WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Недоліки нових господарських відносин як підгрунтя економічної злочинності в агропромисловому комплексі України - Реферат

Недоліки нових господарських відносин як підгрунтя економічної злочинності в агропромисловому комплексі України - Реферат

виконавчої влади є:
- неправомірне внесення до списків членів сільгосппідприємств, що мають право на земельний пай, осіб, які до таких не належать (найчастіше - родичів);
- заниження розміру майнового паю, коли до балансу підприємства не вносяться безоплатно передані активи;
- зловживання при передачі землі в оренду, зокрема земель запасу і резервного фонду, без реєстрації у встановленому порядку;
- виплата заниженої орендної плати;
- незаконна передача в банківську заставу майна громадян-співвласників.
Проведений аналіз викритих правопорушень свідчить, що у процесі реформування власності набули поширення факти заволодіння майном та паперами акцій підприємств усіх форм власності шляхом штучного завищення кредиторської заборгованості з подальшим використанням процедури банкрутства та примусової реалізації майна.
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене та враховуючи економічний стан та криміногенну ситуацію в агропромисловому комплексі України, доцільно:
1. Для стабілізації економічного стану сільськогосподарського виробництва створити стійкий економічний і господарський механізми на селі, які б дозволяли товаровиробникам збільшувати виробництво сільськогосподарської продукції та високоякісних продовольчих товарів, що потребує:
- надання дотацій протягом 10 років від 10 до 12 млрд грн щороку;
- залучення пільгових кредитів та пом'якшення умов такого кредитування;
- відновлення страхування сільськогосподарських культур;
- забезпечення захисту майнових прав селян, у тому числі права приватизації власності на землю;
- запровадження сучасних земельно-орендних та іпотечних відносин;
- підтримки національного аграрного ринку;
- стимулювання інноваційної діяльності;
- технічного та технологічного оновлення підприємств агропромислового комплексу;
- проведення реструктуризації окремих галузей харчової промисловості.
2. Для покращання криміногенної ситуації в агропромисловому комплексі правоохоронним органам необхідно:
- провести комплекс заходів щодо оперативного супроводження процесів приватизації суб'єктів господарчої діяльності та супроводження переходу прав приватної власності на землю та майно, а також на пакети акцій підприємств з державною часткою понад 25 % статутного фонду з метою недопущення передумов заволодіння цими пакетами злочинними угрупованнями та корумпованими чиновниками, зменшення державної частки шляхом проведення додаткових емісій або доведення підприємств до фіктивногобанкрутства;
- оперативно відстежувати експортно-імпортні операції сільгосппродукції та продуктів її переробки з використанням протиправних схем, або в яких задіяні комісіонери, що мають значні суми заборгованості по обов'язкових платежах до державного бюджету, що, у свою чергу, призводить до недоотримання бюджетом значних сум грошових коштів;
- вжити заходів щодо недопущення зрощування організованого криміналітету з державними службовцями та поширення їх впливу на процеси розподілу та використання коштів, які виділяються державним бюджетом в якості дотацій, фінансування цільових програм на реконструкцію, реструктуризацію підприємствам агропромислового комплексу.
Список використаних джерел
1. Кучма Л.Д. Стратегія політичної реформи: Виступ Президента України у Верховній Раді України у зв'язку з історичним посланням Президента України до Верховної Ради України // Уряд. кур'єр. - 2003. - 16 квіт.
2. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 3 грудня 1999 р. // Офіц. вісник України. - 1999. - № 49. - Ст. 2400.
3. Реформування відносин власності на землю та майно в Україні станом на 01.01.04. // Агросвіт. - 2004. - Квіт. - № 7. - С. 31.
4. Державний комітет статистики України: Стат. бюл. за січень-березень 2004 р. - К. - 244 с.
5. Державний комітет статистики України: Про соціально-економічне становище України за січень-вересень 2004 року. - К. - 101 с.
6. Фурса А. Державне регулювання цукробурякового підкомплексу в умовах ринкових відносин // Економіка України. - 2004. - № 10. - С. 58 - 66.
7. Кучма Л.Д. Чи варто пробиватися на світовий ринок через стіну: Виступ Президента України на Всеукраїнській нараді з питань стратегії розвитку аграрного сектора 7 лютого 2003 р. // Сільський час. - 2003. - 12 лют.
8. Про стратегію трансформації АПК і забезпечення продовольчої безпеки України: Наук. Доповідь // За ред. акад. НАНУ і УААН І.І. Лукіна, академіка УААН П.Т. Саблука // Економіка АПК. - 2000 - № 8. - С. 35.
9. Дем'яненко М.Я., Алексійчук В.М., Борщ А.Г. Фінанси в період реформування агропромислового виробництва / За ред. М.Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ УААН, 2000. - С. 139.
10. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років: Закон України // Уряд. кур'єр. - 2001. - 20 лют.
11. Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур в цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. // Офіц. вісник України. - 2002. - № 29. - Ст. 1379.
12. Курносов А., Камалян А. Учет фактора риска при планировании и выработке сельскохозяйственной политики // Междунар. с. - х. журн. - 2000. - № 2. - С. 12 - 13.
13. Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процеси реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 29 січня 2001 року № 62 // Офіц. вісник України. - 2001. - № 5. - Ст. 176.
14. Про додаткові заходи соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв): Указ Президента України від 2 лютого 2002 року № 92/2002. // Офіц. вісник України. - 2002. - № 6. - Ст. 239.
15. Борута П.М., Марценко Є.В. "Тіньова" економіка та її вплив на криміногенну ситуацію в Україні: оцінка, тенденції, проблеми // Наук. - практ. журн. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)". - 2002. - № 6. - С. 91-99.

 
 

Цікаве

Загрузка...