WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кіберзлочинність в Україні: перспективи протидії - Реферат

Кіберзлочинність в Україні: перспективи протидії - Реферат

відповідальності стають неможливими. В результаті створюються умови безкарності та можливості для здійснення повторних правопорушень.
Цікаво, що злочини, відповідальність за які передбачена Розділом XVI КК України, в 36 % випадків вчинюються жінками, в 64 % - чоловіками. Вік осіб, які вчинюють ці злочини, має великі коливання у межах від 16 до 57 років. При цьому 25 % злочинців мають вищу освіту [16].
Що стосується прогнозування тенденцій кіберзлочинності на близьку перспективу, то представляється можливим відзначити деякі з них.
1. Постійна динаміка збільшення світової і вітчизняної аудиторії Інтернет та кількості комп'ютерів дає підстави для передбачення збільшення динаміки кіберзлочинності. Зважаючи на стрімке зростання користувачів Інтернет в Україні (див. рис. 2) та щорічне зростання кількості комп'ютерів з динамікою 1,5 - 2 рази, можна прогнозувати лише незначне збільшення кількості розкритих кіберзлочинів (приблизно до 60 - 65 по Україні). Але реальна кількість вчинених злочинів буде набагато більшою, зважаючи на високий рівень латентності, вона може сягнути ? 600 - 650 кіберпорушень.
Активно розвиваючись, кримінальне середовище в інформаційній сфері вже сформувало свій віртуальний осередок. "Надбанням" цього середовища є поява "тіньового" ІТ-ринку, існування якого підтверджено зафіксованими фактами продажу кримінального товару. Так чи інакше, майбутнє цього ринку вже визначене і в подальшому буде тільки розвиватись, а його віртуальний товар вже представляє собою серйозний засіб для скоєння реальних злочинів. Це середовище вже виросло з "підліткових штанців" з їх пустощами й бешкетуванням (найбільш кримінально-активний вік - 25 - 35 років) і, зрозуміло, що на цьому можна заробляти гроші. За даними агентства Reuters, тільки крадіжка ідентифікаційних даних в Мережі щорічно коштує американським діловим структурам 50 млрд. дол. США.
Переваги Інтернет можуть незабаром зникнути на фоні всезростаючої кримінальної активності, а саме поняття "Інтернет" буде асоціюватись у користувачів з діяльністю шахраїв.
2. Найближчим часом прогнозується збільшення випадків вимагань грошей у компаній шляхом погроз блокування он-лайн-ресурсів за допомогою DoS-атак.
3. Все більше і більше комп'ютерних вірусів застосовуватимуться злочинцями з конкретною метою - одержати гроші, а не з метою вандалізму, як було минулих часів. Віруси і шпигунські програми все частіше гіпотетично використовуватимуться також і в політичних цілях.
4. Зростатиме кількість злочинів в Інтернет, вчинюваних організованими злочинними угрупованнями, які ведуть свою діяльність в міжнародних масштабах. Зростаючий інтелектуальний потенціал молоді дозволяє злочинним угрупованням вже сьогодні привертати до себе нових людей різними способами, частіше - шляхом погроз та шантажу. Організовані злочинні угруповання активніше використовуватимуть нові технології і направлятимуть в університети молодих людей, які стануть фахівцями в цій сфері.
5. У зв'язку зі зростаючою кількістю Інтернет-магазинів, супермаркетів, які пропонують свої послуги та товари через Інтернет, зростатиме кількість шахрайств у цій сфері діяльності.
З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне вжити заходів:
1. Верховній Раді України:
- прийняти Закон України "Про моніторинг телекомунікацій".
2. Кабінету Міністрів України:
- розробити проекти постанов щодо вжиття першочергових заходів, спрямованих на зниження рівня хуліганської і кримінальної активності в Інтернет, що регламентуватиме роботу постачальників Інтернет-послуг та їх клієнтів, провайдерів і операторів IP-телефонії. А саме: запровадити практику ідентифікації користувача Інтернет шляхом надання ідентифікаційного коду особи оператору зв'язку, при подачі письмової заяви про укладення договору на надання послуг;
- розробки та введення в дію системи з попередження шахрайств в Інтернет з метою проведення інвентаризації та сертифікації сайтів компаній і фірм, основною сферою діяльності яких є торгівля та надання послуг (у тому числі сайтів з азартних ігор, лотерей, аукціонів), які проводять розрахунки між продавцем та покупцем за допомогою засобів електронного зв'язку;
- всебічно сприяти створенню у вітчизняному сегменті Інтернет-сайтів, висвітлюючих діяльність правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності. Цікавим прикладом, на наш погляд, слугує створення порталу Cyber-crimes.ru [17], на сторінках якого публікуються фабули реально розслідуваних кримінальних справ, що не тільки представляє інтерес для науковців, які займаються проблемами кіберзлочинності, а й може виступати в якості стримуючого фактору для потенційних кіберзлочинців.
Список використаних джерел
1. Карпов Н., Вертузаев М. К вопросу о борьбе с компьютерными преступлениями в Украине // Закон и жизнь. - 2004. - № 7.
2. Ястребов Д.А. Институт уголовной ответственности в сфере компьютерной информации (опыт международно-правового сравнительного анализа) // Гос. и право. - 2005. - № 1.
3. Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые методы борьбы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Юрид. ин-т ДГУ. Каф-ра уг-го права - http://www.crime.vl.ru/docs/stats/stat_178.html.
4. Сабадаш В. Компьютерная преступность - проблемылатентности - http://www.crime-research.ru/articles/sabodash06/.
5. Целесообразность разработки международных документов, включая конвенции, о борьбе против организованной транснациональной преступности: Справ. док.: Всемирная конф. На уровне министров по орг. транснациональной преступности. - Неаполь, 21-23 ноября 1994. E/CONF. 88/6. - 1994. - 29 Sept.
6. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. - М.: Изд-во НОРМА, 1999. - 516 с.
7. Проект Закону України "Про моніторинг телекомунікацій" № 4042 від 07.08.2003р. // ЛІГА: ЗАКОН.
8. Резолюція Ради від 17 січня 1995 року "Про законне перехоплення телекомунікацій" (96/С329/01); Директива Європейського Парламенту і Ради від 24 жовтня 1995 року "Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних" (95/46/ЄС); Директива Європейського Парламенту і Ради від 15 грудня 1997 року "Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі" (97/66/ЄС); Резолюція Ради від 20 червня 2001 року "Про оперативні запити правоохоронних органів стосовно телекомунікаційних мереж загального користування та послуг" (9194/01/ЄС).
9. Проект Закону України "Про перехоплення та моніторинг телекомунікацій" № 4042-1 від 26.03.2004р. // ЛІГА: ЗАКОН.
10. Проект Закону України "Про перехоплення телекомунікацій" № 4042-2 від 21.03.2005р. // ЛІГА: ЗАКОН.
11. Кабанов С.А. Стоит ли выносить СОРМ из избы? - http://www.fsb.ru/smi/article/kabanov2.html.
12. Кабанов С.А. СОРМ в мифах и в сетях связи - http://www.fsb.ru/smi/article/kabanov.html.
13. Российские компании не хотят сообщать МВД о проделках хакеров - http://www.crime-research.ru/news/07.04.2006/2483/.
14. Соперничать с государством бесполезно. Государство всегда будет в выигрыше - http://bugtrq.ru/library/underground/vehov.html.
15. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Криминология: Курс лекций. - К.: МАУП, 2002. - 296 с.
16. Ахтирська Н.М. Статистика комп'ютерної злочинності в Україні - http://www.lib.org.ua/ua/media/tech/59576.html.
17. Федеральный правовой портал: Компьютерные преступления: квалификация, расследование, профилактика - http://cyber-crimes.ru/.

 
 

Цікаве

Загрузка...