WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організована злочинна діяльність у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) Російської Федерації - Реферат

Організована злочинна діяльність у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) Російської Федерації - Реферат


Реферат
на тему:
Організована злочинна діяльність у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) Російської Федерації
Росія є однією з провідних енергетичних держав світу і володіє унікальним ресурсним, виробничим, науково-технічним і кадровим потенціалом паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). По запасах нафти Росія посідає друге місце в світі (50 %), газу - перше (32 % світових запасів і 30 % світової здобичі). Щорічне виробництво первинних енергоресурсів складає близько 12 % від світового виробництва. У ПЕК Росії виробляється близько третини всієї промислової продукції, формується 40 % прибуткової частини бюджету, за рахунок ПЕК формується більше 50 % валютних надходжень.
Для реалізації економічної безпеки Росії, її енергетичної незалежності, довгострокового і стабільного забезпечення країни енергоресурсами необхідна науково обґрунтована, дієва енергетична політика і стратегія держави, направлена, перш за все, на ефективне використовування енергоресурсів, встановлення стимулів і гарантій для господарюючих суб'єктів, на захист ПЕК від злочинних посягань.
На сучасному етапі помітно зросла роль енергетичного чинника в ринкових відносинах, зокрема на міжнародному рівні, активізувався енергетичний діалог між провідними виробниками і споживачами енергоресурсів на державному і міждержавному рівнях. У глобальній системі паливно-енергетичного комплексу Росії відводиться ключова роль. Активно будується енергетичне партнерство Російської Федерації і Європейського Союзу, одночасно велика увага російський ПЕК приділяє крупним енергетичним проектам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, Прикаспійському регіоні, у Північній Африці, Латинській Америці. В цілому, це дає можливість говорити про стратегічне партнерство, що росте, між Росією і провідними енергетичними державами і успішної інтеграції російського ПЕК в світовий енергетичний простір. При цьому збільшення експортних поставок російської нафти і газу дозволяє ПЕК Росії розраховувати на надходження нових інвестицій, зокрема - іноземних, що забезпечить подальший розвиток галузей ПЕК, упровадження сучасних технологій.
Паливно-енергетичний комплекс Росії включає вугледобувну, нафтову і газоенергетичну галузі та складає єдиний базовий сектор економіки по здобичі, переробці, реалізації й транспортуванню нафти, газу, вугілля, інших енергоносіїв, забезпечуючи життєдіяльність всієї країни. До складу ПЕК входить близько 200 підприємств по здобичі, переробці і транспортуванню нафти і нафтопродуктів, об'єкти газової і вугільної промисловості, гидро- і теплоелектростанції.
Захист об'єктів паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) від злочинних посягань є одним з пріоритетних напрямів діяльності органів внутрішніх справ. Сучасний стан криміногенної ситуації на об'єктах ПЕК характеризується значним зростанням кількості організованих злочинних посягань, що заподіюють значний збиток російській економіці. У 2002 році у сфері економічної діяльності виявлено більше 387,2 тисяч злочинів - 13,2 % від загальної кількості (2001 р. - 361,6, 2000 р. - 376,4, 1999 р. - 328,2, 1998 р. - 252,4 тис.), з них у складі організованих груп - більше 38 тисяч (у 2001-2000 рр. - 33,5 (-7,1 %) і 36 тисяч (+6,5 %). За здійснення цих злочинів до кримінальної відповідальності притягнуто близько 200 тис. осіб (+ 6,1 % і + 4,7 %). На час порушення кримінальної справи сума завданого ними збитку склала 37,2 млрд. рублів. У 2002 році підрозділами БЕЗ було виявлено більше 12 тис. злочинів економічної спрямованості в ПЕК (2001 р. - 9744, 2000 р. - 8426, 1999 р. - 6787, 1998 р. - 4756). Розмір заподіяного матеріального збитку склав більше 65 млрд. рублів. За останні три роки сума матеріального збитку тільки по зареєстрованих злочинах зросла більш ніж у п'ять разів. Однієї з найбільш криміналізованих залишається сфера зовнішньоекономічної діяльності, де тільки протягом 2000-2001 рр. виявлено 17,2 тисяч злочинів, причому найрезонансні злочини пов'язані з незаконним експортом нафто- і газопродуктів.
Аналіз криміногенної ситуації, що склалася в паливно-енергетичному комплексі, дозволяє виділити негативні чинники (як внутрішні, так і зовнішні), сприяючі посиленню напруженості політичної і економічної ситуації, зростанню злочинних посягань в сфері ПЕК, зниженню результативності діяльності органів внутрішніх справ по боротьбі з ними, а саме:
- важке фінансове становище підприємств ПЕК, гострий дефіцит інвестиційних ресурсів;
- відсутність економічно обґрунтованої державної цінової політики в сфері ПЕК (дисбаланс цін і тарифів);
- концептуальні недоліки в законодавстві про надра;
- невиправдано високі втрати енергоресурсів при видобуванні, транспортуванні, переробці й споживанні;
- відсутність конкурентноздатного середовища в енергетиці;
- недостатня ефективність системи державного контролю за діяльністю комерційних організацій, зайнятих в ПЕК;
- посилення монополізації сфери паливно-енергетичного комплексу, обумовлююче неминуче банкрутство менш крупних регіональних фірм, що не мають фінансової, технічної можливості конкурувати з "гігантами" ПЕК, що може спричинити погіршення фінансово-економічний стан окремих регіонів Росії;
- недостатньо чітке регулювання порядку ліцензування оптового і роздрібного продажу продукції ПЕК;
- неповний облік всіх видів діяльності та господарських об'єктів суб'єктів ПЕК при організації оперативно-розшукової роботи. ПЕК-компанії, як правило, включають добувні, переробляючі та збутові об'єкти, діяльність яких носить як мінімум міжрегіональний характер (що обумовлює характер діяльності ОПГ в сфері ПЕК). Оперативне обслуговування підрозділами БЕП цих об'єктів здійснюється за територіальним принципом в суб'єктах Російської Федерації за місцем розташування тільки окремих підприємств компанії;
- нечисленність джерел оперативної інформації на об'єктах ПЕК, їх низький якісний рівень (в основному, робітники або адміністративний персонал низової ланки, який не володіє заслуговуючою на увагу оперативною інформацією).
Висока прибутковість операцій в ПЕК (особливо з нафтою і нафтопродуктами) привертає увагу кримінальних структур до діяльності господарюючих суб'єктів цієї галузі. Злочинні формування активізували зусилля з проникнення в господарську і фінансову діяльність підприємств ПЕК. Останнім часом масштаби їх діяльності трансформувалися від окремих розкрадань до масштабного контролю як над окремими підприємствами ПЕК, так і над цілими галузями (до 70 % цінних паперів, зокрема контрольних пакетів акцій, потрапляє в активи приватних осіб, зокрема, пов'язаних із злочинними угрупованнями). При безпосередній участі та лобіюванні корумпованих посадовців органів державної влади проявляється тиск на вибір експортерів вуглеводневої

 
 

Цікаве

Загрузка...