WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінологічна експертиза як засіб удосконалення законотворчого процесу - Реферат

Кримінологічна експертиза як засіб удосконалення законотворчого процесу - Реферат


Реферат
на тему:
Кримінологічна експертиза як засіб удосконалення законотворчого процесу
Розробка стратегічних напрямів державної політики та законодавства у сфері запобігання і протидії злочинності, реалізація правових норм та принципів моралі в житті суспільства вимагає високопрофесійних якостей від суб'єктів законотворчої діяльності, а також наукового підходу щодо здійснення об'єктивного аналізу стану справ у державі, культурного рівня суспільства, його різноманітних соціальних інститутів і, перш за все, кримінологічної ситуації, у тому числі криміногенних та антикриміногенних чинників, їх розповсюдженості й дієвості серед різних верств населення, ефективності впливу на них з боку законотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності.
Акцентуючи увагу саме на професійному підході вирішення глобальних стратегічних і тактичних питань, пов'язаних із подоланням та нейтралізацією чинників злочинності, важко уявляється можливість уникнення такого важливого допоміжного напряму в процесі законотворення, як здійснення кримінологічної експертизи у різних сферах соціальної діяльності, у тому числі у нормативно-правовій сфері життя держави.
Розглядаючи кримінологічну експертизу як один з багатьох засобів підвищення ефективності законотворчої діяльності, можна обґрунтувати її потребу як за вітчизняним, так і зарубіжним досвідом розвитку кримінологічної науки і практики, яка давно назріла, і, на наш погляд, повинна знайти своє гідне місце в процесі законотворення та багатосторонньої юридичної практики.
Не вдаючись до глибокого обґрунтування наукової та практичної значущості здійснення кримінологічної експертизи законодавчих актів, достатньо звернути увагу на висловлення Президента України щодо правової ситуації в країні, коли є можливість "розкрадати державу згідно з чинним законодавством" [1]. Концепцією боротьби з корупцією в Україні на 1998-2005 роки передбачається "розробка наукової методики антикорупційної криміногенної експертизи"[2].
Зважаючи на наявність багатьох кримінальних реалій сьогодення, з метою недопущення в майбутньому випадків, коли наша законотворча діяльність може крокувати шляхом "спроб та помилок", особливо в такій важливій сфері відносин, як кримінально-правова, доцільно зазначити, що дану проблему належить розробляти більш активно як науковцям, так і практикам.
Концептуальне визначення та нормативно-правове і практичне втілення кримінологічної експертизи в юридичну діяльність держави має сприяти законодавчому стриманню негативних процесів, пов'язаних з гонитвою за надприбутками в умовах "ривка до ринку" кримінальних капіталів, з одночасним знеціненням легальних накопичень громадян, спотворенням потреб, пов'язаних з наркотизацією та деморалізацією певної їх частини, а також прояву своєрідного протесту в різних формах, у тому числі екстремальних. Актуальність зазначених питань і наявність певної стурбованості за стан справ у суспільстві спонукають як вітчизняних, так і зарубіжних вчених і практиків до більш активних зрушень в даному напрямі.
Під час визначення поняття "кримінологічна експертиза" слід звернути увагу на "природну сутність" цієї дефініції. Враховуючи те, що "експертиза" (з лат.) - дослідження якого-небудь питання, що потребує спеціальних знань, з наданням вмотивованого висновку, а фахівець (фахівці), що її здійснює іменується як "експерт" (з лат. - досвідчений) - фахівець в певній галузі, який проводить експертизу [3], кримінологічну експертизу можна визначити залежно від конкретних кримінологічних підходів та об'єктів самої експертизи - як у вузькому, так і в широкому розумінні.
З погляду на те, що кримінологія являє собою теоретичну і практично-прикладну галузь юридичної науки про злочинність, незаперечним є той факт, що вона здійснює певний вплив на правову сферу, в якій реалізується юридична діяльність повноважних державних органів у багатьох напрямах боротьби зі злочинністю. Останнім часом, виходячи із сучасних потреб забезпечення законності і правопорядку в країні, набуває подальшого розвитку одна з важливих складових кримінології - кримінологічна практика. Усвідомлюючи значну залежність кримінологічної практики від кримінологічної політики держави, враховуючи визначальну роль останньої щодо вибору наукової платформи, мети, завдань, стратегії і тактики протидії злочинності та комплексного правового забезпечення цієї діяльності, доцільно зауважити, що серед різноманітних напрямів кримінологічної практики такий її напрям як здійснення кримінологічної експертизи законодавчих та відомчих нормативних актів (окремих її норм), сучасної юридичної практики, цілком залежить від політичної волі владних структур та відповідних компетентних органів у цій сфері.
Саме від того, як державна влада ставиться до наукового бачення кримінальної дійсності й до використання наукового потенціалу як вагомого інструментарію впливу на реальний стан злочинності, залежить значною мірою успіх боротьби зі злочинністю в цілому.
Тому саме як частину функціональної дефініції влади, як спосіб бачення, як певну наукову платформу вибору цілей, стратегії і тактики протидії злочинності слід сприймати цей напрям кримінологічної політики, який повинен знайти своє місце в системі кримінологічної практики, зокрема, в її нормативно-правовому виразі. Саме законодавче оформлення кримінологічної експертизи в даному разі може розглядатися як один із багатьох елементів прикладної завершеності в кримінології - її правотворчості та правозастосування, і цим самим сприяти формуванню комплексного специфічного правового напряму (утворення, яке поки що не існує в чистому виді), що знаходиться в певній "зоні тяжіння" багатьох законодавчих (нормативно-правових) інтересів, які перетинаються у сфері протидії кримінальним явищам. І, безперечно, визначення на правовому ґрунті системи організаційних засад і порядку реалізації даного спектру кримінологічної практики сприятиме створенню дійових структурних утворень, які мають безпосередньо проводити в життя кримінологічну політику.
Тому за сучасних умов є необхідним чітко виражена та послідовно реалізована політична воля держави щодо декриміналізації державних та соціальних інститутів та ефективне і рішуче припинення лобування і підтримки кримінального інтересу в суспільстві. Саме в цей час є актуальним створення правової форми та надання змісту даному напряму кримінологічної практики, розроблення необхідного дослідницького інструментарію та концептуальних положень теоретичного, практичного та нормативного характеру.
Сам механізм перенесення експертної

 
 

Цікаве

Загрузка...