WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінально-правові та кримінологічні проблеми злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством - Реферат

Кримінально-правові та кримінологічні проблеми злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством - Реферат

ознаками дану проблему бажано розглядати з таких позицій.
По-перше, - за визначенням закономірностей виникнення і відтворення злочинних явищ, пов'язаних з сексуальним насильством, схожістю в механізмах їх функціонування, спільністю небезпечних наслідків.
По-друге, - за оціночно-кваліфікаційною роллю цих явищ як порушень соціальних норм, як соціально-нормативну кваліфікацію.
По-третє, - за змістовною характеристикою реальної сутності злочинів даного виду щодо їх виникнення, видів, причин і умов, механізмів дій, наслідків, віктимологічних аспектів і т. ін., а також - заходів їх запобігання та протидії.
Тому відповідно до зазначених позицій, базуючись на філософських концепціях, які пов'язані із державно-правовими, кримінологічними, соціально-психологічними, медичними аспектами знань, використовуючи системний міждисциплінарний підхід, можна висловити власну точку зору щодо розгляду структурних компонентів комплексу наукових і практичних питань бачення даної проблеми та шляхів її подолання.
На нашу думку, слід визначити першу групу положень як сукупність вихідних понять, що формулюють властивості об'єкта дослідження.
Надання загальної характеристики самому феномену суспільно-небезпечного "сексуального насильства", його теоретичного визначення як:
- соціально-біологічного явища;
- кримінологічної категорії;
- забороненого кримінальним законом злочинного діяння, вказавши на які цінності та соціальні відносини воно посягає;
- які правовідносини в даному разі порушуються і виникають між суб'єктами, зокрема, між злочинцями та іншими учасниками цих відносин та органами і установами кримінальної юстиції.
Визначення компонентів загальної характеристики "сексуального насильства" дає змогу надати кримінально-правову характеристику феномену сексуального насильства, виокремити ці злочини в єдиний блок кримінальних діянь, що має свою родову природу і специфіку.
Зокрема, поряд із розкриттям теоретичного поняття цих злочинів, передбачених пп. 1 і 10 ч. 2 ст. 115, стст. 152-156 КК України, доцільне їх визначення за загальним, родовим та безпосереднім об'єктом посягання та ознаками рівня суспільної небезпеки й тяжкості, кримінальної протиправності, винності суб'єкта та покарання згідно із законодавством України.
Існує також потреба щодо більш детального уточнення юридично кваліфікованих ознак за об'єктом, об'єктивною стороною, суб'єктивною стороною та суб'єктом вчинення даних злочинів, особливо з питань визначення за "буквою" та "духом" закону. На наш погляд, необхідні також більш предметний розгляд з юридичних позицій і оцінка сексуально-насильницьких злочинів на стадіях готування, замаху та при закінченому злочині, можливостях добровільної відмови, меж її допустимості при незакінченому злочині і т. ін.
Наявні певні проблеми теоретичного і практичного характеру щодо визначення ролі безпосередніх виконавців, організаторів та пособників сексуальних злочинів, у тому числі групових, за попередньою змовою, а також пов'язаних із організованою злочинністю (секс-бізнесом), вчиненням рецидиву і т. ін.
Існує необхідність визначити залежність сексуальної злочинності від економічних, соціальних, ідеологічних, організаційно-правових, психопрофілактичних та інших заходів попередження злочинності. Необхідно корелювати рівень злочинності з кризовими явищами в державі, інфляцією, безробіттям, засиллям західного товарного і духовного ширпотребу, відео- і кінопродукції з її культом насилля, жорстокості, сексу. Потрібно визначити, як змінилася сексуальна злочинність при озброєності злочинного світу, нарко- і порнобізнесі, масованому наступі проституції, найманій злочинності, замовних вбивствах.
Не може також залишитись поза увагою аналіз одного із компонентів кримінально-правового феномену насильницьких злочинів, такого як кваліфікаційні особливості юридичної відповідальності за злочини, пов'язані із сексуальним насильством. Попередній огляд вітчизняної правозастосовчої практики та практика інших країн свідчить про наявність різноманітних підходів щодо оцінки цих діянь і кримінальної відповідальності за їх вчинення.
Різноманітність злочинів, пов'язаних із сексуальним насильством, залежно від соціально-культурного розвитку конкретної держави зумовлює відповідне ставлення і правову реакцію щодо оцінки цих діянь, а також відповідне встановлення відповідальності за їх вчинення.
Вважалося б за доцільне більш поглиблене відображення в юридичній літературі питань стосовно практики визначення реальних обставин, що виключають відповідальність та караність за аналогічні діяння, аспектів фізичного та психологічного примусу й тиску на суб'єкта злочину щодо стимулювання протиправних дій в конкретних ситуаціях, а також дії інститутів примирення винного з потерпілим, передачі на поруки, обставин, які обтяжують чи пом'якшують покарання, застосування заходів медичного характеру і т. ін.
Таким чином, надання загальної та кримінально-правової характеристики феномену "сексуальне насильство", спираючись на системний міждисциплінарний підхід, дає змогу визначитись із кримінологічним баченням даного феномену.
Кримінологічна характеристика феномену "сексуальне насильство" не дублює компонентів загальної та кримінально-правової характеристики, а, спираючись на їх достовірність, доповнює і надає завершальний вигляд поняттю феноменології "сексуальні злочини" в цілому.
Зокрема, сутність кримінологічного компонента феномену - "сексуальне насильство" полягає, на наш погляд, у нижченаведеному.
1. Дане явище, на наш погляд, розглядається як кримінологічна категорія, що за своїм предметом дослідження відповідає на запитання, чим являється з кримінологічних позицій даний феномен, розкриває соціально-правову та психологічну природу, фактичну сутність та зміст явища (кількісно-якісні показники, їх місце в структурі загальної злочинності України, динаміку, географію, характер, латентність, порівняльний аналіз із злочинами інших країн і т. ін.).
2. Саме з кримінологічних позицій розкривається етіологія даного феномену, його продукуюча природа на загальному та індивідуальному (особистісному) рівнях, поєднуючи в собі причинний комплекс (систему і види кримінологічних детермінант) усіх сексуальних злочинів та окремих їх видів, механізмів проявів злочинної поведінки, обставин та факторів, що сприяють вчиненню цих злочинів, у тому числі - віктимологічних.
3. Дається кримінологічна характеристика особи сексуального злочинця як головного носія даного феномену, як системи демографічних, соціально-рольових, психологічних, правових та інших якостей і властивостей на макросоціальному, мікросоціальному та індивідуальному рівнях, що, разом з урахуванням дії інших чинників, відповідає на запитання: чому вчинюються злочини, пов'язані з сексуальним насильством.
Таким чином, кримінологічні аспекти дослідження феномену "сексуальненасильство" дають змогу, поряд із загальною і кримінально-правовою характеристиками, визначити його кримінологічну сутність, а також розкрити етіологію цього феномену, що є

 
 

Цікаве

Загрузка...