WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оперативно-розшукова інформатика як напрям наукового забезпечення боротьби з організованою злочинністю - Реферат

Оперативно-розшукова інформатика як напрям наукового забезпечення боротьби з організованою злочинністю - Реферат

Інтернет на власні комп'ютерні системи. Результат цих досліджень був вражаючим. У США 99 % військових засобів зв'язку вдаються до цивільних мереж Інтернет; 88 % атак на ділянку з 3000 комп'ютерів завершились успіхом; з них 4 % було виявлено, а повідомлено всього про 0,5 %. Особливість такого різновиду злочинів полягає в тому, що вразливість військових і цивільних комп'ютеризованих інформаційних систем тісно пов'язана, електронний "бліцкриг" одночасно міг би позначитися на всій інфраструктурі будь-якої країни [1].
Розвиток глобальної кібер-цивілізації постійно висуває перед державами, в тому числі перед їх правоохоронними органами, нові проблеми: необхідність постійного моніторингу так званого глобального "кібер-простору" (чи "віртуального простору") та пошуку нових науково обґрунтованих системних заходів протидії суспільно небезпечної поведінки серед різних суб'єктів, зокрема - учасників Інтернет-правовідносин; подальше узгодження через міждержавні угоди національного законодавства щодо методів протидії таким, що стали вже традиційними і новим різновидам кібер-злочинності. Перед науковцями постає завдання не просто констатувати факти, а напрацьовувати рекомендації, засоби та методики запобіжного виявлення, попередження та розкриття кібер-злочинів, особливо на рівні оперативно-розшукової діяльності.
Як свідчать багаторічні вітчизняні дослідження, у тому числі Харківського центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України та ряду інших наукових установ, у злочинному світі спостерігається стійка тенденція: організовані злочинні формування активно освоюють світовий "кібер-простір". Кримінальні структури, адаптуючи можливості комп'ютерних інформаційних технологій до "традиційних" сфер злочинного "бізнесу" формують нові його напрями.
Для аргументації пропонується звернутися до деяких фактів міжнародної практики. Згідно з даними Комісії з попередження злочинності та кримінального права Організації Об'єднаних Націй щорічний економічний збиток від комп'ютерних злочинів обчислюється мільярдами доларів США [2].
За даними західних експертів, сумарні щорічні збитки від комп'ютерних злочинів у Західній Європі складають близько 30 мільярдів доларів [3].
У Сполучених Штатах Америки економічні збитки від комп'ютерних правопорушень складають щороку близько 100 млрд дол. Прибутки злочинців тільки від комп'ютерного шахрайства в США оцінюється в 3 млрд дол. на рік. Стенфордським науково-дослідним інститутом підраховано, що середнє комп'ютерне шахрайство в США коштує умовно визначеним компаніям приблизно 425 тис. дол., банкам - 132 тис., державним установам - 220 тис.
Дослідження кримінологів у США свідчать, що середня вартість втрат складає: від одного фізичного пограбування - 3,2 тис. дол.; від одного шахрайства - 23 тис. дол.; від правопорушення за допомогою комп'ютерних технологій - 500 тис. дол. Зазначається, що загальна кількість зловживань у сфері комп'ютерних технологій та розмір завданих при цьому збитків неухильно зростають. При цьому на кожного викритого і засудженого злочинця припадають тисячі невиявлених [4].
Вкрай важливими, на наш погляд, є проблеми розповсюдження так званих "комп'ютерних вірусів". Збитки від розповсюдження комп'ютерних вірусів важко оцінити. Перелік негативних проявів різних комп'ютерних злочинів, у тому числі у контексті організованої кібер-злочинності, можна продовжувати тривалий час. Констатації фактів присвячено багато товстих книжок, періодично з'являються повідомлення і в засобах масової інформації.
Серед заходів різних держав щодо протидії кібер-злочинності можна зазначити, перш за все, введення кримінально-правової відповідальності за вчинення злочинів з використанням комп'ютерних технологій. Але, як відомо практикам, кримінально-правові норми стають дієвим тоді, коли для їх реалізації наявні відповідні сили та засоби. Будь-які засоби боротьби зі злочинністю стають корисними лише тоді, коли є люди, які мають знання, навички, вміння застосовувати їх, у тому числі в оперативно-розшуковій діяльності.
У зв'язку з цим перед наукою постало питання узагальнення практики правоохоронних органів різних країн щодо боротьби з кібер-злочинністю та напрацювання конкретних методик, зокрема в межах таких наук, як теорія оперативно-розшукової діяльності, криміналістика, тектологія інформаційної безпеки та інформатики.
Основними висновками за результатами дослідження є наведені нижче. Перед наукою постало питання узагальнення практики з боротьби з кібер-злочинністю.
Стосовно теорії оперативно-розшукової діяльності за її напрям - оперативно-розшукова інформатика - пропонується формулювання, що базується на інтерпретації законодавчого поняття оперативно-розшукової діяльності.
Оперативно-розшукова інформатика - це комплексна наукова дисципліна, в межах якої досліджуються проблеми практики та напрацьовуються рекомендації щодо системи гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів в умовах інформатизації щодо злочинів, які вчинюються з використанням комп'ютерних технологій.
Ми звертаємо увагу й на поняття інформатизації оперативно розшукової діяльності. За орієнтовне пропонується формулювання, що базується на законодавчому визначенні сутності та змісту інформатизації.
Інформатизація оперативно-розшукової діяльності - це комплекс взаємопов'язаних організаційних, правових, науково-технічних та інших процесів, що спрямовані на створення умов для забезпечення службових потреб співробітників оперативних підрозділів правоохоронних органів на основі створення, розвитку, використання комп'ютеризованих інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій.
Перспективи подальшого розвитку даного напряму, на нашу думку, визначаються таким чином:
1. Оперативно-розшукова інформатика має формуватися як комплексний напрям наукових досліджень системно, створюючи теоретичні засади для практики оперативно-розшукової діяльності в умовах формування глобальної кібер-цивілізації.
2. Оперативно-розшукова інформатика повинна напрацювати теоретичні положення для формування та викладання однойменної навчальної дисципліни, яка стане обов'язковою у відомчих закладах освіти та в системі підготовки працівників спеціальних оперативних підрозділів правоохоронних органів, набуття ними знань і навичок успішної боротьби зі злочинами, що вчиняються з використанням комп'ютерних технологій, у тому числі - засобів глобальної електронної телекомунікації.
Список використаних джерел
1. Політі А. Нові транснаціональніризики і європейська безпека. - К., 1997.
2. Юридичний вісник України. - 1998. - 5-11 бер. - С. 7.
3. Фатьянов А.А. Проблемы защиты конфиденциальной информации, не составляющей государственную тайну // Информационное общество. - 1997. - № 1. - С. 55.
4. Баранов О.А. Проблеми законодавчого забезпечення боротьби з комп'ютерними злочинами // Інформаційні технології та захист інформації. - Запоріжжя: Запорізький ін-т економіки та інформаційних технологій, 1998. - № 2. - С. 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...