WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні та за кордоном - Реферат

Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні та за кордоном - Реферат


Реферат
на тему:
Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні та за кордоном
Організована злочинність і корупція у багатьох країнах світу має під собою політичне, економічне, соціальне та історичне підґрунтя.
На початку 90-х років в Україні, як і в інших колишніх союзних республіках, внаслідок складних соціально-економічних процесів організована злочинність та корупція почала проникати у всі сфери суспільного життя країни, перетворилася на один з ключових інструментів боротьби за владу, створила загрозу національній безпеці молодої держави.
Проблема ефективної протидії організованому криміналітету вимагала радикальних дій. Різко зросла кількість розбійних нападів, терористичних актів, вбивств, в тому числі на замовлення, вчинених щодо представників органів державної влади, активістів громадських об'єднань, журналістів. Між організованими злочинними угрупованнями відбувався кривавий перерозподіл сфер впливу. Окремі з них прибрали під свій контроль ринки збуту наркотиків, торгівлю викраденим за кордоном автотранспортом, а також зброєю, жінками... Кримінальний фактор постав одним з дестабілізуючих факторів суспільно-економічного життя України. Люди втратили віру у спроможність влади навести порядок.
За таких обставин боротьба з організованою злочинністю та корупцією набула надзвичайної значимості. З метою посилення боротьби з найбільш небезпечними формами злочинної діяльності, зважаючи на надзвичайно складну криміногенну обстановку в суспільстві, а також з метою координації зусиль правоохоронних й інших державних органів у рішучому посиленні боротьби зі злочинністю та забезпеченні реального захисту конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян Указом Президента України від 26 листопада 1993 р. № 561/93 на виконання Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" було створено Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, який очолив Президент України.
З листопада 1994 року відповідно до Указу Президента від 1 листопада 1994 р. № 654/94 Координаційний комітет очолює Голова.
Основними завданнями Координаційного комітету згідно з Указом Президента України "Про заходи щодо дальшого вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю" від 31 грудня 1999 р. № 1659/99 є:
забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері боротьби з корупцією і організованою злочинністю;
координація та сприяння діяльності всіх державних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю;
розробка стратегії та рекомендацій щодо тактики боротьби з організованою злочинністю;
комплексна оцінка криміногенної обстановки в державі, виявлення тенденцій її ускладнення, визначення на цій основі стратегії та пріоритетних напрямів боротьби з організованими формами злочинності, розробка заходів щодо запобігання та їх нейтралізація, зміцнення законності і правопорядку;
розробка заходів щодо запобігання встановленню корумпованих зв'язків кримінальних елементів з державними службовцями та іншими посадовими особами, втягненню їх у протиправну діяльність;
організація співробітництва з питань боротьби з організованою злочинністю з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
інформування населення про заходи, що вживаються стосовно боротьби з корупцією та організованою злочинністю.
Під безпосереднім керівництвом Президента України проводяться розширені засідання Координаційного комітету, на яких заслуховуються доповіді міністрів, керівників інших центральних органів державної виконавчої влади щодо стану боротьби зі злочинністю і приймаються стратегічні рішення з найболючіших проблем розбудови правової держави.
Звіти та виступи на засіданнях Координаційного комітету, актуальні проблеми діяльності практичних працівників, зарубіжний досвід висвітлюються на сторінках газети Координаційного комітету "КРОК", що виходить з серпня 1998 року, а з вересня 2000 року розміщується на веб-сторінці в Інтернеті, що уможливлює оперативне інформування правоохоронних органів і громадськості всіх регіонів України й зарубіжжя про основні напрями протидії організованій злочинності та корупції.
З серпня 2000 року видається науково-практичний журнал "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)", в якому уміщено статті провідних вітчизняних науковців, присвячених передовому досвіду та методам боротьби і профілактики зазначених явищ. Журнал також має Інтернет-видання.
Указом Президента України від 1 грудня 1994 р. № 714/94 відповідно до ст. 21 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" з метою наукового забезпечення боротьби з організованою злочинністю і корупцією при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України для наукового забезпечення його діяльності створено Міжвідомчий науково-дослідний центр.
Основні завдання Центру визначено вищезазначеним Указом Президента України і вони полягають:
в узагальненні державних потреб у науковому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю і корупцією, координації в межах країни відповідних наукових досліджень, визначенні їх практичної спрямованості, організації обміну досвідом зазначеної роботи;
у проведенні власними силами, а також із залученням провідних вчених, фахівців правоохоронних органів та інших організацій наукових досліджень з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією, розробці аналітичних документів, прогнозів, проектів нормативних актів, пропозицій та практичних рекомендацій стосовно стратегії і тактики державних та недержавних органів у цьому напряму;
у вивченні та опрацюванні зарубіжного досвіду боротьби з організованою злочинністю і корупцією відповідно до умов України.
Внаслідок скоординованої діяльності всіх гілок влади, правоохоронних органів вдалося отримати позитивні результати у боротьбі з криміналітетом. Про це свідчать не тільки статистичні дані, але й суспільна думка пересічного громадянина. Проте існують ще не вирішені проблеми, недоліки та прорахунки. Однією з найгостріших проблем є ефективність боротьби з корупцією. Хоча в цьому напряму зроблено чимало (стратегія і тактика боротьби з цим явищем у всіх її формах та на всіх рівнях влади чітко викладена у затвердженій Указом Президента України від 24 квітня 1998 р. Концепції боротьби з корупцією на 1998 - 2005 роки): "Ми не покінчимо з корупцією, якщо боротьба з нею буде зосереджуватись лише в силових структурах та залі суду...".1
Діяльність правоохоронців по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією у багатьох країнах світу також координують спеціально створені органи.
Країни Співдружності Незалежних Держав створили Бюро по координації боротьби з організованою

 
 

Цікаве

Загрузка...