WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об’єднань у новому Кримінальному кодексі України - Реферат

Кримінологічна та психологічна характеристика організованих злочинних форм об’єднань у новому Кримінальному кодексі України - Реферат

фінансового забезпечення. Грошовий фонд злочинного об'єднання у злочинному світі називають "общаком". Гроші з цього фонду використовуються з метою надання допомоги членам злочинних угруповань та їх сімей, підкупу посадових осіб правоохоронних органів і органів місцевої влади, для утримання охорони; наймання вбивць і т. п. Сила сучасного злодія - саме в "общаку", у страховій касі, куди зобов'язані вносити свій внесок всі. "Общак" "гріє зону", допомагає сім'ям засуджених. При потребі "общак" не поскупиться, щоб скомпрометувати слідчого і підкупити суддю, найме адвоката або вбивць.Зберігається "общак" у надійних руках.
4. Функція захисту і прикриття є більш характерною для злочинних організацій (ЗО). Для цього в їх структурі створюються спеціальні блоки захисту і груп прикриття, офіційно вони мають назву "служба безпеки". До складу цих блоків втягуються працівники контролюючих і правоохоронних органів, які за хабарі допомагають злочинним організаціям. Діяльність блоків захисту полягає у тому, щоб при притягненні членів ЗО до кримінальної відповідальності або виникненні загрози організації, вжити заходів щодо порятунку, сприяти у пом'якшенні відповідальності або перешкоджати у виявленні злочинної діяльності ЗО.
Слід зазначити, що блоки захисту і прикриття, як правило, створюються з числа переродженців - колишніх працівників правоохоронних органів.
5. Функція конспірації і контррозвідки забезпечує тривалий термін здійснення злочинної діяльності. Найчастіше члени ЗО не знають дійсного організатора, керівника. Досягається це шляхом вибору відповідних схем передачі злочинної інформації й особливостей спілкування. Нові члени або кандидати в члени старанно перевіряються і приймаються на основі особистого поручительства "авторитетів". Для прикриття й отримання необхідної інформації організатори прагнуть впровадити в апарат органів МВС, СБУ, прокуратури своїх людей або мати при собі колишніх впливових працівників цих органів. Більш того, деяких працівників залучають до безпосередньої участі у злочинних операціях. Одна з концепцій злодійського світу говорить: "Бери на кожну важливу справу працівника правоохоронних органів, тому що у них "сміття з хати не виносять".
6. Нормативно-ціннісна функція злочинного угруповання призначена для навчання її членів методам злочинних дій, правилам конспірації у разі провалу й арешту, установлення відповідних міжособистісних стосунків, правил поводження у побуті, громадських місцях, за місцем роботи або служби. За допомогою цієї функції формуються антигромадські погляди, переконання і традиції.
Таким чином, вважаємо, що до основних ознак організованої злочинної групи відносяться такі:
1) організована злочинна група - це об'єднання з метою вчинення злочину (злочинів) або здійснення злочинної діяльності;
2) ОЗГ - мала формальна група, тобто нечисельна за складом спільність, але не менше трьох осіб, відносини в якій не регулюються офіційними нормами, а підтримується її учасниками безпосередній особистий контакт;
3) спрямованість ОЗГ є антисуспільною;
4) об'єднання людей у злочинну спільність відбувається на засадах добровільності з метою здійснення злочинної діяльності;
5) ОЗГ є стійким об'єднанням, учасники якого попередньо зорганізовуються, обмірковують план злочинних дій у майбутньому;
6) наявність розробленого плану злочинних дій у загальних рисах і схвалений учасниками групи;
7) розподіл ролей і наявність організатора-лідера стосовно реалізації злочинного задуму;
8) наявність психологічної і функціональної структури;
9) встановлення норм і правил поведінки членів ОЗГ як у сфері злочинної діяльності, так і за її межами;
10) розподіл доходів залежно від значимості злочинної ролі кожного учасника;
11) створення сприятливих умов для здійснення злочинної діяльності та її прикриття як за допомогою власних сил, так і сторонніх осіб;
12) розподіл "прибутків" залежно від значимості злочинної ролі кожного учасника.
Злочинна організація. Даний вид злочинного об'єднання передбачено п. 4 ст. 28 КК України. Законом визначається таке поняття злочинної організації: "Злочинною організацією визначається стійке ієрархічне об'єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так й інших злочинних груп. Вчиненим злочинною організацією вважається також тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений її членом (членами) в інтересах злочинної організації".
Злочинній організації, безумовно, притаманні всі ознаки, як і для організованих злочинних груп. У той же час злочинна організація характеризується переважно більш складною ієрархічною структурою, більшим ступенем стійкості і згуртованості, суворою, навіть жорстокою, дисципліною і захищеністю.
Організація (фр. оrganisation) - повідомляю рівний вид устрою:
1. Внутрішня упорядкованість, погодженість взаємодій більш чи менш диференційованих та автономних частин цілого, обумовлена його будовою; 2. Сукупність процесів або дій, що ведуть до створення та удосконалення взаємозв'язків між частинами цілого; 3. Об'єднання громадян, які спільно реалізують якусь програму або ціль та діють на основі визначених процедур і правил.
Ієрархія - принцип структурної організації складних багаторівневих систем, що полягає в упорядкуванні взаємодії між рівнями у порядку від вищого до нижчого. Кожен з двох, або більше рівнів виступає як керуючий відносно всіх нижчих та як керований, підлеглий по відношенню до вищого рівня.
В ієрархічно побудованій структурі є як структурна, так і функціональна диференціація, тобто кожен рівень спеціалізується на виконанні певного кола функцій, причому на більш високих рівнях ієрархії здійснюються переважно функції погодження, інтеграції.
У реальних системах ієрархічна структура ніколи не буває абсолютно жорсткою; ієрархія сполучається з більшою, або меншою автономією нижчих рівнів по відношенню до вищих.
Важливою ознакою злочинної організації, крім зазначеної ієрархічної структури, є чітко визначена законом злочинна діяльність: 1) безпосереднє вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації; 2) керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб; 3) забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так й інших злочинних груп.
Організація - це насамперед ретельно продуманий устрій, внутрішня дисципліна антисоціальної групи. Організації є стабільними, мобільними, ієрархічними, глибоко законспірованими та керованими організатором-лідером або головною ланкою; вони

 
 

Цікаве

Загрузка...