планування як осмислення й письмового відображення перспективних дій практичного етапу її перевірки.
У науковій літературі немає одностайності думок щодо процесу перевірки ряду версій, які одночасно існують у кримінальній справі, який тісно пов'язаний з правильністю планування роботи у справі.
Вважається, що спочатку потрібно перевіряти найбільш вірогідні версії. Така перевірка не тільки економить час, але й звільняє слідчого від зайвої роботи з перевірки кожної із висунутих версій [24]. Такі версії, пишуть інші, потрібно перевіряти найбільш активно [5, с. 24].
Критикуючи такі пропозиції щодо послідовності перевірки версій, О. Ларін зауважив, що такий перенос акцентів інколи буває помилковим і припущення, яке розцінюється як маловірогідне, може стати тим, яке відповідає дійсності, з чим не можна не погодитися. Одночасно він виступає за можливість та необхідність одночасної перевірки всіх наявних версій [8, с. 175, 182], що не можна підтримати в цілому. Щодо паралельної перевірки версій висловилися також Я. Пещак [21, с. 216-217] та Г. Арцишевський [25].
Практика розслідування злочинів показує, що вибір тактики перевірки версій залежить від ряду обставин, що складаються на момент їх висунення та прийняття рішення про їх перевірку. Тому до використання названих рекомендацій слід підходити критично. Все залежить від специфічних обставин у справі, здібностей самого слідчого, рівня його професійної підготовки, досвіду і практичних навичків.
Якщо повернутися до загальних рекомендацій, то дійсно, непоганим є у справі при недостатності сил відпрацьовувати спочатку найбільш вірогідну версію, яка за всіма даними є і найбільш перспективною, оскільки базується на достатньому обсязі достовірних даних у порівняні з іншими. Але основним тут є переконання слідчого в тому, що ця версія є перспективною. При цьому мають бути глибоко проаналізовані можливості виконання комплексу заходів та слідчих дій з точки зору їх здійснення в часі, у порівняні з іншими, які заплановано у менш перспективних версіях. Мова йде про недопущення можливості втрати доказів, зникнення підозрюваного, негативного впливу на свідків тощо. Раціональним є проведення першочергових комплексних заходів та конкретних слідчих дій, які мають значення для перевірки не тільки самої перспективної, а й інших версій. Одночасно перевага повинна віддаватися при всіх інших гарантіях фактам як наслідкам із версій, які здавалися би найменш вірогідними при їх висуненні. Такі рішення слідчого мають базуватися також і на його практичному досвіді, використанні аналогічних ситуацій з розслідування даної категорії справ та інтуїції.
Безумовно, що найефективнішим є

 
 

Цікаве

Загрузка...