WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Межі судового контролю на стадії досудового слідства. Слідчий суддя - Реферат

Межі судового контролю на стадії досудового слідства. Слідчий суддя - Реферат

слідством, але й повністю ліквідувати прокурорський нагляд у цій сфері, бо судовий контроль - більш надійний гарант прав особи на досудовому слідстві, ніж прокурорський та суд не зв'язаний відомчими інтересами, незалежний, не несе відповідальності за розкриття злочинів. Прибічники цієї ідеї вважають, що немає рації та необхідності на подвійний заслін від помилок і зловживань та у виконанні тих самих контрольних функцій різними органами, бо "при добре поставленому судовому контролі прокурорський нагляд стає зайвим" [21]. Європейський суд з прав людини теж вважає, що в Україні скарга прокурору не є ефективним і доступним засобом правового захисту, бо його статус у національному праві та участь у кримінальному процесі як обвинувача не надають відповідних гарантій незалежного та безстороннього розгляду справи [22].
Судовий контроль має багато переваг, але він не є панацеєю від усіх проблем з будь-якого приводу. Вважаємо, що прокурорський нагляд теж має свої переваги. Це повністю незалежний від суду контроль. Відкидати його було б необачним, особливо коли йдеться про права людини, бо рішення суду в порядку контролю не завжди виноситься оперативно, тоді як прокурор може і не доводити ситуацію до звертання до суду і відразу скасувати незаконне рішення органу дізнання чи слідчого. Немає тієї галузі, куди б він не міг втрутитися на стадії досудового слідства як за скаргами, так і за власною ініціативою, а суд вже обмежений тільки подачею офіційної скарги. Розширити перевірку поза межами скарги суд не може, а прокурор може прийняти будь-яку скаргу, в тому числі не тільки на відповідність діянь органів досудового слідства закону, але й щодо тактики розслідування, доцільності проведення тих, чи інших слідчих дій, комбінування слідчих і оперативних заходів і т. ін. Судовий контроль обмежений випадками заподіяння шкоди конституційним правам та інтересам учасників процесу або виникненням труднощів доступу до правосуддя. Крім того, прокурорський нагляд здійснюється як відносно органів досудового розслідування і їх діяльності, так і відносно учасників кримінального процесу. Судовий контроль проводиться тільки відносно учасників кримінального судочинства, коли цією діяльністю можуть бути завдані реальні збитки конституційним правам і свободам учасників кримінального процесу.
Приклад європейських держав показує, що не існує жодного встановленого зразка, відповідно до якого прокуратура нібито виконує винятково функції кримінального переслідування. Кожна держава наділяє прокуратуру таким обсягом повноважень, у тому числі й наглядових, який відповідає потребам правового захисту особистості й суспільства в цілому, вписується у власні, відмінні від інших, традиції державного будівництва. Як показує співробітництво з прокуратурами зарубіжних країн, українська модель устрою і компетенції прокуратури укладається в сучасні уявлення європейців про функції та місце правоохоронних органів у системі державної влади, а тому, в питаннях правомірності обмеження прав людини, подвійний контроль зовсім не перешкоджатиме. Ця система гарантій дозволить більш повно захистити права громадянина [23].
Підставами для судового контролю повинні бути:
- питання про обмеження конституційних прав громадян, якщо таке обмеження припустиме не інакше як на підставі судового рішення, в тому числі сюди слід віднести і позбавлення спеціальних звань, відсторонення від посади, дача згоди на накладення арешту на майно і рахунки;
- застосування незаконних методів проведення слідчих дій: допитів, слідчих експериментів, впізнання, ставок віч-на-віч, перевірок показань на місці, отримання екземплярів для експертних досліджень, якщо такими діями порушуються конституційні принципи недоторканості особи, житла, завдаються збитки честі й гідності громадян.
- розгляд скарг усіх зацікавлених учасників процесу, коли органами досудового слідства, прокурором винесене рішення, яке перешкоджає руху справи (відмова в прийнятті заяви про злочин; постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, про призупинення, припинення справи, про продовження термінів досудового слідства);
- порушення чи умисне перешкоджання реалізації прав учасниками процесу, які закріплено в спеціальних нормах КПК;
- відхилення клопотань органами досудового слідства; відмова у прийнятті документів для приєднання до матеріалів кримінальної справи;
- рішення про об'єднання і виділення справ, порушення правил підслідності.
Чинний КПК не містить чіткої регламентації обсягу і меж судового контролю на досудовому слідстві. Це можуть бути й інші підстави, і на практиці їх з'являється все більше. Учасникам кримінального процесу необхідно забезпечити реальні можливості щодо відстоювання своїх інтересів. Судовий контроль повинен бути здійснений ефективно відразу, бути доступним, а не "теоретичним або ілюзорним під час подання заяви" [22, с. 9-10], а прийняте рішення повинно бути дійсно об'єктивне і базуватися на перевірці й оцінці зібраної сукупності доказів [24].
У судах, наприклад континентальної Європи, процес реформування і посилення контролю судів над досудовим слідством вилився: в Австрії відміною судами до 50 % арештів, після перевірки їх законності в змагальному судовому засіданні [25]; в Італії з 10 справ, що надійшли до суду - 6 припинялося, а ініціатива отримання доказів перейшла від суду до сторін, за їх ініціативи, докази тільки й допускаються [26]; в Німеччині прокуратура відмовляє в проведенні розслідування по 70 % матеріалів по злочинах проти особи [27]. Характерним є те, що Королівська служба кримінального переслідування Англії припиняє до 20 % справ, які надходять від поліції, а з цієї кількості по 58 % - у зв'язку з недоведеністю вини [28]; в США із наданих поліцією справ, прокурор тільки по 30-35 % формує обвинувачення [29].
Давно назріло питання вирішення цієї проблеми через введення процесуальної фігури слідчого судді, до компетенції якого слід віднести підготовку справ до розгляду в стадії призначення справи до судового розгляду, збирання матеріалів і порушення справ приватного обвинувачення [30]; вирішення питань обрання, продовження строків і зміни запобіжного заходу; санкціонування огляду чи обшуку житла та іншого володіння особи, службових приміщень; накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв'язку; вирішення питань, пов'язаних з перевіркою правомірності обмеження прав людини під час досудового слідства; вчинення дій з підготовки до розгляду справи в суді та внесення її на судове засідання [31]; здійснення контролю за процесуальними рішеннями слідчих - розгляд скарг на постанови, заяви про відвід слідчих; скарг на дії, бездіяльність і рішення слідчих, дізнавачів, прокурорів, розгляд питань про відвід захисника з формальних і неформальних причин; забезпечення цивільного позову; вирішення відводів; визначення загального напрямку розслідування; вибір доказів, що підлягають дослідженню і т. ін.
Слід передбачити подачуапеляції на рішення слідчого судді, яка буде розглядатися окремою

 
 

Цікаве

Загрузка...