WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Наркобізнес в Україні: реалії та загрози сьогодення - Реферат

Наркобізнес в Україні: реалії та загрози сьогодення - Реферат

наркотиків широких верств населення України, у першу чергу, неповнолітніх, молоді та пенсіонерів, що стало можливим внаслідок отримання першими нової культури, моралі, відчуття зовсім незнаної ейфорії, другими - способу власного збагачення та забезпечення прожиткового мінімуму.
8. Послаблення та дисфункція соціальних інститутів, надмірно високі темпи соціально-економічних перетворень у зв'язку з переходом постсоціалістичної України до ринкової системигосподарювання.
9. Недосконалість антинаркотичного законодавства або відсутність дієвого контролю за його виконанням.
10. Корумпованість державних службовців і працівників правоохоронних органів [13].
11. Хронічний та послідовний вплив транснаціонального наркобізнесу.
Безумовно, за сучасних умов існування великої кількості понять, що охоплюються сферою наркобізнесу, та їх остаточної невизначеності гостро виявляється необхідність визначення та впорядкування таких дефініцій, як:
1. Наркотизм.
2. Наркотизація.
3. Наркоманія (наркоманії).
4. Наркозалежність.
5. Наркоринок (наркоринки).
6. Наркоситуація в державі.
7. Поняття, види та стадії розвитку наркобізнесу.
8. Наркоіндустрія як організована злочинна діяльність та соціально-кримінологічне явище.
9. Наркоторговець (наркоділок) - соціально-психологічний портрет.
10. Детермінанти залучення до злочинної наркодільності представників різних верств населення України.
11. Структура організованих злочинних угруповань, що займаються наркобізнесом.
12. Наркобізнес як тіньова економічна діяльність (галузь злочинного підприємництва).
З огляду на зазначене, потребує серйозного тлумачення та аргументації посилання на новий Кримінальний кодекс України, в якому у розділі ХІІІ. - Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення - простежуються окремі кваліфікуючі ознаки та стадії розвитку наркобізнесу в Україні, з огляду на особливості кваліфікації наркозлочинів та протиправної діяльності, що, на наш погляд, саме й утворюють кримінально-правові та кримінологічні аспекти розпізнавання, з'ясування суті й вироблення механізмів протидії наркобізнесу [16].
Підсумовуючи наведене, а також враховуючи той чинник, що на сьогодні в Україні триває процес формування наркомафії, у першу чергу, власної української, а також етнічної, як складної багатогалузевої структури, що включає організацію контрабанди, виробництва, переробки, транспортування і незаконне розповсюдження наркотичних засобів у загальнонаціональних масштабах, усвідомлюючи стрімке зростання темпів та обсягів наркобізнесу у зв'язку з демократизацією митного контролю та кордонів України, використання нашої держави за зону транзиту, виробництва та споживання наркотиків - важких, напівсинтетичних і синтетичних, необхідність визнання проблеми наркобізнесу за загальнонаціональну, яка за своїми ознаками та наслідками має бути віднесеною до категорії прямих загроз національній безпеці, економіці та напряму - генофонду українського народу, розуміючи актуальність виділення в самостійний напрям кримінологічної науки дослідження наркобізнесу та пов'язаної з ним злочинності, гостру необхідність вироблення інструментарію протидії з одночасним поглибленим науковим дослідженням самої "природи" наркобізнесу як складної, вкрай латентної та небезпечної організованої злочинної діяльності й соціально-правового явища, виникла потреба дисертаційного дослідження зазначеного кола проблемних питань, яке саме і розпочато у Міжвідомчому науково-дослідному центрі при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.
Список використаних джерел
1. Развитие наркомании и незаконного оборота наркотиков в России/ Калачёв Б.Ф., Сбирунов П.Н., Сергеев А.Н./ http://www.narcom.ru.
2. Крылов А. В лабиринтах теневой экономики// Предприниматель. - 1992. - № 2.
3. Хруппа М., Вінс О. Кримінологічне поняття наркобізнесу// Право України. - 1993. - № 4.
4. Тимофеев Л.М. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. - М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. - 112с.
5. Комплексна програма профілактики злочинності на 2001 - 2005 рр.: Затв. Указом Президента України "Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001 - 2005 рр." від 25 грудня 2000 р. за № 1376/2000// Урядовий кур'єр. - 2001. - 30 січ. - № 17.
6. Про стан виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2001 - 2005 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. за № 1120/2002// www.liga.kiev.ua.
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про Концепцію реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002 - 2010 рр." від 24 січня 2002 р. № 26-р.// Офіц. вісник України. - 2002. - № 5 (15.02.02). - Ст. 197.
8. Наказ МОЗ України "Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності МОЗ України на 2001 - 2005 рр." від 15 березня 2001 р. за № 100// www.liqa.kiev.ua.
9. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України "Про реалізацію Указу Президента України від 25 грудня 2000 р. за № 1376/2000 "Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001 - 2005 рр." від 14 лютого 2001р. за № 293//www.liga. kiev.ua.
10. Федеральный закон Российской Федерации "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ.
11. Рекомендации парламентских слушаний "Незаконный оборот наркотиков - угроза национальной безопасности России", 26 октября 2001 г.://www.duma.gov.ru.
12. Стратегия борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2001 - 2005 годы: Утв. Указом Президента Республики Казахстан от 16 мая 2000 г. № 394.
13. Шакиров М.Ш. Наркобизнес в России: Многоликая наркомафия расширяет преступную деятельность в России. - М.: Центрполиграф, 1998. - 424с.
14. Стан правопорядку в Україні. Основні результати діяльності органів внутрішніх справ та внутрішніх військ в 2002 році// Аналіт. матеріали: МВС України, Головний штаб. - К., 2003. - 29с.
15. Тропина Т. Наркоситуация в мире и транснациональный наркобизнес: Владивосток. центр исследования организованой преступности при Юрид. ин-те ДВГУ//www.crime.vl.ru.
16. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України/ За заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка. - К.: Форум, 2001. - У 2-х ч. - Ч. 2. - 942с.

 
 

Цікаве

Загрузка...