WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання версії у розслідуванні злочинів, вчинюваних організованими злочинними об’єднаннями - Реферат

Питання версії у розслідуванні злочинів, вчинюваних організованими злочинними об’єднаннями - Реферат

всій сукупності наявної інформації щодо предмету пізнання і побудови з урахуванням власних знань та практичного досвіду уяви в його свідомості як припустимого образу невідомого (невідомих) фактів реальної дійсності. Третій етап є аналізом припустимого умовиводу про невідомий (невідомі) факт (- и) і виведення за законами логіки можливих наслідків, яке в логіці здійснюється часто за правилом необхідного слідування. Четвертий етап завершується перевіркою можливих припустимих наслідків, або, як прийнято говорити, перевіркою висунутої версії.
Кримінально-процесуальне пізнання є науково-практичним пізнанням і починається з проблемних питань, які не можливо вирішити на рівні практичного пізнання. Проблема повстає із результатів практичного пізнання та його осмислення.
У процесі розслідування маютьмісце деякі окремі факти, які можна пізнати за допомогою такої форми пізнання, як пояснення, тоді відсутня гіпотетичне розмірковування і не можна говорити про версію. Безумовно, що при висунені версії слідчий опрацьовує всю сукупність фактичних даних у справі. При логічному розмірковуванні їх не можна якось штучно розділити. І не лише. При такому розмірковуванні слідчий користується й всією масою знань та досвідом власної практичної діяльності. Наголошуючи на практичному досвіді, ми надаємо важливого значення його творчому застосуванню. Слідчий, розслідуючи значну кількість кримінальних справ, а особливо про однотипні певною мірою злочини, свідомо чи, може, іноді й не свідомо будує версійні умовиводи також і за допомогою закону великих чисел та аналогії. Тому в процесі версійного розмірковування оцінку достовірних фактів, знання та досвід слідчого не можна розмежовувати, вони взаємопов'язані. Іноді у складних ситуаціях, особливо на початкових стадіях розкриття злочину, коли у справі ще немає або майже немає якихось достовірних фактів про подію чи її обставини, що стала предметом кримінально-процесуального пізнання, слідчий при побудові версії (версій) наряду з малозначними даними більшою мірою використовує саме свої знання та досвід. Неоціненну допомогу в таких ситуаціях при побудові версій відіграє й інтуїція слідчого. Вона хоча і не є основою побудови версії, але має важливе значення в процесі логічного розмірковування та побудови припустимої уяви слідчого про невідоме, що досліджується.
Уже з самого початку розслідування справ про злочини, що вчинюються організованими об'єднаннями, важливо визначити загальну спрямованість злочинної діяльності організованого об'єднання. Це має важливе значення для планування стратегічних завдань та здійснення тактичних заходів у процесі проведення слідчих дій і прийняття процесуальних рішень у справі. Зазначене допоможе певною мірою встановити сферу, регіон, канали, спеціалізацію та масштаби організованої злочинної діяльності, а це, у свою чергу, дозволить орієнтовно встановити структуру і навіть приблизну кількість злочинного об'єднання.
Розслідування організованої злочинної діяльності розпочинається переважно за матеріалами, що здобуті в результаті проведення оперативно-розшукових заходів спеціальними підрозділами МВС чи СБУ України або іншими оперативними службами органів дізнання. У цих матеріалах органів дізнання можуть бути певні дані про форми, методи і форми злочинної діяльності, дії головних та інших учасників злочинного об'єднання і т. ін. Але іноді ця інформація - незначна та позбавлена надійних джерел. На початковій стадії розслідування також буває ще недостатньо доказів, зібраних процесуальним шляхом. Тому одним із незамінних методів пізнання злочинної діяльності організованих об'єднань є висунення та перевірка версій, що базуються на наявних матеріалах. При розслідуванні цих категорій справ ми маємо й деяку специфіку. Зокрема, все має відбуватися досить конфіденційно і дуже оперативно, адже ці злочинні об'єднання іноді мають достатні можливості для контролю діяльності й правоохоронних органів та їх конкретних дій, у тому числі щодо версій та шляхів їх відпрацювання. Не менш важливим є висунення якомога меншої кількості версій і найбільш вірогідних. Відпрацювання маловірогідних версій є не тільки непродуктивною працею у будь-якій справі, а там більше в такій об'ємній, яка стосується злочинних об'єднань. Але більш важливим у таких справах є те, що затягування у відпрацюванні версій може призвести до того, що дасть можливість організованому об'єднанню вжити всіх заходів протидії розслідуванню: знищення доказів, прибирання свідків, підкуп правоохоронців і т. ін.
Про наслідки версійного припущення говориться не просто як про інформаційно значимі сліди існування припустимого факту, а про допустимі факти, які можуть відноситися до об'єкту пізнання. О. Васильєв писав, що наслідками необхідно вважати всі можливі факти (обставини, дані, що логічно витікають (слідують) із припущення, які зв'язані як причинно-наслідковим зв'язком, так й іншим зв'язком в часі, в просторі, як такі, що передували факту, що досліджується, так і такі, які супроводжували його і послідували за ним, як необхідні, з точки зору природного розвитку, так і випадкові [22].
При виведенні наслідків припустимого версійного факту потрібно враховувати: в реальності не завжди мають місце фактичні дані з інформаційними матеріальними слідами, а якщо такі і є, то їх ще потрібно ув'язати з припустим фактом; якщо є припущення про факти, сліди яких за законами природи неминучі, а їх не має в силу різних причин, то це не означає не правильного виведення наслідків припущення; припустимі наслідки мають виводитися паралельно і одночасно як ті, що слідують з логічною послідовністю, які лише опосередковано можуть бути ув'язані з припустимим фактом, так і ті, які є випадковими, особливо коли це стосується збору виправдуючих доказів.
Перевірити версію - це означає пізнати і довести, що уявний образ факту у свідомості слідчого відповідає повністю, частково, або зовсім не відповідає реальній дійсності.
Ми не погоджуємося з авторами, які вважають, що перевірка версій здійснюється шляхом проведення слідчих дій, в ході яких установлюються факти, які підтверджують чи заперечують висунуті припущення [23], або, що вона складається лише зі збору доказів, хоча й ціленаправленого та доцільного [8, с. 155].
Вважаємо, що перевірка слідчих версій складається із двох етапів.
Перший етап вимагає практичного пізнання, в якому тісно переплітаються чуттєве відображення та мислення. Якщо в процесі перевірки буде встановлено, що вірогідні наслідки гіпотези відповідають результатам емпіричного пізнання, у якому значна роль відведена логічному осмисленню

 
 

Цікаве

Загрузка...