WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Місце та роль Верховної Ради України в організації боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

Місце та роль Верховної Ради України в організації боротьби з організованою злочинністю та корупцією - Реферат

правоохоронними відомствами, несли б відповідальність за стан боротьби з корупцією. Це ті державні органи, які у межах виконання своїх головних функцій одночасно забезпечують антикорупційну профілактичну роботу.
До таких органів, крім правоохоронних, необхідно віднести органи виконавчої влади, які покликані протидіяти корупції усередині самого відомства шляхом контролю та правового регулювання.
7. Потребують суттєвого доповнення відповідні статті Закону України "Про боротьбу з корупцією", якими визначений перелік корупційних діянь та спеціальних обмежень. Останнім часом з'явилися нові форми корупційних діянь, це: участь посадових осіб, державних службовців та депутатів усіх рівнів і членів їх сімей у комерційній діяльності для одержання особистого чи корпоративного прибутку; використання службового становища для "перекачування" державних коштів та матеріальних цінностей в комерційні структури і переведення грошей у готівку; надання пільг для своєї корпоративної групи (політичної, релігійної, національної, кланової та ін.) з "відтягненням" державних ресурсів; використання службового становища для впливу на засоби масової інформації з метою здобуття особистої чи корпоративної вигоди; використання посадовими особами, державними службовцями, депутатами, політичними діячами підставних осіб та родичів у комерційних структурах з метою особистого чи корпоративного прибутку; використання службового становища для маніпулювання інформацією з метою одержання особистої чи корпоративної вигоди; лобіювання при прийнятті нормативних актів в інтересах зацікавлених угруповань; не переслідуване у кримінальному порядку зловживання службовим становищем у процесі приватизації, передачі в оренду, ліцензування, квотування і т. ін.
Положення цих двох інститутів (його двох взаємозалежних складових: організована злочинність і корупція) публічного права базуються на прийнятих Верховною Радою України законодавчих актах, норми яких розглядаються в контексті правовідносин щодо боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. Основними завданнями міліції є: забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона і забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних посягань; виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків (ст. 2) [5].
Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. До завдань Служби безпеки України входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України (ст. 2) [6].
Закон України "Про Державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 р. Серед функцій Державної податкової адміністрації України визначено, що при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю (ст. 8).
Завданням податкової міліції є запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним Законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення (ст. 2) [7].
Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" від 12 липня 2001 р. до функцій прокуратури відносяться:
- підтримання державного обвинувачення в суді;
- представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
- нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
- нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян (ст. 5) [8].
Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від І8 лютого 1992 р. визначає завдання оперативно-розшукової діяльності, а саме: пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривна діяльність спеціальних служб іноземних держав і організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави (ст. 1) [9].
Серед законів України, що регулюють опосередковано відносини щодо боротьби з організованою злочинністю та корупцією, у контексті загальних заходів боротьби з правопорушеннями необхідно відзначити такі закони: "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р.; "Про митну справу в Україні" від 25 червня 1991 р.; "Про статус народного депутата України" від 17 листопада 1992 р.; "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р.; "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 р.; "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р.; "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р.; "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. З метою запобігання корупції серед державних службовців статтею 16 Закону визначені певні обмеження, пов'язані з проходженням державної служби - державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" [10]; "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р.; "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 р.; "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 р.; "Про статус депутатів місцевих рад " від 11 липня 2002 р.; "Про Державну виконавчу службу" від 24 березня 1998 р.; "Про основи національної безпеки України" від 19 червня 2003 р.; "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 р.; "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" від 4 березня 1998 р.; "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органамидержави" від 19 червня 2003 р.; "Про Державну прикордонну службу України" від 3 квітня 2003 р.; "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 р.; "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р.; "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 р.; "Про громадянство України" від 18 січня 2001 р.; "Про Військову службу правопорядку у Збройних силах України" від 7 березня 2002 р.; "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р.; "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р.; "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 р.; "Про Рахункову палату" від 11 липня 1996 р.; "Про Раду

 
 

Цікаве

Загрузка...