WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оперативний експеримент: проблемні питання провадження в оперативно-розшукову діяльність - Реферат

Оперативний експеримент: проблемні питання провадження в оперативно-розшукову діяльність - Реферат

об'єкта справи не містять ознак злочинів [7, c. 12].
Відтак, подібний оперативний захід звиявлення або перевірки причетності особи до протиправної діяльності чи злочину сучасними правозахисниками сприймається як провокація. Недоцільність проведення оперативного експерименту часто спекулятивно обумовлюється моральними принципами, домислами правозахисників про провокацію, низькою професійною підготовкою оперативних підрозділів, що, врешті-решт, компрометує їх діяльність. Особливо це стосується випадків, коли результати реалізованого експерименту можуть мати кримінально-правове значення і пов'язані із виявленням та документуванням розвідувально-підривної діяльності, ознак складу злочину у поведінці та діях об'єктів справ. Проте, експеримент за сутністю не є провокацією, його можливо здійснювати для отримання інформації, що може бути використана у якості джерел доказів причетності особи до злочину. Кримінальний Кодекс України та відомчі акти правоохоронних органів забороняють оперативним співробітникам здійснювати провокаційні дії, спрямовані на схилення у будь-яких формах та способах осіб здійснювати правопорушення або злочини, а також здійснювати дії, що фальсифікують інформацію про поведінку об'єкта справи, штучним створенням доказів.
На жаль, у 90-их роках ХХ століття удосконалення наукового обґрунтування методу ОЕ в оновленому вітчизняному правовому полі оперативно-розшукової діяльності ми не знаходимо. На відміну від такого стану, сьогодні ми спостерігаємо активне використання цього методу в оперативно-розшуковій діяльності Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Литви, про що свідчить їх національне законодавство, в якому ОЕ регламентований як окремий оперативно-розшуковий захід. Наприклад, науковці Російської Федерації, зокрема В.Ю. Алфьоров, В.Л. Ільїних, Б.В. Волженкін, Є.С. Дубоносов, А.Ю. Шумілов, В.Д. Іванов, В.В. Індєйкін зробили значний крок у розробці даного активного оперативного інструментарію.
Аналіз праць зазначених вище науковців минулого та сучасного періодів дає змогу дійти висновку, що в діяльності правоохоронних органів (суб'єктів ОРД) ОЕ належить до активного оперативного інструментарію виявлення та перевірки об'єктів оперативно-розшукової діяльності (ОРД) і змістовно включає творчий підхід оперативного співробітника, підрозділу до вирішення завдань оперативної перевірки та розробки. На виконання завдань оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності оперативний експеримент є окремим та самостійним заходом, що використовується оперативними підрозділами з метою отримання оперативно-значущої інформації, за допомогою якої перевіряють або уточнюють відомості про поведінку та дії конкретних осіб, а також виявлення невстановлених осіб, причетних до підготовки або здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів, іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України, шляхом реалізації комплексу оперативних дій, спрямованих на відтворення в оточенні зазначених осіб контрольованих або керованих умов, що розраховані на сприяння прояву прихованих протиправних або злочинних намірів чи дій та конспіративного спостереження за їх реагуванням.
Контрольовані або керовані умови відтворюються шляхом підбору або введення оперативним співробітником у поле зору об'єкта контррозвідувальної або оперативно-розшукової справи інформаційних чинників впливу. Такі чинники впливу виявляють себе як певні природні події, обставини, інформація про які є дійсною або максимально наближеною до дійсної; водночас вони об'єктивно контролюються оперативними силами та засобами ініціатора заходу.
Під контрольованими умовами розуміються природно використані умови, про настання яких оперативний співробітник на відміну від об'єкта справи, попередньо знав або ініціативно їх відтворив в оточенні об'єкта справи. Об'єкт справи стає свідком або очевидцем певних подій, явищ, обставин, що можуть бути пов'язані із підготовкою або здійсненням тяжкого або особливо тяжкого злочину, іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці. Такі умови залишаються незмінними у полі зору об'єкта справи протягом всього етапу практичного провадження експерименту.
Керовані умови розглядаються як такі, що відтворюються шляхом демонстраційного введення інформаційних чинників впливу при вербальному контакті із об'єктом справи та передбачають певну рольову поведінку оперативних джерел, співробітника під прикриттям із об'єктом справи. Відтворення керованих умов впливу передбачає певну послідовність доведення інформаційних чинників впливу до об'єкта справи.
Виходячи із потреб контррозвідувального / оперативного пошуку, перевірки, оперативної розробки, мета використання ОЕ спрямована на:
- підтвердження або спростування оперативних версій, висунутих у процесі роботи за контррозвідувальними та оперативно-розшуковими справами щодо сутності попередньо виявлених фактів та ознак розвідувальної та іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України, можливої причетності конкретної особи або групи осіб до такої діяльності;
- виявлення, попередження та оперативне документування тяжких та особливо тяжких злочинів, виявлення та встановлення осіб, що їх готують, вчинюють та таких, що вже є здійсненими;
- припинення злочинної діяльності шляхом затримання об'єкта справи "на гарячому" під час здійснення ним протиправного (злочинного) діяння, а також легалізації здобутих матеріалів.
Доцільність використання оперативного експерименту обумовлена тим, що:
- експерименту - більш ніж будь-якому іншому методу - властива оперативність у встановлені істини при перевірці оперативних версій;
- викриття протиправних ознак діяльності та поведінки об'єкта справи є можливим лише у процесі створення експериментальних ситуацій; крім того, за умов контрольованої і зрозумілої оперативному співробітнику експериментальної ситуації досягається достатній рівень повноти та достовірності отриманих матеріалів при належному рівні конспірації;
- нарешті, у контрольованих умовах результати експерименту позбавлені суб'єктивної оцінки споживачів оперативно-значущої інформації, так як дії та реагування особи, що вивчається, у змозі документуватись безпосередньо, а отже, результати спостереження носитимуть відносно об'єктивний характер. Вони можуть бути у вигляді речей, предметів, фактів, відео- й аудіоматеріалів або відомостей та свідчень свідків, які можуть представляти собою джерела доказів.
Разом з тим, тактика проведення експерименту тісно пов'язано із певними правовими вимогами, адже вона балансується між оперативними вигодами, які можливо очікувати від його результату та правовими вимогами, що допускає інститут співучасті за Кримінальним кодексом України (далі - КК України), зокрема - недопущення провокації до вчинення злочинів.
Ми вважаємо, що з метою уникнення кваліфікації дій ініціатора експерименту як неправомірних необхідно виходити із

 
 

Цікаве

Загрузка...