WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжнародна система з контролю за наркотиками у боротьбі з наркоманією і наркобізнесом - Реферат

Міжнародна система з контролю за наркотиками у боротьбі з наркоманією і наркобізнесом - Реферат


Реферат
на тему:
Міжнародна система з контролю за наркотиками у боротьбі з наркоманією і наркобізнесом
Значне погіршення криміногенної ситуації у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні, суттєве зростання пов'язаної з цим злочинності, підвищення рівня розповсюдження наркоманії та наркобізнесу актуалізували важливість дослідження проблеми удосконалення системи протидії незаконному обігу наркотиків та наркоманії з відображенням концептуального розуміння цієї проблеми, запобігання їй на національному та міжнародному рівнях.
Офіційна кількість споживачів наркотиків щороку зростає. Якщо за даними МВС України, в 2002 р. на обліку перебувало споживачів наркотиків 112 534 особи, в 2003 р. кількість цих осіб становила 119 965 осіб, то у 2004 р. - вже 123 500, у тому числі - майже 5 тис. неповнолітніх.
Наркобізнесом займаються злочинні угруповання, які отримують від цієї кримінально караної діяльності дуже великі прибутки, що потім "відмивають". У такому разі наркобізнес набуває форми організованої злочинної діяльності.
З огляду на це, слід зауважити, що міжнародна система контролю за наркотичними засобами формувалася поступово, починаючи з перших років ХХ століття. У 1909 році в Шанхаї відбулася Перша міжнародна конференція з проблеми опіуму, на якій були визначені загальні принципи майбутнього міжнародного контролю. Більшість цих принципів закріплені в законодавчому акті - в першій Міжнародній конвенції по наркотиках - Міжнародній конвенції по опіуму, яка була підписана в Гаазі у 1912 році. Однак, будь-яка спеціалізована центральна організація з міжнародного контролю за наркотиками не була утворена до появи в 1920 р. Ліги Націй, коли був заснований Консультативний комітет по нелегальній торгівлі опіумом та іншими сильнодіючими засобами.
Ліга Націй протягом всього існування заключила три основні міжнародні конвенції. Перша міжнародна Конвенція по опіуму була прийнята в 1925 р., коли була введена система звітності та утворений Постійний комітет по контролю, в подальшому перейменований на Постійний центральний комітет. До складу цього Комітету входили незалежні експерти, які займалися наглядом за виконанням завдань Конвенції.
У 1931 році була прийнята друга Конвенція про обмеження виробництва і про регламентацію розподілення наркотичних засобів. Відповідно до Конвенції утворено контрольний орган по наркотиках. Третя Конвенція по боротьбі з незаконним обігом шкідливих лікарських засобів була прийнята у 1936 році, основним завданням якої став заклик до суворого покарання осіб, які займаються незаконною торгівлею наркотичними засобами. Крім того, в 1925 та 1931 рр. були заключені міжнародні погодження з метою посилення боротьби з курінням опіуму. Ці погодження мали більш виражений координаційний характер.
З 1946 року Організація Об'єднаних Націй стала правонаступником Ліги Націй, прийнявши на себе всі її повноваження та обов'язки, в тому числі й у сфері боротьби з наркотичною навалою. Сьогодні ООН має ефективну систему спеціалізованих закладів, що займаються питаннями боротьби з наркоманією, токсикоманією і алкоголізмом. Розглянемо тепер структуру контролюючих закладів ООН.
1. Економічна і Соціальна ради несуть відповідальність за формування антинаркотичної політики ООН, а також за координацію дій з контролю за наркотичними засобами, нагляд за виконанням міжнародних конвенцій і розробку рекомендацій урядам.
2. На постійній основі Економічній і Соціальній радам надає допомогу Комісія з наркотичних засобів, яка була затверджена як самостійний антинаркотичний підрозділ Економічною і Соціальною радами 16 лютого 1946 р.
Коло повноважень Комісії дуже широке: допомагає Раді в здійсненні повноважень з нагляду щодо застосування міжнародних конвенцій і угод відносно наркотичних засобів, які можуть бути прийняті на себе Радою або покладені на неї ООН; виконує функції, які відповідно до міжнародних угод були покладені на Дорадчий комітет при Лізі Націй з торгівлі опіумом і іншими небезпечними лікарськими засобами; надає Раді висновки з питань, що стосуються контролю за наркотичними засобами, та складає у разі необхідності проекти міжнародних конвенцій; вивчає зміни, внесення яких до вже існуючого апарату міжнародного контролю за наркотичними засобами може бути визнано за необхідне, та вносить до Ради відповідні пропозиції з цього питання; виконує за дорученням Ради будь-які функції, пов'язані з контролем за наркотичними засобами. Комісія є центральним директивним органом системи ООН, який займається вивченням питань, що відносяться до контролю за наркотичними засобами.
Такі великі повноваження Комісії не випадкові. Вже після заснування ООН в її системі приймалося декілька антинаркотичних конвенцій, угод і протоколів, зокрема, Протокол, підписаний в Парижі в 1948 р., який поширив міжнародний контроль на лікарські засоби, що не підпадають під дію Конвенції 1931 р. У 1953 році у Нью-Йорку був підписаний протокол про обмеження і регламентацію культивування рослин маку, виробництва опіуму, міжнародної та оптової їх торгівлі. Ці та інші документи створили деякі труднощі, тому що міжнародна система контролю стала більш громіздкою, що позбавило її ефективності.
Тому завдання спрощення системи міжнародного контролю й обумовило прийняття в 1961 р. Єдиної конвенції про наркотичні засоби, яка набрала чинності наприкінці 1964 р., замінивши пакет чинних на той час документів про контроль.
3. Відділ ООН з наркотичних засобів надає Генеральному секретарю ООН допомогу у виконанні обов'язків, покладених на нього договорами в частині боротьби з наркоманією. Відділ є частиною Секретаріату ООН і підпорядковується безпосередньо Генеральному секретарю. Він концентрує свою увагу на зборі та обробці професійних і технічних даних, що стосуються контролю за наркотичними засобами.
Відділ ООН посідає особливе місце в боротьбі з наркоманією, тому що є "в системі ООН центральним банком професійної і технічної інформації". Розглядаючи боротьбу з наркоманією як виключно складну та соціально гостру комплексну проблему, пов'язану не тільки зі здоров'ям населення, але й зі злочинністю, "відділ надає урядам консультативну допомогу з правових та адміністративних питань боротьби з наркоманією" [1].
Важливо зазначити, що в своїй поточній роботі Відділ, як й інші органи ООН та міжнародні організації, намагається усвідомити соціальну суть наркоманії. Звичайно, причинний зв'язок між вживанням психотропних засобів та соціальними проблемами важко встановити з високою

 
 

Цікаве

Загрузка...