WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжвідомчий науково-дослідний центр – надбання та перспективи - Реферат

Міжвідомчий науково-дослідний центр – надбання та перспективи - Реферат

технічного забезпечення. Практика роботи Міжвідомчого НДЦ підтвердила необхідність і доцільність його створення. Сьогодні Центр - єдина в Україні спеціалізована науково-дослідна установа, що безпосередньо бере участь у розробці комплексу заходів, пов'язаних з реалізацією політики держави щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю.
Нині тут працюють представники Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної податкової адміністрації, Державної прикордонної служби, Міністерства оборони. Серед них - один доктор і десять кандидатів наук. Проте, на цьому ще не вичерпується науковий потенціал Міжвідомчого НДЦ, адже з його фахівцями активно співпрацюють, радять, надають допомогу наукові консультанти - відомі в державі і за її межами вчені: директор Науково-дослідного центру правової інформатики АПрН України, доктор економічних наук, професор М.Я. Швець, проректор з наукової роботи НАВСУ, доктор юридичних наук, професор О.М. Джужа, начальник кафедри теорії держави і права НАВСУ, доктор юридичних наук, професор Р.А. Калюжний. Не забуває своїх колишніх колег і проректор НАВСУ з міжнародних зв'язків, професор В.Д. Сущенко, котрий майже десять років тому обіймав посаду першого заступника Керівника Центру і на плечі якого лягла левова частка організаційних питань щодо становлення науково-дослідної установи. Нинішній перший заступник Керівника Центру Б.В. Романюк працює на посаді з 1997 року і за цей час теж доклав чимало зусиль, щоб Центр з кожним роком нарощував науковий потенціал, завойовував заслужений авторитет своїм професійним і ґрунтовним поглядом на проблеми боротьби зі злочинністю та корупцією.
Весь час своєї діяльності фахівці Центру перебували у вирії життя країни, оперативно реагуючи на будь-які зміни криміногенної ситуації, науково обґрунтовуючи їх, і на основі цього будували прогнози, готували методичні рекомендації для практичних працівників, інформували керівництво держави. Важко переоцінити внесок науковців у стабілізацію криміногенної обстановки в країні. Втім, спробую навести хоча б частковий перелік того обсягу роботи, що проведено. Вважаю, що це необхідно зробити, адже за кожною науковою розробкою, аналітичною довідкою, проектом нормативного чи законодавчого акту стоять люди, які чесно виконували свій обов'язок і вносили свою частку у справу захисту громадського спокою і миру в державі.
З 1995 року науковцями Міжвідомчого НДЦ досліджувалися проблеми боротьби проти бандитизму, тероризму, рекету, контрабанди, організованої злочинності в різних галузях економіки, корупції, нелегальної міграції, вбивств "на замовлення", незаконного розповсюдження зброї, злочинів у сфері інформаційних технологій і т. ін. За результатами наукових досліджень підготовлено більше семидесяти документів, що згодом були розглянуті та схвалені Координаційним комітетом по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.
Наукові розробки фахівців знайшли своє втілення у монографіях: "Корупція в Україні", "Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій", збірнику "Правові акти та законодавство окремих країн про корупцію", посібниках "Контрабанда: стан боротьби та шляхи протидії", "Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань", "Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби".
Зміни, що інколи відбувалися з блискавичною швидкістю в економічному і політичному житті суспільства, миттєво знаходили своє відображення у розробках науковців Центру, що стосувалися законодавчих актів. Так, було розроблено проекти Концепції реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних відносин та Концепції стратегії і тактики боротьби з комп'ютерною злочинністю в Україні, пропозиції до проекту Положення про координаційну діяльність міждержавних органів СНД у сфері боротьби з організованою злочинністю. Підготовлено також пропозиції про удосконалення законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні"; проекти законів України "Про внесення змін і доповнень до законів України "Про боротьбу з корупцією", "Про боротьбу з організованою злочинністю", "Про військово-економічне співробітництво з іноземними країнами", "Про запобігання та протидію "відмивання" коштів, отриманих злочинним шляхом".
З перших днів діяльності Центру публікується періодичне видання "Інформаційний бюлетень", на шпальтах якого розміщається огляд стану боротьби з організованою злочинністю та найбільш резонансних її проявів в Україні й за кордоном. Його наклад розсилається до Координаційного комітету, зацікавлених органів державної влади та громадських організацій. У 2000 році засновано спеціалізований науково-практичний журнал "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)", в якому висвітлюються проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності, "тінізації" економіки, правопорушенням у сфері інформаційних відносин в Україні і т. ін. На сторінках журналу публікуються матеріали провідних вчених та практичних працівників правоохоронних органів, Ради національної безпеки та оборони, Верховної Ради України.
Втім, науковці Центру надають інформацію не лише зацікавленим відомствам. Вони намагаються об'єктивно та оперативно інформувати і громадськість. Результати діяльності Центру популяризуються за допомогою інформаційних технологій на веб-сторінці мережі Інтернет, що розроблена і поповнюється силами фахівців МНДЦ (www.mndc.naiau.kiev.ua).
Міжнародна співпраця на сучасному етапі для Міжвідомчого центру є життєвою необхідністю, чому слугує багато прикладів. Основним аргументом є той, що сучасна злочинність вже давно втратила географічні межі та кордони, набула ознак транснаціонального характеру. Реальне ж протистояння цьому злу можливе лише за умови консолідації правоохоронних структур і їх наукових баз різних країн. Тому фахівці Центру постійно беруть участь в роботі міжнародних та республіканських конференцій, симпозіумів, семінарів із зазначеної проблематики. Логічним продовженням цього є підтримання Міжвідомчим центром ділових стосунків з багатьма міністерствами і відомствами, навчальними закладами та науковими установами, з представництвами МВС України у Співдружності незалежних держав, посольствамиУкраїни у республіках Польща, Угорщина, Румунія та Швейцарія. Встановлено тісне творче співробітництво з Управлінням комп'ютерних інформаційних систем Секретаріату Верховної Ради України, Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського.
Звичайно, у науковців, крім минулих здобутків, є й конкретні, виважені плани на майбутнє. Зокрема, вбачається, що зусилля Центру нині повинні бути спрямовані на висвітлення об'єктивної оцінки сучасного стану боротьби з організованою злочинністю і корупцією та на розробку пропозицій щодо критеріїв оцінки діяльності правоохоронних органів, які мають базуватися на реальних статистичних даних з урахуванням економічної та демографічної ситуації в країні і т. ін.
Десятирічне функціонування Міжвідомчого НДЦ підтверджує необхідність підвищення його рівня - надання йому статусу юридичної особи, зміцнення кадрового та матеріального забезпечення, оснащення його сучасною комп'ютерною та поліграфічною технікою. Сподіваємося, що всі ці побажання знайдуть своє втілення в організації роботи та конкретної діяльності Міжвідомчого НДІ, і наступне десятиліття Центр зустріне з новими вагомими здобутками.

 
 

Цікаве

Загрузка...