WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Нормативно-правове регулювання страхової діяльності – пріоритетний напрям боротьби зі злочинністю на ринку фінансових послуг - Реферат

Нормативно-правове регулювання страхової діяльності – пріоритетний напрям боротьби зі злочинністю на ринку фінансових послуг - Реферат

тимчасової адміністрації;
- затвердження плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи;
- порушення питання про ліквідацію установи.
Дані та інформація, яка може містити ознаки порушення, може бути отримана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України з:
- матеріалів, отриманих за результатами перевірок, проведених фахівцями даної комісії;
- звітності, що подається до даної комісії;
- повідомлень, отриманих від органів державної влади;
- повідомлень, отриманих від міжнародних організацій, іноземних органів державної влади, неурядових організацій;
- звернень громадян;
- повідомлень, отриманих від юридичних осіб;
- повідомлень, опублікованих у засобах масової інформації;
- інших джерел [5].
Найпоширенішими правопорушеннями страхових компаній, які здійснюють своюдіяльність у сфері страхування та інших організаціях з відшкодуванням шкоди при настанні страхового випадку, є:
- розкрадання колективного майна в особливо великих розмірах шляхом присвоєння та зловживання посадовим становищем;
- заволодіння індивідуальним майном громадян шляхом шахрайства;
- неналежне (недбале) виконання своїх службових обов'язків, які спричинили тяжкі наслідки для суспільних інтересів.
Особливостями способів вчинення зазначених видів злочинів, в результаті яких завдається шкода інтересам окремих страхувальників та майну страхової компанії, є:
- видача страхового полісу без сплати страхового платежу у випадку обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
- внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про настання страхового випадку (про місце певного страхового випадку; страхові випадки, яких з клієнтами не відбувалося);
- порушення у веденні бухгалтерського обліку (видача грошових коштів із каси під звіт на придбання нібито іноземної валюти, основних фондів; невідображення у звітних документах сум страхових внесків);
- кредитування та безпідставне перерахування коштів через підставну фірму;
- встановлення нереальних розмірів відсоткових ставок по договорах страхування;
- незаконне проведення страхової діяльності (тобто відсутність ліцензії на здійснення певного виду страхування);
- інші правопорушення, здійснювані страховими компаніями (ухилення від сплати податків тощо).
Злочинні посягання даної категорії, у своїй переважній більшості, здійснюються мобільними, оснащеними високотехнологічним устаткуванням, спеціальною технікою і всілякими пристосуваннями організованими злочинними групами, що нерідко мають міжнародні кримінальні зв'язки. Тому злочинні діяння здебільшого добре плануються і підготовлюються на всіх стадіях їх вчинення.
Дуже часто в якості знарядь підготовки та вчинення кримінально карного діяння почали виступати різноманітні розроблені, пристосовані і запрограмовані спеціальні технічні пристрої негласного одержання інформації.
На жаль, дотепер надійність заходів забезпечення безпеки страхової діяльності залишається недостатньо високою. Кількість злочинів у цій сфері, має тенденцію до зростання. Дана проблема охоплює досить значну кількість країн у світі.
У зв'язку з цим наведемо приклади найбільш поширених видів зловживань та інших правопорушень, що мають місце на страховому ринку України:
- правопорушення, що вчинюються під час укладання та протягом чинності договору страхування;
- порушення порядку та умов здійснення страхових виплат та страхового відшкодування;
- недотримання вимог законодавства страховиками щодо забезпечення платоспроможності;
- порушення страховиками порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- порушення порядку одержання ліцензій на проведення конкретних видів страхування;
- хабарництво та корупція;
- відмивання "брудних" грошей шляхом незаконного переказу безготівкових коштів у готівку окремими комерційними структурами внаслідок укладання короткострокових договорів страхування на випадок нанесення моральної шкоди чи настання таких страхових випадків, як наклеп, неправомірні дії адміністрації, угода, що не відбулася, несподіване захворювання, образа;
- підробка "зелених карток" (страхових полісів для осіб, які виїжджають (слідують) за кордон);
- незаконне отримання грошових коштів на підставі пред'явлення у страхову компанію підроблених довідок про настання страхового випадку або видача страхових відшкодувань на "підставних" осіб за фіктивними угодами страхування [6, С. 90-69].
Враховуючи викладене, а також з метою зменшення кількості злочинних проявів на вітчизняному страховому ринку, і як наслідок, - покращання загальної ситуації на ринку фінансових послуг України, необхідно розбудовувати чинне законодавство, що сприятиме унеможливленню використання страхової системи для ухилень від оподаткування, розмиванню активів підприємств, відмиванню "брудних" коштів та їх вивезення за кордон і т. ін.
Список використаних джерел
1. Указ Президента України "Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" від 4 квітня 2003 року № 292.
2. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 року № 85, Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18. - Ст. 78.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст. 144.
4. Лист Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 1 серпня 2003 року № 157.
5. Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу: Розп. Держ. комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13 листопада 2003 року № 125.
6. Попередження та викриття зловживань в установах, що здійснюють діяльність у сфері страхування та в інших організаціях, пов'язаних з відшкодуванням шкоди при настанні страхового випадку: Посібник / В.Ф. Ущаповський, С.Н. Баліна, А.Г. Бойков та ін., за ред. В.Д. Сущенка та В.І. Литвиненка. - К.: Національна акад. внутрішніх справ України, 2003. - 136 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...