WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Методологія правової інформатики в систематизації податкового законодавства України як чинник боротьби з корупцією - Реферат

Методологія правової інформатики в систематизації податкового законодавства України як чинник боротьби з корупцією - Реферат

розвитку окремих галузей економіки та стримування перевиробництва окремих товарів); правове закріплення основ державної податкової політики в Україні.
Основні положення регулювання організації державної податкової політики, які повинні бути відображені у ПКУ, були визначені таким чином: державну політику у сфері податкових правовідносин визначає Верховна Рада за поданням Кабінету Міністрів України; зміни та доповнення до державної податкової політики визначаються на рік, при щорічному прийнятті та виконанні Державного бюджету України, у тому числі - при внесенні до нього змін та доповнень протягом року; зміни державної податкової політики чинні протягом року - дії Державного бюджету України.
Провідні об'єкти податкових правовідносин були визначені наступні: господарські операції між платниками податків; майно громадян та юридичних осіб (підприємств, установ організацій); інші об'єкти визначені Податковим кодексом та спеціальним законодавством щодо податків. Доктринально визнається багатооб'єктність юридичних норм, законодавства в юридичній кваліфікації податкових правовідносин.
Основними суб'єктами податкових правовідносин були визначені платники податків; органи державної влади (які регулюють та адмініструють податкові правовідносини та стягують податки); податкові агенти.
Принципи податкових правовідносин визначаються відповідно до принципів оподаткування визначених у статті 3 Закону України "Про систему оподаткування" з урахуванням пропозицій розробників Концепції реформування системи оподаткування України (1998 р.). Основні права та обов'язки суб'єктів податкових правовідносин визначаються відповідно до структурних положень Конституції України.
Наступним етапом дослідження було формування концептуальних положення щодо Особливої частини ПКУ. На основі Загальної частини ПКУ в Особливій пропонується систематизувати специфічність правовідносин щодо окремих видів податків. Зазначена частина повинна складатися з двох розділів (книг) щодо загальнодержавних (республіканських) податків та місцевих податків.
У разі введення нових видів податків до зазначених розділів методом агрегації вводяться нові підрозділи (глави).
Наступний етап дослідження полягав у формуванні концептуальних положення щодо Спеціальної частини ПКУ. У цій частини повинні знайти відображення правовідносини стосовно процедур адміністрування податків та процесуальні норми вирішення колізій. При цьому мають бути віддзеркаленими процесуальні норми щодо взаємозв'язку із колізійним адміністративним, цивільним, а також кримінальним законодавством та їх галузевим процесуальним законодавством.
При формуванні концепції Прикінцевих положень ПКУ було визначено, що у них повинні знайти відображення норми щодо введення його в дію, перелік нормативно-правових актів (зокрема, законів), які втрачають чинність у зв'язку з прийняттям цього Кодексу, а також - терміни (строки) чинності окремих законодавчих актів (окремих його норм) у певному просторі, часі та колі осіб.
На наш погляд, можна зазначити основні переваги запропонованої Концепції.
1. Відділення принципових положень правового регулювання суспільних відносин щодо податків від положень правового регулювання державної податкової політики.
2. Простота викладення та сприйняття структури проекту Кодексу.
3. Ергономічність та економічність юридичної техніки кодифікації.
4. Виваженість реформаторських заходів щодо їх впливу на фінансову систему України.
5. Чітке визначення провідних функцій кодифікації.
6. Конкретне формулювання провідних завдань систематизації податкового законодавства: визначення консенсусу (згоди) в суспільних стосунках, узгодженості розуміння та застосування юридичних норм, правомірної поведінки учасників податкових відносин; забезпечення економічного суверенітету, незалежності України у міжнародних стосунках як складової національної безпеки України; визначення правомірної поведінки учасників податкових правовідносин в Україні.
Зважаючи на все вищеперелічене, вважаємо за необхідне внести такі рекомендації.
1. Організаційне забезпечення розробки проекту ПКУ повинно базуватися на принципах наукового забезпечення правотворчої діяльності щодо систематизації в сфері податкових правовідносин: системний та комплексний підходи у вирішенні проблем правотворчості; ґрунтовне фундаментальне та прикладне теоретичне обґрунтування новацій (понять, категорій тощо); демократизм - залучення широкого кола вітчизняних фахівців до обговорення проблем кодифікації податкового законодавства; недопустимість необґрунтованого копіювання зарубіжного досвіду; проведення економіко-правових та кримінологічних експертиз щодо можливого застосування новацій у податкових правовідносинах у антисоціальних (особливо злочинних) цілях, зокрема - корупції.
2. Систематизація податкового законодавства повинна проводитися методом агрегації: удосконалення окремих правових норм чи створення нових міжгалузевих правових інститутів не повинно порушувати цілісність та призначення законодавства, а удосконалювати його дієвість в цілому, створювати нову системну якість, яка не притаманна окремим його складовим. Напрями, підцілі, завдання систематизації законодавства повинні чітко формуватися відповідно до теорії системи підцілей ("дерева цілей").
Список використаних джерел
1. Мельник П.В., Попович В.М., Цимбалюк В.С. Щодо проблем правової інформатки у фінансовій сфері // Правова інформатика. - 2004. - № 2. - С.11-15.
2. Мельник П., Попович В., Цимбалюк В. Становлення фінансово-право вої інформатики у сфері оподаткування // Правова інформатика. - 2004. - № 3. - С. 7 -15.
3. Правова інформатика: Підручник. У 2-х т. - К.: Парлам. вид-во, 2004. - Т. 1. - 416 с.
4. Проект кодекса налоговых законов для государств Центральной и Восточной Европы: Федеральное министерство финансов ФРГ. - 1993. - 463 с.
5. Таранушенко Д. Новая редакция Налогового кодекса и ее последствия для малого бизнеса // Факты и комментарии. - 2001. - 15 дек.
6. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права: Монографія / В.М. Брижко, В.Д. Гавловський, Р.А. Калюжний, В.М. Попович та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного. - Ужгород: ІВА, 2003. - 240 с.
7. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики: Монографія / Р.А. Калюжний, В.О. Шамрай, В.Д. Гавловський та ін. / За ред. Р.А. Калюжного та В.О. Шамрая. - К.: АДПС України, 2002. -296 с.
8. Основи інформаційного права України: Навч.посіб. / В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника. - К.: Знання, 2004. - 274 с.
9. Правова інформатика: система інформатизація законотворчої, правозастосовсовчої, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності в Україні: Монографія / В.М. Брижко, В.Д. Гавловський, О.В. Глодківська та ін. / За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного. - Ужгород: ІВА, 2003. - 168 с.
10. Попович В.М. Теорія детінізації економіки. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 524 с.
11. Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика: Монографія. - Ірпінь: НАДПСУ, 2004. - 440 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...