WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Нормативно-правове регулювання страхової діяльності – пріоритетний напрям боротьби зі злочинністю на ринку фінансових послуг - Реферат

Нормативно-правове регулювання страхової діяльності – пріоритетний напрям боротьби зі злочинністю на ринку фінансових послуг - Реферат


Реферат
на тему:
Нормативно-правове регулювання страхової діяльності - пріоритетний напрям боротьби зі злочинністю на ринку фінансових послуг
Становлення та розвиток вітчизняних ринків фінансових послуг супроводжується негативними процесами. Наявні непоодинокі випадки правопорушень у сфері діяльності учасників страхових відносин, які, у свою чергу, є суб'єктами ринку фінансових послуг України [1].
Запобігання та протидія правопорушенням, що мають місце на ринку фінансових послуг України, є одним із пріоритетних завдань діяльності правоохоронних органів. За останні три-чотири роки дані види правопорушень набули організованих транснаціональних форм та потребують комплексного підходу у вирішенні питання організації протидії їм.
Так, відповідно до статті 2 Закону України "Про страхування" [2] цей вид діяльності здійснюється в Україні страховиками, якими визнаються фінансові установи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з чинним законодавством із врахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про страхування", та отримали у встановленому порядку ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на право здійснення страхової діяльності. При цьому, страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками-резидентами України.
Здійснення страхової діяльності в Україні страховиками-нерезидентами або нестраховиками є порушенням чинного законодавства і тягне за собою майнову (при наявності складу цивільного правопорушення), а в разі наявності у діях винних осіб складу адміністративного правопорушення або складу злочину, відповідно, - адміністративну або кримінальну відповідальність.
Згідно зі статтею 15 Закону України "Про страхування" страхова діяльність в Україні може проводитися за участю страхових посередників. Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахові брокери, страхові агенти.
Страхові або перестрахові брокери-нерезиденти можуть надавати послуги в сфері страхової діяльності лише через постійні представництва в Україні, які повинні бути зареєстровані як платники податку відповідно до законодавства України та включені до Державного реєстру страхових або перестрахових брокерів, ведення якого здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ч. 9 ст. 15 Закону України "Про страхування").
При цьому, відповідно до норми ч. 8 ст. 15 Закону України "Про страхування" посередницька діяльність на території України з укладання договорів страхування з іноземними страховиками не допускається, крім договорів перестрахування, з дотриманням вимог статті 30 названого Закону.
Укладення договорів страхування з іноземними страховиками (в тому числі - продаж страхових полісів чи сертифікатів, які є формою договору страхування) на території України страховим посередником-резидентом України заборонено.
Згідно зі статтею 9 Конституції України та ст. 46 Закону України "Про страхування" у випадках, коли міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то на території України застосовуються правила міжнародного договору.
Україна не укладала міжнародних договорів, які дозволяють реалізацію на території України страхових полісів іноземних страховиків.
Відповідно до пункту 3 статті 37 Закону України "Про страхування" та пп. 9 п. 5 Положення про Державну комісію з регулювання ринку фінансових послуг остання має право видавати приписи страховикам про усунення виявлених порушень законодавства про страхову діяльність, а у разі їх невиконання - зупиняти чи обмежувати дію ліцензій цих страховиків до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій та виключення з державного реєстру страховиків (перестраховиків).
Відповідно до пункту 11 статті 37 Закону України "Про страхування" та пп. 14 п. 5 Положення про Державну комісію з регулювання ринку фінансових послуг остання має право звертатися до суду з позовом про скасування державної реєстрації страховика (перестраховика) або страхового посередника у випадках, передбачених законом. Таким законом є норма законодавства, згідно з якою скасування державної реєстрації здійснюється в разі здійснення діяльності, що суперечить законодавству України, зокрема: ст. 2 та ч. 8 ст. 15 Закону України "Про страхування". Згідно зі статтею 58 глави 6 розділу ІІ Господарського кодексу України [3] скасування державної реєстрації юридичної особи позбавляє суб'єкта підприємницької діяльності статусу юридичної особи.
Заходи впливу, передбачені чинним законодавством, можуть бути застосовані до страхових компаній і страхових посередників-резидентів України у разі виявлення фактів реалізації страхових полісів і сертифікатів іноземних страховиків або реалізації інших документів, що підтверджують факт укладання договору страхування з іноземним страховиком.
У випадках виявлення ознак злочину при реалізації таких полісів (сертифікатів) юридичними і фізичними особами, які не є страховиками чи страховими посередниками, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України в порядку, передбаченому ст. 97 та ст. 112 Кримінально-процесуального кодексу України, направлятиме матеріали для прийняття рішення до правоохоронних органів [4].
Крім цього, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має право в межах наданих їй повноважень застосовувати відповідні заходи впливу до учасників ринку страхових послуг, внаслідок порушення останніми чинного законодавства, яке регулює дану сферу правовідносин. Такими заходами впливу є:
- зобов'язання стосовно порушника вжити заходів для усунення порушення;
- вимагання скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;
- накладання штрафів відповідно до закону;
- тимчасове зупинення (обмеження) або анулювання (відкликання) ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг;
- відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення

 
 

Цікаве

Загрузка...