WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оперативно-розшукова інформатика як напрям наукового забезпечення боротьби з організованою злочинністю - Реферат

Оперативно-розшукова інформатика як напрям наукового забезпечення боротьби з організованою злочинністю - Реферат


Реферат
на тему:
Оперативно-розшукова інформатика як напрям наукового забезпечення боротьби з організованою злочинністю
Питання формування нової інформаційної культури в оперативно-розшуковій діяльності стосовно боротьби з організованою злочинністю в умовах формування наступного етапу глобального інформаційного суспільства - кібер-цивілізації привертають нашу особливу увагу.
Глобальна кібер-цивілізація - це соціо-технічне явище, що зумовлене постійним розвитком і масовим поширенням транскордонних електронно-цифрових (комп'ютерних) інформаційних, в тому числі інтегрованих з ними, електронних телекомунікаційних технологій. Відмінною рисою суті кібер-цивілізації від інформаційного суспільства є те, що комп'ютерні інформаційні технології забезпечують новий рівень управління соціальними системами щодо цілеспрямованого впливу на підвищення ефективності використання людьми інформаційних ресурсів в різних країнах незалежно від місця їх фізичного знаходження.
Актуальність дослідження випливає з того, що у зазначених суспільних відносинах виникає потреба усвідомлення і комплексного дослідження загалом наукової громадськості на основі інтегративного підходу різних проблем інформатизації.
Під інформатизацією пропонується розуміти комплекс взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних та інших процесів, що спрямовані на задоволення інформаційних потреб громадян і суспільства на основі створення, розвитку, застосування комп'ютеризованих інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій.
Серед проблем інформатизації є й такі, що існують і виникають у контексті національної інформаційної безпеки - підтримки, охорони, захисту інформаційних потреб людини, суспільства, держав. Враховуючи транскордонний чинник кібер-цивілізації, зазначені проблеми національної інформаційної безпеки екстраполюються на безпеку міжнародного співтовариства. Історія формування світових інформаційних культур у межах різних цивілізацій свідчить, що будь-яка науково-технічна новація, зокрема щодо засобів масової комунікації, завжди неминуче притягувала до себе людей, які намагалися і намагаються використати її для вчинення правопорушень, особливо таких, що мають ознаки злочинів. Не є винятком з цього й глобальна кібер-цивілізація.
Ми пов'язуємо даний напрям наукового дослідження з важливими практичними завданнями. Майже одночасно з масовим поширенням персональних комп'ютерів та електронно-цифрових засобів комунікації (на зразок Інтернет) виникли криміногенні загрози для безпеки особи, суспільства, держави міжнародного співтовариства. Вони знайшли відображення у таких поняттях, як "інформаційні правопорушення", "комп'ютерні злочини" (кібер-злочини), "комп'ютерна злочинність" (кібер-злочинність), "організована комп'ютерна злочинність", "міжнародна кібер-злочинність". В основі їх - практика використання електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки та заснованих на ній інформаційних технологій у різних сферах суспільного життя в антисоціальних, у тому числі злочинних цілях.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано розгляд та запропоновано розв'язання проблематики і які знайшли відображення у публікаціях щодо протидії кібер-злочинності в Україні та за кордоном, свідчить, що у наукових колах вже достатньо напрацьовано кримінологічних та організаційно-правових розробок. Тематика протидії кібер-злочинності була основною у багаторічних наукових дослідженнях, які здійснювалися і за нашої участі під час роботи провідним науковим співробітником у Міжвідомчому науково-дослідному центрі з проблем боротьби з організованою злочинністю при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.
Результати низки наукових досліджень вже знайшли відображення в правотворчій, правозастосовчій та правоосвітній практиці у нашій країні та за кордоном. Зокрема, серед організаційно-правових заходів в різних країнах, у тому числі й в Україні, можна виділити те, що в системі правоохоронних органів створені відповідні підрозділи, до функції яких входить протидія кібер-злочинності. Активно формуються організаційні структури боротьби з кібер-злочинністю і на міждержавному рівні, зокрема на рівні Інтерполу та Європолу, Інфополу.
У той самий час сформувалася не вирішена раніше частина загальної проблематики, якій присвячене дане дослідження, - це узагальнення практики та формування теоретико-методологічних положень організації оперативно-розшукової діяльності у зв'язку з формуванням глобального інформаційного суспільства та чергового його етапу - глобального кібер-суспільства.
Наша мета полягає у висвітленні основних результатів наукових досліджень, які проводилися та проводяться нами у контексті проблематики формування теоретичних засад оперативно-розшукової інформатики, її методології та структури як міжгалузевої комплексної наукової інституції у межах теорії оперативно-розшукової діяльності, правової інформатики й тектології інформаційної безпеки. Зазначене має сприяти практиці удосконалення організації боротьби з кібер-злочинністю, особливо з такими її проявами, які мають ознаки організованості.
Провідними завданнями дослідження були визначені такі:
1. Звернути увагу наукової громадськості у бік нагальності формування та напрацювання для практики теоретичних, науково обґрунтованих засад проблематики у контексті формування методології нового комплексного наукового напряму досліджень під умовною назвою "оперативно-розшукова інформатика".
2. Визначити місце зазначеного напряму теоретичних досліджень, що формується на межі таких наук, як соціальна кібернетика, інформаційне право, правова інформатика, організація оперативно-розшукової діяльності, національна безпека (у рамках її основної складової - національної інформаційної безпеки), інформаційна культура, державна інформаційна політика.
Виклад основного матеріалу дослідження пропонується почати з короткого розгляду ознак і тенденцій глобальної кібер-цивілізації, що зумовлюють формування оперативно-розшукової інформатики.
Приблизно з середини ХХ століття у світі з'явилося нове масове соціально-технічне явище, яке знайшло вираз у понятті "комп'ютеризація", воно у поєднанні (взаємоінтеграції) з традиційними інформаційними технологіями, переросло на нове соціально-технічне явище - "інформатизацію". Автоматизована обробка інформації, зокрема за допомогою Інтернет, перетворилася на новий вид індустрії знань, що потребує адаптації суспільства, зокрема на психологічному рівні, до нових умов економічного існування. Зазначені чинники зумовили формування такого соціального явища, як глобальна інформаційна культура кібер-цивілізації (кібер-культура). За таких умов комп'ютерна інформація з індивідуальних, групових, національних ресурсів перетворюється на світовий, глобальний ресурс, поряд з нафтою, газом і т. ін.
У контексті дослідження найнебезпечніших проявів глобальногокібер-суспільства звернемо увагу на таку загрозу, яка набула умовної назви "міжнародний кібер-тероризм". Як приклад, наведемо дослідження Міністерства оборони США, які були проведені під час широкомасштабних навчань щодо імітації інформаційних атак через

 
 

Цікаве

Загрузка...