WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи методики розслідування масових заворушень - Реферат

Основи методики розслідування масових заворушень - Реферат

слідчо-оперативної підгрупи. Ведення членами цієї групи окремих карток на кожного підозрюваного і обвинуваченого із зазначенням наявної доказової бази дозволяє цілеспрямувати доведення винності вказаних осіб, сформувати надійну доказову базу;
2) група, що одержує відео- та фотоматеріали від груп документування правоохоронних органів та ЗМІ, переглядає їх, виготовляє копії, окремі відеосюжети, розмножує та систематизує усі вказані матеріали за учасниками та злочинними епізодами;
3) група яка встановлює завдану шкоду та працює з потерпілими. Члени цієї групи оглядають зі спеціалістами місце події, відбирають зразки для експертного дослідження, здійснюють освідування потерпілих, призначають відповідні види експертиз, у тому числі судово-медичну експертизу потерпілих, проводять допити потерпілих, лікарів, що надавали їм медичну допомогу тощо;
4) групи, кожна з яких працює з декількома учасниками масових заворушень (підозрюваними, обвинуваченими). До завдань цих груп входить доведення ролі і конкретних дій вказаних учасників масових заворушень (проведення допитів, обшуків, очних ставок, відтворення обстановки і обставин події; впізнання і т. ін.);
5) група, що організує розшук учасників масових заворушень та їх затримання. Спрямованість і склад слідчо-оперативних груп в ході розслідування може змінюватися.
Першочерговими слідчими діями у кримінальних справах вказаної категорії зазвичай є затримання і обшук підозрюваних; огляд місця події; допити підозрюваних, свідків (очевидців); пред'явлення підозрюваних для впізнання.
Затримання підозрюваних у вчиненні масових безпорядків може відбуватись тоді, коли злочин ще триває, безпосередньо після його припинення або через деякий час після припинення масових заворушень, по факту розшуку підозрюваних. В кожній із названих ситуацій затримання має свою специфіку. Затримання організаторів та/або найбільш активних учасників масових заворушень відіграє особливу роль під час вчинення цього злочину. Це дозволяє позбавити учасників злочину активності, послабляє їх рішучості та в змозі зумовити припинення злочину. При цьому можуть застосовуватись різні оперативні комбінації щодо локалізації вказаних осіб від решти учасників масових заворушень. Група, що здійснюватиме затримання, має застосовувати необхідні заходи особистої безпеки.
Але у разі несприятливої обстановки, невдача при затримані організаторів, керівників та активних учасників цього злочину може навпаки призвести до посилення масових безпорядків. Тому рішення про затримання вказаних осіб слід приймати дуже виважено. Можливо у тактичному плані більш доцільним буде ретельно підготуватись до затримання вказаних осіб безпосередньо після припинення масових заворушень по одинці, обрати спосіб, час і місце їх затримання або фізичного захоплення. Особливу увагу слід приділити забезпеченню доказового значення результатів особистого обшуку підозрюваних, хід проведення якого бажано фіксувати відеозаписом.
Затримання підозрюваного як правило супроводжується його освідуванням. На цьому етапі розслідування освідуванню підлягають і потерпілі. В ході освідування звертається увага на сліди, що мають причинний зв'язок із вчиненням масових заворушень (подряпини, синці, сліди опалення, крові, запалювальної рідни тощо).
Важливою і невідкладною слідчою дією у розслідування вказаних злочинів є також огляд місця події, що вимагає участі спеціалістів відповідного профілю. Слід взяти до уваги, що місце події при вчиненні масових заворушень може займати велику площу, що зумовлює залучення до проведення цієї слідчої дії значних сил і засобів правоохоронних органів, а у необхідних випадках для охорони місця події можуть залучатись військовослужбовці та представники громадськості. Межі місця події більш точно можуть бути визначені із застосуванням аероспостереження та аеровідеозйомки. Типовими об'єктами огляду виступають місця вчинення підпалів, погромів, руйнувань; місця, де залишені сліди вчинення масових заворушень; трупи.
На початковому етапі розслідування кримінальної справи відбуваються допити багатьох підозрюваних. Предмет їх допиту має включати участь підозрюваного у підготовці масових заворушень, його безпосередню роль, час, місце, спосіб і знаряддя вчинення злочину, мету і мотиви вказаних дій. Необхідним також є з'ясування установочних даних інших співучасників злочину, їх рольових функцій, встановлення керівників та організаторів масових заворушень. Допит вказаних осіб слід проводити негайно і за можливість одночасно, акцентуючи увагу на дослідженні об'єктивної сторони вчинення злочину. У разі неможливості проведення допиту одночасно, спочатку мають допитуватись найбільш активні учасники масових заворушень, стосовно винності яких є вагомі докази.
Допит потерпілих і свідків (очевидців) має на меті отримання відомостей про участь тих або інших осіб у вчиненні масовихзаворушень, встановлення інших обставин вчинення злочину, перевірку показань підозрюваних. При цьому слід враховувати емоційний стан вказаних осіб (особливо потерпілих), їх спроможність давати показання, які слід оцінювати критично ситуацію.
Необхідність у пред'явленні підозрюваних для впізнання як правило зв'язана з тим, що учасники масових заворушень до вчинення злочину можуть не знати один одного, або знати лише прізвиська. Тому підозрювані можуть впізнавати один одного. Крім цього, і потерпілі можуть впізнати осіб, які завдали їм шкоди. При цьому особу, яку впізнають слід пред'являти для впізнання у тому одязі, в якому він був на місці злочину. Інколи виникає необхідність у впізнанні особистих речей злочинців і потерпілих, або трупів невідомих осіб, виявлених на місці події.
Одночасно з проведенням першочергових слідчих дій мають використовуватись усі можливості оперативно-розшукової діяльності щодо виявлення та затримання учасників масових заворушень, які ще невідомі слідству або переховуються від нього.
На наступному етапі розслідування вирішуються завдання щодо подальшого формування і використання доказів, встановлення з необхідною повнотою усіх елементів предмета доказування. Типовими слідчими діями на цьому етапі, зокрема, є призначення значної кількості різних видів експертиз (судово-медичних, судово-психіатричних, пожежно-технічних, біологічних, експертиз холодної зброї, експертиз матеріалів і речовин, експертиз матеріалів та засобів відеозапису тощо). З метою подолання суперечностей у показаннях двох раніше допитаних у справі осіб між ними можуть бути проведені очні ставки. За місцем проживання та роботи підозрюваних (обвинувачених) проводяться обшуки з метою виявлення предметів та документів, що пов'язані із участю підозрюваного (обвинуваченого) у вчиненні масових заворушень.
На підставі всього викладеного можна дійти, що елементами криміналістичної характеристики масових заворушень є причини і умови вчинення злочину; знаряддя вчинення масових заворушень; об'єкт злочинного посягання та завдана йому шкода; способи вчинення масових заворушень; типова слідова картина масових заворушень. Врахування значення і дослідження цих елементів дозволяє оптимально організувати і спланувати розслідування кримінальної справи про вчинення масових заворушень. Розслідування злочину, передбаченого ст. 294 КК, здійснюється бригадним методом з активним використанням можливостей оперативно-розшукової діяльності. Формуванню надійної доказової бази у кримінальних справах даного виду сприятимуть вміле проведення першочергових слідчих дій у кримінальних справах вказаної категорії, зокрема, затримання і обшуку підозрюваних; огляду місця події; допитів підозрюваних, свідків (очевидців); пред'явлення підозрюваних для впізнання та ін.
Список використаних джерел
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Уч. для вузов. - М., 2002. - С. 680.
2. Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002). - К., 2002. - С. 178.
3. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. - Х., 1975. - С. 3-9.

 
 

Цікаве

Загрузка...