WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінально-правові та кримінологічні проблеми злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством - Реферат

Кримінально-правові та кримінологічні проблеми злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством - Реферат


Реферат
на тему:
Кримінально-правові та кримінологічні проблеми злочинів, пов'язаних із сексуальним насильством
За сучасних динамічних реалій становлення і розбудови правової держави, поряд із глобальними проблемами політичного, соціально-економічного та правового характеру, у тому числі у сфері запобігання та протидії злочинності, необхідною є розробка системи всебічного науково обґрунтованого і підтвердженого соціальною практикою комплексного бачення різноманітних нагальних завдань, які потребують свого вирішення. Серед них не існує другорядних, і, безперечно, немає альтернативи такому напряму державної діяльності, як безкомпромісне подолання злочинності, її стримання та контроль за процесами руйнівного характеру.
Не може залишатись осторонь, на наш погляд, і проблема, що є складовою всієї системи протидії злочинності в країні - запобігання злочинам, пов'язаним із сексуальним насильством. Актуальність цієї проблеми серед інших, пов'язаних зі злочинністю, вирізняється резонансним характером щодо брутального порушення конституційних прав особи (стст. 3, 27, 29 Конституції України), підвищеною суспільною небезпекою цих злочинів, якими завдаються незворотні наслідки для людини (фізичні і психічні), вони кидають виклик цивілізованому суспільству, його моралі та загальнолюдським цінностям.
За статистичними даними Департаменту інформаційних технологій МВС України, щороку майже на стабільному рівні знаходяться показники злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Наприклад, наведені дані свідчать про наступне (таблиця).
Таблиця
Показники злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Види злочинів Стаття
КК Роки В серед.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Зґвалтування 152 1510 1334 1288 1151 1051 1043 1048 1204
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом 153 822 824 741 688 656 667 749 735
Примушування до вступу в статевий зв'язок 154 3 2 1 3 4 1 8 3
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості 155 58 55 60 47 45 52 71 55
Розбещення неповнолітніх 156 298 408 239 245 191 231 304 274
Кількість сексуальних злочинів залишається на зазначеному рівні як у 2001, так і у 2002, 2003 та 2004 роках, хоча у деяких регіонах спостерігається їх зростання (Рівненська, Черкаська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська та Сумська області) [1, с. 28].
При цьому понад 1/3 сексуальних злочинів вчинюються повторно, що відображує недостатню ефективність заходів, спрямованих на профілактику сексуальної злочинності.
Неможливо не відреагувати належним чином на величезну стурбованість громадськості щодо нелюдських злочинних дій на сексуальному ґрунті, що викликають обурення і страх громадян України.
Факти зґвалтувань та вбивств малолітніх дівчаток та хлопчиків, а також представників інших вікових верств громадян України коментарів не потребують, а вимагають негайних активних зрушень як у напрямі усвідомлення цієї небезпеки, так і рішучих дій. Про необхідність належного реагування з боку держави свідчать і міжнародні правові акти, особливо щодо захисту дітей, що вперше було проголошено у Женевській декларації прав дитини 1924 р., потім підтверджено в Загальній декларації прав людини 1948 р., Декларації прав дитини 1959 р. і закріплено в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (стст. 23 і 24), в Міжнародному пакті про економічні, соціальні, культурні права (ст. 10), в Конвенції про права дитини 1989 р. (стст. 1 - 41).
Україна ратифікувала всі згадані вище конвенції і взяла на себе обов'язки (п. 1 ст. 18 Конвенції про права дитини) щодо вжиття необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітницьких заходів стосовно захисту дітей від усіх форм фізичного та психічного насильства, образи чи зловживань і т. ін. На підтвердження існування цієї проблеми зазначимо, що за 1996 р. від усіх злочинів, які розкрито й у справах про які постановлено вироки, потерпіло більше 7000 малолітніх і неповнолітніх осіб, причому найбільше - від статевих [2].
Наукова основа запобігання та протидії злочинам, пов'язаним із сексуальним насильством, розуміння природи, детермінант та механізмів цих явищ в останні роки були предметом досліджень багатьох вчених, таких як Ю.В. Александров, Ю.М. Антонян, Л.С. Баронин, В.П. Голубєв, Б.Л. Гульман, Ю.Н. Кудряков, І.І. Лановенко, В.Т. Маляренко, Я.В. Мачужак, Е.В. Медреш, П.В. Мельник, Н.С. Модестов, С.В. Познишев, К.В. Селюченок, Збігнев Старович, А.В. Старушкевич, А.А. Ткаченко, Б.В. Шостакович.
Однак, робіт узагальнюючого характеру, які б змогли охопити хоча б основні види даної злочинної поведінки у взаємозв'язку і взаємозалежності з різноманітними чинниками, що її продукують, сьогодні не спостерігається.
Сексуальна злочинність є, з одного боку, правовою, кримінологічною, медико-психологічною, з іншого, - соціальною проблемою, що потребує її розробки та вирішення з позицій системного, міждисциплінарного підходу.
Комплексне дослідження природи, видів, причин, тенденцій зазначених явищ з наукових і практичних позицій слугуватиме основою удосконалення суспільних відносин і діяльності інститутів держави в даному напрямі, а також - юридичних норм і практики їх застосування з метою підсилення системи соціального контролю в даній сфері та послідовної реалізації заходів морального та правового впливу, профілактики цих явищ на всіх рівнях і стадіях, а також - відповідальності за названі дії згідно з чинним законодавством.
На нашу думку, явища, що розглядаються, можна поза сумніву визначити як соціальні відхилення, як найбільш небезпечну "соціальну патологію", якій притаманне завдання величезної шкоди інтересам людини і суспільства в цілому.
Міждисциплінарна галузь наукового знання - психологія девіантної поведінки, що вивчає механізми виникнення, формування, динаміки і результати відхилення сексуальної поведінки від її норми, а також способи і методи її корекції знаходяться на стику кримінальної психології, кримінології та психіатрії. Оскільки дана проблема охоплює цілий комплекс різноманітних проявів злочинної поведінки, які, в свою чергу, є порушеннями нормативно визначених заборон, дану патологічну поведінку неможливо розглядати без належного юридичного аналізу і надання відповідних правових оцінок цим явищам.
З іншого боку, на сьогодні не проводилося комплексного, системного дослідження причин, умов формування мотивації і механізмів вчинення різних видів сексуальних злочинів, які значною мірою визначають недостатню ефективність методів психопрофілактики сексуальної злочинності, що використовуються сьогодні.
При цьому метою наукового вивчення вказаної патологічної поведінки повинно стати розкриття соціальних, психологічних, соціально-психологічних та біологічних чинників і механізмів цих явищ, а кінцева наукова мета в даному разі співпадає з практичною - з удосконаленням захисної функції з боку держави і суспільства щодо підвищення їїефективності в процесі протидії даним злочинам.
За структурними компонентами і

 
 

Цікаве

Загрузка...