WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Місце і роль альтернатив кримінальному переслідуванню в системі засобів боротьби зі злочинністю - Реферат

Місце і роль альтернатив кримінальному переслідуванню в системі засобів боротьби зі злочинністю - Реферат


Реферат
на тему:
Місце і роль альтернатив кримінальному переслідуванню в системі засобів боротьби зі злочинністю
У зв'язку з невпинним зростанням злочинності постає запитання: чи можна і чи доцільно виокремлювати певні аспекти в боротьбі зі злочинністю і, не намагаючись "охопити неосяжне", зосередити зусилля на тому, що характеризує злочинність, визначає її суспільну небезпеку? [1, с. 86]. Це питання актуальне не лише для України, але й для розвинених країн. У 1987 році Комітет міністрів Ради Європи прийняв Рекомендацію № R (87) 18 щодо спрощення кримінального правосуддя, в преамбулі якої йдеться про наступне: беручи до уваги збільшення кількості справ, що належать до кримінального правосуддя, зокрема, тих справ, "учасники" яких підлягають незначному покаранню, а також проблеми, пов'язані з тривалістю кримінального розслідування; зважаючи на те, що запізнення прийняття кримінальних вироків і ухвал дискредитує кримінальне правосуддя і перешкоджає нормальній роботі кримінальної системи; з огляду на те, що можливо знайти засіб проти повільності кримінального правосуддя не лише за допомогою властивих йому засобів і методів їх використання, але і кращим визначенням пріоритетів у кримінальній політиці.
Приклади такого підходу зустрічаються у практиці багатьох країн і неодноразово висвітлювалися у процесуальній літературі [2, с. 201; 3, с. 23]. Це, наприклад, визначення суми збитку при крадіжці, у рамках якої розслідування не провадиться; виключення з провадження безперспективних для розслідування справ; встановлення спрощеної процедури розслідування у справах, що не створюють особливої суспільної небезпеки; можливість компромісу з правосуддям і т. ін.
Нами з цієї проблеми було проведено опитування практичних працівників, яке представлене у зведених даних таблиці.
Таблиця
Дані анкетування практичних працівників (у %)

з/п
Запитання Начальники Слідчі
МВС
МВ-РВВС ВКР і ВДСБЕЗ Слідчих підрозділів
Кількість
301 78 66 752
1 2 3 4 5 6
1. Стаж роботи в правоохоронних органах:
а) до 3 років
2,3
1,6
2,0
27,7
б) від 3 до 7 років 6,0 12,4 12,7 42,4
в) від 7 до 15 років 23,4 26,2 46,1 21,7
г) понад 15 років 68,3 59,8 39,2 8,2
2. Чи необхідно і припустимо виділення пріоритетних (кращих) напрямків при боротьбі зі злочинністю:
а) так 95,2 93,5 96,1 87,6
б) ні 2,3 4,9 1,0 8,4
в) важко відповісти 2,5 1,6 2,9 4,0
3. Якщо так, то в чому це може виражатися:
а) у розширені диференціації процедури розслідування різних по небезпеці категорій кримінальних справ - особливо тяжкі злочини, тяжкі, середньої тяжкості, невеликої тяжкості (у тому числі протокольної форми підготовки матеріалів); 94,2 90,4 83,7 89,6
б) у встановленні по майнових злочинах конкретних розмірів суми збитку, нижче якого події реєструються але не розслідуються; 93,9 88,6 84,7 82,5
в) у скасуванні проведення робіт щодо безперспективних для розслідування кримінальних справах (крім особливо небезпечних злочинів); 79,1 89,5 78,6 86,3
г) в оцінюванні роботи структури (а не окремого працівника) на основі результативності діяльності по виявленню, розкриттю та розслідуванню особливо небезпечних злочинів і діянь зі значними матеріальними та іншими наслідками; 91,7 84,2 77,6 63,7
д) не ставити за мету виявлення та розслідування всіх вчинених обвинувачуваним злочинів, якщо його провина у вчиненні деяких з них встановлена і доведена; 71,4 80,7 75,5 73,7
е) у встановленні можливості примирення сторін (крім справ про вбивство) при повному відшкодуванні матеріального і морального збитку на будь-якій стадії розслідування або судового розгляду кримінальних справ; 89,6 77,2 79,6 67,9
є) передбачити процедуру висновку "компромісу зі слідством" (угоди сторін про обсяг і характер відповідальності). 85,7 61,4 81,6 62,7
4. При позитивній відповіді на п.п. "в" і "д" попереднього запитання, хто повинен визначити безперспективність розслідування кримінальних справ і необхідний обсяг роботи по них:
а) дізнавач, слідчий, який проводить роботу по даних справах;
б) керівництво;
в) прокурор 13,8
59,0
34,7 29,8
64,0
14,0 28,6
51,0
37,8 44,9
47,2
11,9
Подібні заходи мають сприяти виокремленню в боротьбі зі злочинністю головного і зосередженню зусиль саме на тому, щоб усунути розпорошення сил, витрату їх на другорядне, на шкоду тому, що є основною загрозою інтересам особи і держави [4, с. 127].
За останні десятиліття багато країн розв'язують цю проблему через розвиток альтернатив кримінальному переслідуванню. Суть і призначення цих заходів полягає в обмеженні масштабів традиційної класичної реакції держави на злочин [5].
Зрозуміло, що при зародженні зазначеної ідеї її головним двигуном не було збільшення навантаження на систему правосуддя, це було скоріше осмислення значення і доцільності кримінального покарання. А.А. Жижиленко на початку минулого століття зазначав, що Кримінальний кодекс має точно вказувати, що боротьба зі злочинністю не зводиться лише до застосування покарань і що поряд з покаранням або замість нього доцільно застосовувати й інші заходи [6, с. 317]. Канадський професор А.Г. Пирес розвиває цю думку: "чи треба усе ще говорити, що кримінальне право має тільки регулювати і визначати межі покарань?.. Чому б не сказати, що кримінальне право має так само знайти більш цивілізовані способи для втілення різних суспільних цінностей і регулювання конфліктів, що потрапляють на його орбіту, а також для витіснення зі своїх активів покарання тоді, коли це стає можливим" [5, с. 12].
У таких країнах, як Англія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та інші уже багато зроблено як на теоретичному, так і практичному рівнях для витіснення зі сфери дії кримінального права покарання, коли це можливо і доцільно.
У пункті 2.3 статті 2 Кодексу Королівських обвинувачів Англії й Уельсу зокрема зазначається, що королівські обвинувачі повинні завжди діяти в інтересах правосуддя, а не тільки з метою домогтися засудження злочинця. А ми завзято йдемо традиційним шляхом - створенням ілюзії реагування на всі злочинні вияви з нашими особливостями - маніпулюванням цифрами й прихованням злочинів від обліку [7, с. 65]. Причому, як правильно зазначається, між сформованою реальною ситуацією і показниками стану злочинності діє закон зворотної пропорційної залежності: "чим гірше - тим краще" [8, с. 45]. Так безкінечно продовжуватися не може, тому ми маємо вивчати і брати на озброєння зарубіжний досвід регулювання заходів боротьби зі злочинністю на основі доцільності*.
Альтернативні кримінальному переслідуванню заходи різні за своїм характером і обсягом дії в різних країнах, але єдині у тому, що необхідно вибірково обмежувати застосування кримінального покарання на досудових стадіях. У західній юриспруденції для характеристики альтернативних заходівнайчастіше використовують англійський термін diversion (відхилення, відхід), оскільки їх суть полягає у прагненні розв'язати кримінально-правовий конфлікт поза рамками класичної кримінальної юстиції, без кримінального переслідування, кримінальної відповідальності та покарання.
У другій половині XX ст. тема прискорення кримінального процесу стала лейтмотивом усіх програм з його реформування**. Середні строки провадження з кримінальних справ (від моменту вчинення злочину до вирішення справи у суді) стали справжнім "головним болем" для більшості держав. Наприклад, у

 
 

Цікаве

Загрузка...