WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Підготовка фахівців у сфері інформаційної безпеки: стан в Україні - Реферат

Підготовка фахівців у сфері інформаційної безпеки: стан в Україні - Реферат

Додонов О.Г., Корнєйко О.В., Мохор В.В., Хорошко В.О. - 2001 р.; Бондаренко М., Горбенко І., Мельникова О. - 2001 р.; Зіньковський Ю., Кліменко В., 2001; Маклаков Г.Ю., Рижков Е.В. - 2001 р.).
Сьогодні підготовка ІТ-фахівців передбачена навчальними планами та програмами ведучих навчальних закладів країни - Національним технічним університетом України (НТУУ) "КПІ", Київським міжнародним університетом цивільної авіації (КМУЦА), Харківським державним технічним університетом радіоелектроніки (колишнім - ХІРЕ), Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ).
Особливо слід наголосити на діяльності останнього, де, у рамках реалізації Болонської декларації в системі вищої освіти, використовується прогресивна кредитно-модульна технологія організації навчального процесу.
Стан інформаційної безпеки визначається не тільки рівнем підготовки, а й перепідготовки (підвищення кваліфікації) фахівців у цій галузі. Це тим більше актуально, тому що перепідготовці підлягають, як правило, дорослі, сформовані люди, фахівці, що вже займають у суспільстві певне місце й лише потребують збільшення обсягів конкретних знань.
Цьому напрямку в нашій країні також приділяється певна увага. Ще в 1994 році на базі НТУУ "КПІ" був створений "Науковий навчально-методичний центр підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного захисту інформації з обмеженим доступом", перейменований пізніше у "Спеціальні курси післядипломного утворення в області захисту інформації з обмеженим доступом" [7, с. 34 - 37.]. Сьогодні ж підвищення кваліфікації за цим профілем організовано практично у всіх провідних технічних навчальних закладах країни. Підготовка фахівців у цій сфері проводиться й на комерційній основі.
Так, навчальний центр Софтлайн Інтернейшнл (м. Київ) [8] готує фахівців з досить широкого спектра інформаційних технологій. У навчальному процесі відбиваються різні аспекти захисту інформації. Так, наприклад, на перше півріччя 2005 року 34 % навчального плану пов'язані з питаннями інформаційної безпеки. Щоправда, вартість курсів чимала й становить від 100 до 150 дол. США за 1 день занять, при тривалості 1 - 5 днів.
Заслуговують на увагу й організовані у 2003 році на базі відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" комерційні курси [9]. Необхідно визнати, що сьогодні ВАТ "Укртелеком", як національний оператор електрозв'язку фактично визначає та запроваджує в життя політику розвитку телекомунікаційних технологій в Україні.
Функції підвищення кваліфікації покладено на Головний навчальний центр ВАТ "Укртелеком" [10], що має розвинену мережу навчальних центрів по всій Україні та тісно співпрацює із "Академія Cisco" та компанією Reichle&De-Massari AG (Швейцарія). Щорічно в центрі проходять підготовку більш ніж 8000 слухачів за двома категоріями навчання: за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців (керівники й фахівці ВАТ "Укртелеком", службовці та керівники державних установ і організацій), а також на договірній основі (працівники інших організацій та фізичні особи). Передбачено дві форми навчання: стаціонарну (навчання слухачів проводиться з відривом від виробництва на термін від 1 до 4 тижнів залежно від навчальної програми) та дистанційну (навчання, розраховане на персонал, якій має доступ до корпоративної мережі ВАТ "Укртелеком"). Навчальний процес охоплює більш ніж 200 спеціальних навчальних курсів.
Однак, на думку ряду фахівців, організація навчального процесу в центрах "Укртелекома" має свої недоліки. Це, насамперед, недостатня увага до загального рівня вивчення інформаційних технологій і низький рівень підвищенням кваліфікації з питань захисту інформації. При цьому, як приклад, наводяться кваліфікаційні вимоги до курсу "Захист інформації в персональному комп'ютері", якими передбачені "…базові знання однієї з операційних систем MS Windows 98 або NT і комп'ютерних мереж на рівні користувача" [11].
Основним недоліком процесу підготовки фахівців у цій сфері можна назвати відсутність єдиної стратегії. Як окремі зауваження можна виділити недостатній рівень відбиття:
- соціально-політичних (гуманітарних) проблем - впливу інформаційних технологій на людину та суспільство, значимості інформаційного протиборства, тактики і стратегії інформаційної війни;
- організаційно-правових аспектів захисту інформації, кримінологічних і криміналістичних методик протидії правопорушенням в інформаційній сфері;
- психологічних аспектів як проявів злочинності в цій сфері, так і процесу протидії їй.
Крім того, відчутну негативну роль відіграє низький рівень професійного відбору кандидатів на навчання (у комерційних структурах він взагалі не проводиться), а також - ідейно-виховної роботи зі слухачами.
Відомо, що однією з найважливіших проблем навчального процесу є розробка методичних принципів проведення навчально-виховного процесу з метою підвищення його ефективності. Важливу роль при цьому відіграють сучасні методи проведення соціологічних та психологічних досліджень, що спрямовано на виявлення мотивації слухачів, у нашому випадку, - прихильності до здійснення протиправних дій в інформаційній сфері, визначення рівня правової підготовки, ставлення до негативних проявів у цілому та в інформаційній сфері зокрема. Викликають певний інтерес й істинні мотиви вибору спеціальності та навчального закладу.
У зв'язку з цим ініціативною групою викладачів було проведене дослідження слухачів філії Головного навчального центру ВАТ "Укртелеком" "Кабінет інформаційно-комунікаційних технологій" у м. Севастополі, що навчаються за фахами: "Комп'ютерні системи й мережі", "Інформаційні мережі зв'язку", "Телекомунікаційні системи та мережі", "Системи захисту від несанкціонованого доступу", "Захист інформації в комп'ютерних системах і мережах" [11]. З етичних міркувань студентські групи не вказуються. Тестування здійснювалося анонімно серед студентів 1-4 курсів очного й заочного відділень (125 осіб) у віці від 17 до 40 років з різним стажем роботи. Вірогідність результатів психологічного тестування респондентів оцінювали за допомогою обчислення надійності та валідності тесту. Для оцінки рівня знайомства з нормативними документами по захисту інформації використовували метод контент-аналізу.
Поряд із загальними питаннями (вік, стаж роботи й т. ін.), тести містили питання, що дозволяють з'ясувати відношення респондентів до матеріалів в Інтернеті та спеціальній літературі, щодо питань "злому" засобів захисту інформації, до "хакерів"; наявність бажання та правдиві мотиви вивчення технологій здійснення комп'ютерних злочинів, рівень знання нормативно-правової бази у сфері інформаційних відносин.
Опитування студентів щодо ставлення допоняття "хакер" показало, що в середньому лише 37 % опитуваних вважають такі дії злочинними. Для студентів спеціальностей, пов'язаних із захистом інформації, хакер - гідний наслідування, борець за справедливість, фахівець найвищої кваліфікації.
Аналіз рівня знань нормативно-правової бази у сфері інформаційних відносин показав, що стосовно настання юридичної відповідальності за здійснення "комп'ютерних злочинів" мало хто знає. Винятком стали студенти 3-го курсу очного відділення, що навчаються за фахом "Системи захисту від несанкціонованого доступу", 93 % яких знають

 
 

Цікаве

Загрузка...