WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжнародний досвід становлення системи протидії наркоманії та незаконному обігу наркотичних засобів - Реферат

Міжнародний досвід становлення системи протидії наркоманії та незаконному обігу наркотичних засобів - Реферат

а також зі зловживанням ними (резолюція S-20/4 А Генеральної Асамблеї);
б) попередження витоку психотропних речовин, включаючи синтетичні наркотики, а також - прекурсорів (пункт 14): викорінення або суттєве скорочення державами до 2008 року незаконного виготовлення, збуту та обігу психотропних речовин, включаючи синтетичні наркотики;
в) боротьбу з відмиванням грошей (пункт 15): прийняття державами національних законодавств і програм по боротьбі з відмиванням грошей відповідно до положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, а також - заходи по боротьбі з відмиванням грошей, прийнятих Генеральною Асамблеєю на її ХХ спеціальній сесії (резолюція S-20/4 D Асамблеї);
г) заходи, спрямовані на розширення співробітництва в правоохоронній галузі (пункт 16): сприяння розвитку багатостороннього, регіонального, субрегіонального та двостороннього співробітництва між судовими і правоохоронними органами в боротьбі зі злочинними організаціями, які беруть участь у здійсненні злочинів, пов'язаних з наркотиками, і в суміжній злочинній діяльності, відповідно до заходів, спрямованих на розширення співробітництва в правоохоронній галузі, прийнятих Генеральною Асамблеєю на її ХХ спеціальній сесії (резолюція S-20/4 С Асамблеї), а також - огляд здійснення державами цих заходів і, в разі необхідності, їх вдосконалення;
д) скорочення незаконного попиту на наркотики (пункт 17): включення в національні програми і стратегії положень, викладених у Декларації про керівні принципи скорочення попиту на наркотики (резолюція S-20/3 Генеральної Асамблеї); розробка спільно з Програмою Організації Об'єднаних Націй по міжнародному контролю над наркотиками (ЮНДКП) практичних стратегій для надання допомоги у виконанні Декларації про керівні принципи; здійснення нових і більш досконалих стратегій і програм у галузі скорочення попиту на наркотики в тісному співробітництві з органами охорони здоров'я, соціального забезпечення і правоохоронними органами; а також досягнення до 2008 року відчутних результатів, які піддаються оцінці у галузі скорочення попиту;
е) План дій по налагодженню міжнародного співробітництва в справі скорочення обсягів посівів незаконних наркотикомістких культур і сприяння альтернативному розвитку (пункти 18 і 19): розробка, спільно з ЮНДКП, стратегій, направлених на викорінення або істотне скорочення до 2008 року незаконного культивування кокаїнового куща, каннабісу і опійного маку відповідно до плану дій з налагодження міжнародного співробітництва у справі викорінення незаконних наркотикомістких культур і сприяння альтернативному розвитку, прийнятим Генеральною Асамблеєю на її двадцятій спеціальній сесії (резолюція S-20/4 Е Асамблеї) [4].
У Декларації про керівні принципи скорочення попиту на наркотики (резолюція S-20/3 Генеральної Асамблеї, додаток) розглядається одне з важливих питань контроля над наркотиками на національному і міжнародному рівнях:
"Програми скорочення попиту повинні бути засновані на регулярній оцінці характеру і масштабів вживання наркотиків і зловживання ними, а також пов'язаних з наркотиками проблем серед населення. Це необхідно для визначення різних тенденцій, що виникають. Оцінки повинні проводитися державами на комплексній, систематичній і регулярній основі та спиратися на результати відповідних досліджень з урахуванням аналогічних визначень, показань і процедур для оцінки положення, пов'язаного з наркотиками. Стратегії скорочення попиту повинні будуватися на даних наукових досліджень, а також висновках, зроблених у результаті проведених раніше програм" (п. 9).
ЮНДКП просить держави, які здійснюють ефективні стратегії скорочення попиту на наркотики, що стосується, зокрема, підготовки кадрів, попередження, лікування, реабілітації і соціальної реінтеграції, обмінюватися стратегіями з іншими державами та у відповідних випадках надавати їм допомогу в їх здійсненні відповідно до Декларації про керівні принципи скорочення попиту на наркотики [5].
Балтійські держави, Білорусь і Україна утворюють геополітичний пояс між Південно-Західною Азією і Російською Федерацією, з одного боку, і Польщею, яка є основним каналом незаконних поставок наркотиків до Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів і Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії [6]. Тому ЮНДКП буде докладати зусиль для прийняття більш погоджених оперативних заходів і налагодження тісного транскордонного співробітництва між цими державами.
Необхідно визнати, що боротьба з усіма аспектами зловживання наркотиками потребує колективної і спільної відповідальності, яку необхідно нести, в повній мірі дотримуючись принципів, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй і міжнародному праві, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність держав і дотримуючись прав людини [7].
У Політичній декларації держави-члени визнали, що скорочення попиту є невід'ємним елементом глобального підходу до вирішення світової проблеми наркотиків, і взяли на себе зобов'язання:
- включити в свої національні програми і стратегії положення, викладені в Декларації про керівні принципи скорочення попиту на наркотики;
- здійснювати співробітництво з Програмою Організації Об'єдна них Націй по міжнародному контролю над наркотиками у розробці практичних стратегій для надання допомоги у здійсненні Декларації про керівні принципи скорочення попиту на наркотики;
- встановити терміни для здійснення нових і більш вдосконалених стратегій іпрограм у галузі скорочення попиту на наркотики в тісному співробітництві з органами охорони здоров'я, соціального забезпечення та правоохоронними органами;
- досягти до 2008 року суттєвих результатів у галузі скорочення попиту.
Наша держава також повинна виявляти більше рішучості та брати на себе більш серйозні обов'язки у вирішенні світової проблеми наркотиків, розробити перелік першочергових заходів щодо попередження зловживання наркотичними засобами.
Отже, для здійснення Всесвітньої програми дій та, беручи до уваги всеохоплюючий міждисциплінарний план майбутньої діяльності по боротьбі із зловживанням наркотичними засобами, останній повинен стати основою для розробки і реалізації на практиці на регіональному, національному та міжнародному рівнях збалансованих стратегій, які мають включати конкретні аспекти, зазначені в основних розділах цієї програми.
Успіх у досягненні цієї мети здебільшого залежить від їх розуміння, прийняття, підтримки і реалізації урядом, спеціалістами, які беруть участь у здійсненні налагодження функціонування національної системи дозволених поставок наркотичних засобів, і, врешті-решт, - від суспільства в цілому. Стосовно проблеми наркотиків слід застосовувати погоджений, всеохоплюючий, збалансований та інтегрований підхід, включаючи як скорочення пропозиції, так і скорочення попиту, відповідно до заходів, затверджених Генеральною Асамблеєю на її ХХ спеціальній сесії, присвяченій спільній боротьбі зі світовою проблемою наркотиків.
Список використаних джерел:
1. ООН. ЭиСС. Комиссия по наркотическим средствам. Подготовка к специальной сессии ГА для рассмотрения вопроса о борьбе с незаконным производством, сбытом, спросом, оборотом и распространением наркотических средств. - Вена, 1988 - С. 1.
2. ООН. ЭиСС. Комиссия по наркотическим средствам. Руководящие принципы представления правительствам докладов об осуществлении всемирной программы действий и о прогрессе в отношении реализации целей и задач на 2003 и 2008 годы. - Вена, 1999 - С. 3.
3. Экономический и Социальный Совет. Комиссия по наркотическим средствам. Сокращение незаконного спроса на наркотики. - Вена, 1999. - С. 18.
4. ООН. Экономический и Социальный Совет. Комиссия по наркотическим средствам. Руководящие принципы представления докладов об осуществлении Всемирной программы действий и о последующих мерах по выполнению решений двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи. - Вена, 1999. - С. 4.
5. Комиссия по наркотическим средствам. Резолюция 44/4. Развитие международного сотрудничества в целях сокращения спроса на наркотики. - Вена, 2001 - С. 2.
6. ООН. ЭиСС. Комиссия по наркотическим средствам: Доклад Директора-исполнителя. - Вена, 1999 - С. 25.
7. Комиссия по наркотическим средствам. Рассмотрение элементов для включения в проект политической декларации. - Вена, 1998. - С. 2.

 
 

Цікаве

Загрузка...