WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оперативний експеримент: проблемні питання провадження в оперативно-розшукову діяльність - Реферат

Оперативний експеримент: проблемні питання провадження в оперативно-розшукову діяльність - Реферат

загальноправового підходу, а саме: по-перше, має бути з'ясована наявність законодавчої норми права на провадження оперативного експерименту; по-друге, - частково правового абовідомчого підходу, зокрема наявності регламентованих відомчими актами суб'єктів ОРД/КРД відповідних організаційно-тактичних форм та підстав застосування заходу, а також - розроблених до нього методичних рекомендацій; і, по-третє, - наявність кримінально-правового підходу у дотриманні вимог і непорушення норм КК України, недопущення провокації. Розглянемо по черзі ці підходи.
1. Проблеми забезпечення безпеки людини та держави, вимагають легалізованої у законодавстві системи оперативних заходів дослідження будь-яких фактів, що несуть у собі загрозу, і на етапі підготовки мають латентний характер, який не піддається демаскуванню шляхом зовнішнього спостереження та іншими пасивними методами виявлення. У статті 5 Закону України "Про основи національної безпеки України" зазначається: "вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення національної безпеки України обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам загроз національним інтересам". Мета легалізації у законодавстві оперативного експерименту та розгляд його правової оцінки полягає у можливості практичного використання як заходу у межах завдань та підстав визначених законами України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контррозвідувальну діяльність", для перевірки оперативних версій, здобуття інформації, яка може передбачати правову відповідальність конкретних суб'єктів соціальних відносин, надання оцінки їх діям у відповідності до нормативних вимог. Відсутність оперативного експерименту у "системі гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів" ОРД обумовлює певні труднощі у визначенні його як заходу, і у правовому відношенні відносить його до суто теоретичної субстанції як методу оперативної діяльності та вкрай "обережного" використання поза Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність". У зв'язку з чим побоювання оперативних співробітників вчинити провокаційні дії, що виникають від незнання особливостей тактики та правової оцінки провадження ОЕ, призводить до пасивного відстеження поведінки об'єктів справ у ситуаціях, які не становлять оперативного інтересу. Як результат, - відсутність наступальності роботи за оперативно-розшуковими справами, спроможних забезпечити своєчасне виявлення ознак підготовки або вчинення злочину, іншої протиправної діяльності осіб, організацій на шкоду інтересам державної безпеки України. Оперативна розробка в ряді випадків підміняється накопиченням беззмістовних другорядних матеріалів, які не дають можливості забезпечити глибоку перевірку версій, що висувається по оперативно-розшукових справах.
2. Достатність правових підстав для проведення оперативного експерименту визначається насамперед тим, що такий захід реалізується тільки у межах контррозвідувальних та оперативно-розшукових справ, а також наявною оперативною інформацією, віднесеною до компетенції суб'єктів ОРД, яка адекватна таким ознакам: виявленого умислу або наміру об'єкта справи щодо здійснення протиправної діяльності, злочину; готування до злочину або можливої причетності до розвідувально-підривної та іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці об'єкта справи або невстановленої особи; замаху на злочин або його вчинення (причетності до нього).
Правові підстави нерозривно пов'язані із наступним змістом оперативного експерименту. Так, за його оперативним задумом, контрольовані або керовані умови мають сформувати у полі зору об'єкта справи ситуацію, на яку останній повинен відреагувати згідно з власними соціально-психологічними установками, наявним легальним або латентним соціальним статусом та роллю. На досягнення мети експерименту його ініціатор повинен пов'язати зміст контрольованих або керованих умов із конкретним етапом моделі діяльності об'єкта справи, яка перевіряється згідно із загальними оперативними версіями за кримінально-розшуковими або оперативно-розшуковими справами. Зокрема, зміст інформаційних чинників впливу має містити дані, які можуть бути враховані та використані об'єктом справи для застосування певних хитрощів, реалізації прихованої поведінки або дій, пов'язаних з підготовкою чи здійсненням протиправної діяльності або злочину, розслідування якого є компетенцією відповідного суб'єкта ОРД.
Оперативним співробітником моделюється та демонстраційне відтворюється певна обстановка, події або інші обставини у яких перебуває чи діє об'єкт справи. Для відтворення контрольованих або керованих умов, які б сприяли прояву прихованої поведінки та дій об'єкта справи або сутності оперативно-значимих подій, до яких він причетний, слід врахувати, що його сприйняття буде зорієнтоване на інформаційне відображення таких даних, які для нього є значущими, викликають інтерес, згідно з власними потребами, спрямувань у тому числі - протиправних, що висуваються за оперативними версіями. З метою недопущення розшифровки відтворені інформаційними чинниками впливу контрольовані або керовані умови експерименту повинні максимально наближати їх до природних подій та обстановки.
Таким чином, на досягнення мети ОЕ інформаційні чинники впливу можуть фрагментарно відображати дані вірогідних спрямувань, предметів посягань (носії інформації, інформацію) або імітувати поведінку певних осіб таким чином, щоб об'єкт справи проявив своє відношення (наміри, поведінку, дії) щодо них у момент конспіративного спостереження. Вірогідні спрямування та предмети посягань і потреб об'єкта справи визначаються оперативним співробітником із аналізу попередніх матеріалів по справі. Разом з тим, відтворені контрольовані або керовані умови ОЕ повинні передбачати можливість добровільного вибору об'єктом справи власної поведінки та недопущення штучного створення доказів (фальсифікації доказів), наприклад, шляхом підкидання до його власності контрольованих предметів, зберігання яких є складом злочину.
Водночас умови експерименту не повинні спонукати та провокувати об'єкта справи до вчинення злочину. Природа ОЕ уникає будь-якого впливу на волю особи. Будь-яке прохання, звернення та інша подібна дія до конкретної особи вчинити певні дії або прийняти рішення необхідно розцінювати як вплив на вольові характеристики особи. Зважаючи на це, уникаючи узгодженості та домовленості у наступних діях та вольового моменту умислу, джерелом впливу у процесі реалізації ОЕ при вербально-демонстраційному або наочно-демонстраційному способах введення чинників впливу зміст останніх може містити інформацію, яка вірогідно буде використана об'єктом справи у досягненні злочинної мети. Це дає змогу більш цілеспрямовано сприяти проявам прихованих намірів та дій об'єкта справи.
Правомірність ОЕ буде дотримана тоді, коли на неупереджену інформацію впливу об'єкт справи ініціативно вчиняє

 
 

Цікаве

Загрузка...