WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Місце та роль Верховної Ради України в організації боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

Місце та роль Верховної Ради України в організації боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

національної безпеки і оборони України" від 5 березня 1998 р.; "Про попереднє ув'язнення" від 30 червня 1993 р.; "Про джерела фінансування органів державної влади" від 30 червня 1999 р.; "Про розвідувальні органи України" від 22 березня 2001 р.; "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" від 4 березня 2004 р. та ін.
Система законодавства щодо нормативно-правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю і корупцією, поряд із законами, включає в себе також акти нормативного змісту - постанови Верховної Ради України. Практика регулювання ними суспільних відносин широко застосовувалася до прийняття у 1996 році Конституції України, серед них особливе місце займають, наприклад, "Про створення Тимчасової депутатської комісії Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом" від 19 грудня 1992 р. № 2894-XII.
Постановою "Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю" від 26 січня 1993 р. № 2931-XII Верховна Рада визначила низку невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення виконання актів законодавства з питань зміцнення законності і правопорядку та направлених на боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.
7 травня 1993 року була прийнята Постанова № 3207-ХІІ "Про невідкладні заходи щодо боротьби з організованою злочинністю і корупцією". З огляду на загострення криміногенної ситуації, цією Постановою були визначені заходи щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України низки законопроектів.
З метою забезпечення правових, організаційних та матеріально-технічних передумов для більш ефективної боротьби зі злочинністю Постановою від 25 червня 1993 р. № 3325-ХІІ була затверджена Державна програма боротьби зі злочинністю.
Постановами від 16 грудня 1993 р. № 3720-ХІІ і від 12 жовтня 1994 р. № 199/94-ВР затверджені Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціального забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
У червні 1994 року Постановою № 51/94-ВР створена постійна Комісія Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Основні засади та напрями становлення економіки України у кризовий період визначені Постановою від 15 червня 1994 р. № 61/94-ВР "Про основні засади та напрями становлення економіки України в кризовий період". Зокрема, серед заходів зазначено наступні: знищення можливостей для корупції та безконтрольної приватизації; справжня боротьба з організованою злочинністю, корупцією, "тіньовою" економікою, подолання дезорганізації в структурах державної влади, очікування чергових реорганізацій та кадрових змін; певна чистка апарату, орієнтуючись на сучасні вимоги до нього, специфіку ситуації в економіці та управлінні нею.
Постановою від 15 жовтня 1996 р. № 412/96-ВР була схвалена Програма діяльності Кабінету Міністрів України. У цій Програмі, серед іншого, окреслені заходи подолання "тінізації" економіки.
Визначено, що "тіньова" економіка є економічною базою для антидержавних, антиконституційних дій, корупції.
"Тіньова" економіка набула такого розповсюдження, яке почало суттєво впливати на всі сторони економічної діяльності, політичного та громадського життя в країні. Її негативними наслідками є значне зростання "тіньового" капіталу, вивезення його до інших держав, порушення грошового обігу, скорочення податкових надходжень, неможливість забезпечити збалансованість державного бюджету, розвиток інфляційних процесів, неконтрольоване розшарування населення за рівнем доходів.
Накопичення значних капіталів у "тіньовій" економіці дає можливість певним групам людей монополізувати окремі види діяльності у сфері підприємництва, впливати на державні, регіональні владні структури, депутатів, політичні партії, засоби масової інформації і т. п., призводить до криміналізації суспільства, боротьби за перерозподіл власності, встановлення контролю за каналами незаконного збагачення, розподілу сфер впливу.
Постановою від 16 січня 1997 р. № 3/97-ВР була схвалена Концепція (основи державної політики) національної безпеки України.
Серед основних можливих загроз національній безпеці України у найбільш важливих сферах життєдіяльності визначена відсутність ефективних механізмів забезпечення законності, правопорядку, боротьби зі злочинністю, особливо з її організованими формами, і тероризмом.
Постановою від 18 листопада 1997 р. № 640/97-ВР "Про стан боротьби зі злочинністю та забезпечення законності в державі" визнано, що корупція та організована злочинність реально загрожують національній безпеці та конституційному порядку України і визначений ряд заходів щодо протидії означеним явищам.
До грунтовного переліку нормативних актів, що опосередковано регулюють відносини стосовно боротьби з організованою злочинністю та корупцією, віднесено також Постанову від 28 квітня 1992 р. "Про Концепцію судово-правової реформи в Україні", а також Постанову від 8 лютого 2001 р. "Про Закон України "Про Тимчасові слідчі та спеціальні комісії Верховної Ради України" та деякі інші.
Верховною Радою України нинішнього скликання серед інших комітетів Верховної Ради України затверджено Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
З огляду на перелічене, можна дійти висновку, що нормативно-правова діяльність Верховної Ради України має велике значення для організації боротьби з організованою злочинністю та корупцією в країні.
Список використаних джерел
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Конституція України: Наук. - практ. коментар / В.Б. Авер'янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.В. Битяк, Ю.М. Грошовий та ін. - Х.: Вид-во "Право"; К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 808 с.
3. Закон України від 30 червня 1993 р. із змінами і доповненнями "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 358.
4. ЗаконУкраїни від 5 жовтня 1995 р. із змінами і доповненнями "Про боротьбу з корупцією" // Голос України. - 1998. - 18 лют.
5. Закон України від 20 грудня 1990 р. із змінами і доповненнями "Про міліцію" (станом на 1 жовтня 1999 року) // Офіц. видання Верховної Ради України. - К.: Парламентське вид-во, 1999.
6. Закон України від 25 березня 1992 р. "Про Службу безпеки України" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382.
7. Закон України від 4 грудня 1990 р. із змінами і доповненнями "Про Державну податкову службу в Україні" // Офіц. вісник України. - 1998. - № 6. - Ст. 210.
8. Закон України від 5 листопада 1991 р. із змінами і доповненнями "Про прокуратуру" // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 44. - Ст. 233.
9. Закон України від 18 лютого 1992 р. із змінами і доповненнями "Про оперативно-розшукову діяльність" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.
10. Закон України від 16 грудня 1993 р. із змінами і доповненнями "Про державну службу" // Голос України. - 1996. - 6 квіт.

 
 

Цікаве

Загрузка...