WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Межі судового контролю на стадії досудового слідства. Слідчий суддя - Реферат

Межі судового контролю на стадії досудового слідства. Слідчий суддя - Реферат


Реферат
на тему:
Межі судового контролю на стадії досудового слідства. Слідчий суддя
Процесуальні повноваження органів прокуратури, суду та керівників слідчих відділів стосовно діяльності слідчого повинні бути збалансовані [1]. Судовий нагляд - це засіб обмеження свободи державної влади і засіб контролю. Ідея полягає в тому, що жоден орган не повинен мати надто великої влади, а змагальність є важливим засобом відновлення рівноваги між підозрюваним і державою [2]. Для виходу досудового слідства на якісно новий рівень до слідчого, його статусу потребується серйозна увага, у тому числі конституційне і законодавче врегулювання. В іншому разі, якщо в Конституції України йдеться про суд, прокуратуру і адвокатуру, то про досудове слідство нема розмови [3]. Будь-які обмеження прав і свобод особи повинні застосовуватися лише за рішенням суду. Дії та рішення, які мають обвинувальний характер, повинні здійснюватися лише прокурором. За такої конструкції процесу змагальності на досудовому слідстві забезпечуватиметься за рахунок розширення прав обвинуваченого, потерпілого і їх захисників, законного представника, цивільного позивача, цивільного відповідача, введення судового контролю за діями слідчого і прокурора, бо на сьогодні судовий контроль втілюється в формі фрагментарних усічених повноважень суду [4].
Проблема установлення чіткого контролю за органами досудового слідства є актуальною. Насамперед, це має бути контроль з боку судових органів, і, звичайно, внутрішній механізм контролю. Нагляд за діями слідства здійснюється прокуратурою, але в найбільш важливих випадках спори досудового слідства повинен вирішувати суд. У КПК існує альтернатива, згідно з якою зацікавленій особі надано право звернутися до прокурора, чи суду (стст. 110, 234-236-6 КПК України). Практика застосування цього закону показала його ефективність.
Звідси змагальність повинна проявлятися в розумному розширенні судового контролю за законністю й обґрунтованістю дій органів досудового слідства, який гарантуватиме дотримання змагальності, законності на досудовій стадії слідства; законність, обґрунтованість і об'єктивність вирішення спірних питань, що виникають в цій стадії; створить найбільш сприятливі умови для успішного вирішення задач досудового слідства; забезпечить дотримання прав і свобод людини і громадянина, верховенство права, рівність всіх перед законом і судом [5]. У судовому контролі зацікавлені й держава, і громадяни, бо за такої конструкції всім учасникам процесу гарантується можливість домагатися захисту й охорони як публічних, так і особистих інтересів законними методами.
За соціальним дослідженням, проведеним в Закарпатській області, із 500 опитаних - 455 (81, 98 %); в м. Києві і області із 500 опитаних - 437 (87,4 %) респондентів поставили судовий захист у системі гарантій прав і свобод людини і громадянина на перше місце, але висловили сумніви щодо зниження якості й погіршення об'єктивності розгляду справ судами. Таким чином, судовий контроль, який охоплює судовим захистом права, свободи та законні інтереси людини і громадянина, вимагає свого послідовного розширення і на стадії досудового слідства. Необхідність судового контролю під час досудового слідства передбачена у Постанові Верховної Ради "Про Засади державної політики в Україні в галузі прав людини" [6], Конституції (стст. 8, 29, 30, 31, 55), Європейській Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року, що набрала чинності для України 11 вересня 1997 року [7], і ряді міжнародно-правових актів [8].
Можливість обмеження прав і свобод людини та громадянина допустима за умови необхідності швидкого розкриття злочину, викриття усіх винних і під контролем суду. Запроваджуючи повноваження суду в стадію досудового слідства, розробники Конституції заклали такі підвалини, щоб судова влада стала бар'єром на шляху свавілля органів слідства і оперативних служб, а будь-які незаконні рішення і дії з їх боку могли бути оскаржені у суді та переглянуті ним. Це правило кореспондується з п. 1 ст. 5 та ст. 6 ЄКПЛ, де закріплено право на справедливий судовий розгляд [9]. Забезпечення законності розслідування, розвиток змагальності на стадії досудового слідства, надання учасникам процесу реальних можливостей по відстоюванню своїх інтересів - саме з досягненням цієї мети ототожнюється судовий контроль на стадії досудового слідства. Раніше вирішення питань про обмеження конституційних прав і свобод громадян знаходилося в руках органів досудового слідства і прокуратури, які не є структурами судової влади.
Впровадження змагальних начал у стадію досудового слідства, захист прав людини і громадянина свідчать про необхідність розширення інституту судового контролю в цій стадії. Прихильники радикальних змін досудового слідства дотримуються принципу "необмеженості" судового контролю в цій стадії. Вони не схильні обмежувати судове втручання в діяльність органів досудового слідства і прокуратури рішеннями, що дають дозвіл на виконання дій, які обмежують конституційні права і свободи.
Юридичною підставою для вирішення цієї проблеми вони вважають ст. 55 Конституції, яка гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, діянь органів державної влади, службових осіб. Ця позиція є цілком виправданою і відповідає ідеї про необхідність захисту прав людини від закону на підставі Конституції [10]. Вона сприяє реалізації принципу змагальності на стадії досудового слідства, всебічному судовому контролю та забезпеченню реалізації функцій сторін.
Далі автори вважають, що судовий контроль обмежується двома напрямами: контролем за процесуальними діями (бездіяльністю) і рішеннями органу дізнання, слідчого прокурора, якими обмежуються найбільш значимі конституційні права і свободи людини і громадянина; контролем за тими рішеннями досудового слідства, якими завершується провадження у кримінальній справі на досудових стадіях. Вони вважають цей перелік вичерпним [11]. З ними не можна зовсім погодитися, бо визначення, які конституційні права і свободи людини і громадянина є найбільш значимими, не існує. Всі права і свободи, закріплені в Конституції, є значимими і повинні бути захищеними однаково, тому для судового контролю в цій стадії є більше напрямів, про що йтиме мова нижче.
Вітчизняному законодавству відомий порядок тотального оскарження дій і рішень на досудовому слідстві, який існував до 1917 р. Судовий контроль здійснювався не тільки в порядку розгляду скарг учасників кримінального процесу окружним судом (така процедура визнавалася винятковою), але й у ревізійному порядку, бо судовий слідчий важливі рішення про рух справи приймав за згодою суду, а наступна форма судового контролю вважалася нормальною і більш кращою [12]. Аналогічний порядок був відомим і першому радянському КПК [13, ст. 148б; 228]. Вирішуючи всі скарги учасників процесу, окружний суд виконував функцію відомчого контролю, а слідчі організаційно входили до системи органів судової влади. Зараз органи досудового слідства і слідчі підрозділипрокуратури не є

 
 

Цікаве

Загрузка...