WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання “відмивання” коштів з використанням позабанківських електронних платіжних систем - Реферат

Питання “відмивання” коштів з використанням позабанківських електронних платіжних систем - Реферат


Реферат
на тему:
Питання "відмивання" коштів з використанням позабанківських електронних платіжних систем
Останнім часом провідні фахівці з макроекономічних, фінансових, юридичних питань обговорюють проблеми щодо інтеграції фінансових ринків, використання криміналітетом світової фінансової системи для відмивання "брудних" грошей, створення спекулятивної економіки в глобальних масштабах з використанням нових інформаційних технологій, що дозволяють досягти швидкого переміщення грошей. Міжнародна фінансова система постійно перебуває в русі - здійснюються мільйони трансакцій, змінюються нормативні акти, виникають нові фінансові іструменти. Все більшого застосування знаходять "електронні" гроші, бездокументарні цінні папери, представлені у виді символів на моніторі, що надає можливість максимально полегшити їх міграцію практично по всьому світі [1].
15-17 вересня 2004 року у м. Страсбурзі (Французька Республіка) відбулася Конференція щодо протидії викликам з боку кіберзлочинності, метою якої було сприяння у прискоренні ратифікації Конвенції про кіберзлочинність та протоколу до неї, залученні керівників виконавчих органів, які мають професійний інтерес до "питань електронних засобів" у боротьбі з комп'ютерною злочинністю та міжнародної співпраці, а також - привернення уваги на вищому політичному рівні до необхідності посилення боротьби в зазначеному напрямі, оскільки суспільство стає все більш вразливим до комп'ютерних злочинів. Зазначену Конференцію було організовано Секретаріатом Ради Європи [2], в роботі якої брали участь представники Ради Європи, правоохоронних органів по боротьбі зі злочинами у сфері високих технологій, наукових організацій, комерційних структур, що працюють у цій сфері, представники міжнародних організацій та об'єднань з 45 держав світу.
У ході проведення Конференції було розглянуто декілька актуальних питань, серед яких: поява нових типів злочинів, які пов'язані зі змістом інформації в електронному вигляді, та "відмивання" коштів через комп'ютерні мережі.
Учасники Конференції охарактеризували сучасний стан комп'ютерної злочинності із зазначених питань таким чином:
- змінилася структура комп'ютерної злочинності. Злочини вчиняють не окремі особи, а злочинні групи та організації, учасники яких спілкуються за допомогою систем прямої комунікації в глобальних інформаційних мережах;
- продаж пін-кодів, номерів кредитних карток стало окремим видом бізнесу;
- все більшим стає обсяг використання електронних платіжних систем у мережі Інтернет в процесі "відмивання" коштів.
Причинами такого стану злочинності визначено:
- розвиток нових технологій, що призводить до відставання правових норм від науково-технічного прогресу;
- правоохоронцям важко окреслити території, на якій здійснюються сучасні злочини; комп'ютерна злочинність вже давно стала транснаціональною;
- у злочинців в мережі Інтернет великим є ступінь анонімності, а інформація, що зберігається у комп'ютерних системах, має короткостроковий характер;
- використання електронних платіжних систем в мережі Інтернет у процесі "відмивання" коштів та здійснення сумнівних операцій може призвести до негативних наслідків через нерозуміння виконавчою владою сучасних процесів та відсутність необхідного нормативного поля.
Вже певний час в Україні функціонує та стрімко розвивається новий інструмент (фінансовий), еквівалент, звичний для контролюючих органів, - готівкові та безготівкові гроші - електронні гроші (е-гроші). Слід визнати, що факт появи такого інструменту обумовлений і зручністю для підприємців, які здійснюють свою професійну діяльність у сфері електронної торгівлі та його анонімністю при проведенні трансакцій. Завдяки існуванню електронних грошей, з'явилась можливість прискорення проведення трансакцій та спрощення їх руху по інформаційних мережам. Електронно-платіжні системи, які функціонують в мережах типу Інтернет, крім звичайних операцій, дозволяють використовувати електронні кошти і для здійснення таких, що можна віднести до сумнівних та незвичних.
Поза сумнівів, що і в Україні розвиток платіжних систем є більш стрімким, ніж розвиток нормативно-правової бази, яка повинна регулювати відносини в глобальних інформаційних системах та обігу е-грошей.
Для більшого розуміння порушеного питання слід надати визначення базовому терміну електронних грошей, діяльності з ними та їх носіїв.
Згідно із визначенням Європейського центробанку під терміном "електронні гроші" розуміють грошову вартість, що зберігається в електронному вигляді на технічному пристрої, яка може широко використовуватися для здійснення платежів суб'єктам, відмінним від емітента, без необхідності звернення до банківських рахунків, але з використанням наперед оплаченого інструменту на пред'явника.
"Електронні гроші" у Директиві 2000/46/ЄС розглядаються як замінник монет і банкнот, здебільшого призначений для здійснення платежів в обмежених сумах, та визначаються як грошова вартість, що є вимогою до емітента, яка: зберігається на електронному пристрої; емітується при отриманні грошових коштів на суму не меншу, ніж емітована грошова вартість; приймається як засіб платежу особами, іншими ніж емітент [3].
За висновком директора Української фінансово-банківської школи Савлука М.I., "е-гроші" - не є аналогом готівкових грошей, не є третьою самостійною формою грошей, а є високотехнологічним аналогом депозитних грошей, які мають у перспективі замінити чек. Розвиток електронних грошей - це вдосконалення механізму зберігання, руху та функціонування депозитних грошей. Разом з цим, ним підкреслено, що в науковій економічній літературі існують протилежні думки з цього приводу.
До діяльності, пов'язаної з електронними грошима, слід віднести:
- емісію (випуск електронних грошей в обіг) - надання електронних грошей держателям. Емісія обов'язково має бути пов'язана із зобов'язаннями щодо погашення електронних грошей на вимогу пред'явника і здійснюватися у випадку отримання готівкових або безготівкових грошей держателів;
- розповсюдження - надання електронних грошей держателям, не пов'язане із зобов'язаннями щодо їх погашення;
- погашення - обмін електронних грошей пред'явника (держателя, торговця тощо) на готівкові або безготівкові гроші;
- здійснення обмінних операцій - обмін електронних грошей певної системи на електронні гроші подібних систем, або на електронні гроші, номіновані в інших валютах. Такі операції сьогодні здійснюються із трансферабельними електронними грошима деяких систем.
Обіг електронних грошей обмежений колом держателів і торговців, які за своєю згодою використовують електронні гроші певного емітента як засіб платежу за товари та послуги.
Електронні гроші зберігаються на носіях даних, де сам "носій даних" є об'єктом, призначеним для запису, зберігання, зчитування або пересилання даних (згідно з ДСТУ 2226-93), а даними, в нашому випадку, є електронні гроші. Завдяки властивостям носіївданих (запис, зберігання, зчитування, пересилання), е-гроші набули властивості трансферабельності.
Обіг електронних грошей здійснюється, завдяки функціонуванню платіжних систем, де платіжна система - платіжна організація, члени платіжної системи та

 
 

Цікаве

Загрузка...