WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Підготовка фахівців у сфері інформаційної безпеки: стан в Україні - Реферат

Підготовка фахівців у сфері інформаційної безпеки: стан в Україні - Реферат

підготовки фахівців з інформаційної безпеки ситуація склалася відносно вдало, то у процесі перепідготовки існують проблеми. Мається на увазі кадрова політика процесу підвищення кваліфікації. Сьогодні однією із проблем тут є низький рівень професійної підготовки керівників структурних підрозділів. Одним зі шляхів усунення даної проблеми є проведення атестації адміністративно-викладацького складу, якій повинен мати обов'язкову спеціалізовану підготовку, практичні навички і педагогічний досвід.
У деяких юридичних навчальних закладів України готуються фахівці з розслідування комп'ютерних злочинів, із обов'язковим викладанням основ теорії захисту інформації. Провідним навчальним закладом у цьому напрямі в системі МВС є Донецький інститут внутрішніх справ [12], де сьогодні вже розроблені методологічні підходи до організації навчання співробітників МВС з розслідування злочинів у сфері інформаційних технологій [13, с. 121 - 133; 14, с. 109 - 110], а також організації оперативно-розшукової роботи на основі інформаційних технологій [15, с. 19 - 29;16, с. 342 - 355]. Наукові дослідження в цьому напрямі ведуться й в інших навчальних закладах та наукових установах МВС України [17;18]. Зрозуміло, що досконало вивчити технологічні питання інформаційної безпеки юристам, не маючи спеціальних технічних знань та освіти, практично неможливо. Саме тому одним з підходів організації ефективного протистояння правопорушенням в інформаційній сфері є залучення до цього процесу ІТ-фахівців як на тимчасовій, так і на постійній основі. В ідеалі, вирішення цієї проблеми бачиться у відкритті спеціалізації - "Розкриття й розслідування комп'ютерних злочинів" в одному з навчальних закладів України, наприклад, системи МВС.
Деякі автори вважають, що "…поліцейські всіх країн відрізняються жорстокістю й недемократичністю, тому, якщо дати їм можливість активно втручатися в "он-лайнове" життя, наслідки для Інтернету можуть бути досить неприємними" [19]. Наведене дійсно може статися і це показала практика, але за умови певної технологічної підготовки цьому можна запобігти.
Ми підтримуємо думки авторів про введення до навчальних планів підготовки ІТ-фахівців спеціальної дисципліни - "Розслідування комп'ютерних інцидентів" та "Інформаційно-психологічна безпека інформаційних технологій" питань методології ведення інформаційних операцій [20, с. 43-46; 21, с. 380-382].
Таким чином, незважаючи на актуальність процесу забезпечення інформаційної безпеки та протидії інформаційним правопорушенням, організація процесу підготовки та перепідготовки кадрів у даній сфері в Україні проводиться безсистемно і відверто не відповідає вимогам сучасності.
Але, не враховуючи песимістичні результати дослідження, на наш погляд, можна виділити й позитивні моменти українського ринку підготовки фахівців в галузі інформаційної безпеки, а саме:
- наявність досить "потужних" центрів підготовки ІТ-фахівців в особі провідних державних технічних навчальних закладів країни, що визнані сьогодні не тільки в Україні, але й за кордоном;
- використання в навчальному процесі прогресивної кредитно-модульної технології організації навчального процесу;
- розширення міжнародних зв'язків із зарубіжними центрами підготовки фахівців.
Список використаних джерел
1. Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України: Постанова Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. № 3/97-ВР.
2. Про Положення "Про технічний захист інформації в Україні": Указ Президента України від 27.09.1999 р. № 1229/99.
3. Исследование украинской индустрии экспорта ИТ-услуг и продуктов. - http://research.techinvest.com.ua/.
4. Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV "Про основи національної безпеки України".
5. Бабак В.П., Козловський В.В., Хорошко В.О., Чирков Д.В. Підготовка фахівців із захисту інформації в Україні. Захист інформації, 2001. - № 4.
6. Горошко Л. Научно-методологические аспекты подготовки специалистов в области информационной безопасности // Центр исследования компьютерной преступности. - 2005. - 29 июля. - http://www.crime-research.ru/ news/29.07.2005/2082/.
7. Архипов А.Е. Опыт развития краткосрочных форм обучения специалистов в области информационной безопасности. Безопасность информации, 2000. - № 3 (13).
8. Центр технического обучения Softline Intarnation //http://edu.softline.ua/.
9. Укртелеком //http://www.ukrtelecom.ua/.
10. Центр післядипломної освіти Укртелеком //http://gnc.ukrtelecom.ua/.
11. Маклаков Г. Научно-методологические аспекты подготовки специалистов в области информационной безопасности // Центр исследования компьютерной преступности //http://www.crime-research.ru/articles/ Maklakov0105/10/.
12. Титунина Е.В Донецке готовят киберполицейских // Центр исследования компьютерной преступности // http://www.crime-research.ru /news/ 16.02.2005/1813/.
13. Маклаков Г.Ю., Рыжков Э.В. Методологічні підходи до вдосконалення підготовки кадрів ОВС з урахуванням розвитку інформаційних технологій // У кн.: Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наукових статей: Вид-во ДІВС МВС України. - 2001. - № 2.
14. Маклаков Г.Ю., Рыжков Э.В. Методология подготовки кадров МВД с учетом развития современных информационных технологий // В кн.: Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании "ИНФОТЕХ-2002": Материалы Международ. науч. - практ. конф. (30 сентября - 5 октября 2002 г., Киев - Севастополь): НТО РЭС Украины, 2002.
15. Маклаков Г.Ю., Рыжков Э.В. Особенности оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере высоких технологий // У кн: Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: Матеріали міжвуз. наук. - практ. конф. студентів, курсантів і слухачів (Донецьк, 12 квітня 2002 року). - Донецьк: ДІВС, 2002.
16. Маклаков Г.Ю. Возможности современных информационных технологий при проведении криминалистических исследований и экспертиз // У кн: Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: Матеріали міжвуз. наук. - практ. конф. студентів,курсантів і слухачів (Донецьк, 12 квітня 2002 року). - Донецьк: ДІВС, 2002.
17. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються з використанням комп'ютерних технологій / М.І. Камлик., Б.В. Романюк, В.Д. Гавловський, В.Г. Хахановський, В.С. Цимбалюк; За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: НАВСУ, 2000.
18. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій: Наук. - практ. посіб. / Б.В. Романюк, В.Д. Гавловський, В.Г. Хахановський, B.C. Цимбалюк; За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: Вид. ПАЛИВОДА, 2004.
19. Литой А. Интернет и расистская пропаганда // Компьютерра. 2003. - № 17. - С. 52.
20. Маклаков Г.Ю. Система подготовки специалистов по компьютерной инженерии в области информационной безопасности // Информационные технологии и безопасность: Материалы науч. - практ. конф. (9-11 окт. 2001) // Партенит. Украинский дом экономических и научно-технических знаний. - К., 2001.
21. Маклаков Г.Ю. Методологические принципы организации инженерного образования на основе концепции информационной безопасности: Труды Таганрогского гос-го радиотехнического ун-та. - 2003. - № 4.

 
 

Цікаве

Загрузка...