WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінально-правові та кримінологічні проблеми злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством - Реферат

Кримінально-правові та кримінологічні проблеми злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством - Реферат

завершенням у групі вихідних понять, які розглядаються.
Другу групу понять складає сукупність похідних положень, які є логічними наслідками переважно саме кримінологічних вихідних понять поряд із іншими.
Сутність понять та положень цієї групи складають напрями та методика запобігання і протидії злочинам, пов'язаним із сексуальним насильством, як комплексна система державних і громадських заходів, спрямованих на виявлення та усунення детермінант даного виду злочинів, здійснення превентивного впливу на особу злочинця, у тому числі потенційного, проведення віктимологічної профілактики, укріплення законності та правопорядку та удосконалення правозастосовчої практики.
Особлива увага повинна приділятися виробленню системи заходів надання правової, медико-психологічної допомоги жертвам сексуального насилля, їх соціально-психологічної реабілітації.
Визначення специфіки об'єкту запобіжного впливу, реалізації стратегії і тактики відповідними силами та засобами на усіх рівнях протидії злочинам, пов'язаних із сексуальним насильством згідно з теоретичною класифікацією заходів запобігання, яка дає змогу більш цілеспрямовано здійснювати комплексну координацію цих запобіжних заходів.
Визначення заходів загальносоціального характеру, спрямованих на запобігання злочинам, пов'язаним із сексуальним насильством, базується, на наш погляд, на системі чинного законодавства, правозастосовчої та діяльності державних і громадських органів. Серед заходів цієї групи доцільно виділити:
1) запобіжні заходи соціально-правового характеру, зокрема:
- кримінально-правові, пов'язані з визначенням пріоритетів криміналізації чи декриміналізації діянь, пов'язаних із сексуальним насильством, удосконаленням кримінального законодавства у напрямі підвищення його кримінологічної ролі щодо підвищення рівня загальної та персональної превенції та зняття штучних конфліктів між суб'єктами правовідносин у цій сфері;
- кримінально-виконавчі, пов'язані із наданням пропозицій щодо удосконалення кримінально-виконавчого законодавства в напрямі підвищення ефективності процесу ресоціалізації засуджених за сексуальні злочини, їх соціальної адаптації, запобігання сексуальному рецидиву та зростанню рівня віктимізації цієї категорії осіб;
2) організаційно-управлінські запобіжні заходи, пов'язані із розробкою цільових програм державного, регіонального масштабу, координацією діяльності суб'єктів запобігання сексуальним злочинам;
3) виховні (психолого-педагогічні) профілактичні заходи щодо статевого виховання молоді та інших категорій громадян із визначенням шляхів психопрофілактики "сексуальних злочинів", здійснення профілактичного впливу через соціальне середовище, групи, мікросоціуми, сім'ю, засоби масової інформації, школу, навчальні заклади, культурно-освітянська діяльність, спрямована на формування здорового способу життя та переоцінку цінностей, звільнення від враження шкідливої спотвореної моралі (пропаганда порнографії, насильства та жорстокості);
4) медико-профілактичні заходи протидії сексуальним злочинам - застосування методів вторинної психопрофілактики в умовах пенітенціарної системи як найважливішого способу профілактики рецидиву, розробка спеціальних медико-профілактичних програм, координаційних планів реабілітації певного контингенту населення, які мають ознаки сексуальних та інших відхилень, збочень, патології, надання їм медичної, у тому числі психіатричної допомоги, органами Міністерства охорони здоров'я України та їх установами на місцях, підтримка цієї категорії громадян, впровадження позитивного досвіду (вітчизняного, зарубіжного), медичної профілактики правопорушників, роз'яснювальної роботи.
Застосування спеціально-кримінологічних запобіжних заходів сексуальних злочинів на різних стадіях розвитку злочинної діяльності (ранньої профілактики, відвернення та припинення), у тому числі - віктимологічної профілактики відносно імовірних, потенційних, а також рецидивних жертв сексуальних злочинів.
Йдеться про визначення та уточнення кола об'єктів спеціально-кримінологічного впливу, а також кола спеціальних структур, що за своїми функціями повинні реалізовувати запобіжні заходи відповідно до вимог стратегії і тактики протидії сексуальним злочинам.
Розробка спеціальних підходів щодо індивідуальної запобіжної тактики відносно конкретних осіб (груп осіб), які визначені в якості ймовірних правопорушників, і постановки їх на профілактичний облік, а також - ймовірних жертв сексуальних злочинів з урахуванням конкретних соціальних середовищ, місць та обставин, що сприяють вчиненню цих злочинів.
В якості окремого специфічного засобу запобігання і протидії сексуальним злочинам, без якого успішне подолання зазначеної проблеми не може бути ефективним, слід визначити заходи оперативно-розшукового характеру, здійснення яких повинно передбачатись за окремими спеціальними планами та завданнями.
Попередження насильницької сексуальної злочинності забезпечується, насамперед, невідворотністю покарання, яка поки що у необхідній мірі не спрацьовує, оскільки за існуючими даними кількість зареєстрованих сексуальних злочинів відноситься до вчинення як 1:8, отже більша частина особливо тяжких злочинів залишається без відповідного державно-примусового реагування.
Таким чином, визначившись із першою групою понять, вихідними поняттями і положеннями, що дають змогу розкрити кримінально-правову характеристику злочинів, пов'язаних із сексуальним насильством та кримінологічну природу даного явища, існує можливість надати науково обґрунтовану відповідь на запитання, що представляє собою вказаний соціальний феномен.
Висловлюючи свою думку щодо актуальності та нагальної потреби фундаментального всебічного дослідження природи сексуального насильства, її самовідтворення у спотворених формах людської поведінки, у тому числі, найнебезпечнішому її прояві - сексуальних злочинах, в якості деяких підсумків щодо зазначеної проблеми вважалося б за доцільне звернути увагу як вчених-дослідників, так і практиків, особливо із числа правоохоронних органів (і, в першу чергу, працівників органів внутрішніх справ) на активізацію й наступальний характер протидії цим соціальним явищам. Через свою причетність участі в подоланні цих проблем та фахового рівня (професіоналізму) повинен спрацювати потенціал фахівців за різними напрямами - науковим, практичним. Тому висловлення особистих поглядів, думок та пропозицій вчених і практиків із зазначеної проблеми було б, на наш погляд, доцільним і корисним для визначення шляхів подолання вказаних суспільнонебезпечних явищ і оздоровлення морально-правового клімату в країні.
Список використаних джерел
1. Стан правопорядку в Україні. Основні результати діяльності органів внутрішніх справ та внутрішніх військ в 2002 році: Аналіт. матеріали. - К.: МВСУкраїни, Головний штаб, 2003. - С. 28.
2. Маляренко В.Т., Мачужак Я.В. Про статеві злочини та інші сексуальні зловживання щодо малолітніх і неповнолітніх: Бюл. законодавства і юрид. практики. - К.: Юрінком, 1998. - № 1.

 
 

Цікаве

Загрузка...