WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Захоплення заручників: особливості кримінальної відповідальності за законодавством країн близького та далекого зарубіжжя - Реферат

Захоплення заручників: особливості кримінальної відповідальності за законодавством країн близького та далекого зарубіжжя - Реферат

винних осіб у деяких державах далекого зарубіжжя немає. Природним поясненням відсутності єдиного підходу у вирішенні цих проблем є, перш за все, складний, комплексний характер даного злочину, прояв його на різних рівнях тероризування - від сфери вирішення дрібних побутових проблем до грандіозного політичного скандалу [1, с. 147]. Безумовно, не можна залишати поза увагою і фактор актуальності даної проблеми для окремо взятої країни і, з огляду на це, обґрунтування кримінально-правової заборони тієї чи іншої поведінки та регламентації кримінально-правової охорони тих чи інших благ, які, на думку законодавця, цього потребують.
Вітчизняному кримінальному праву злочин, що розглядається, відомий ще з 1987 р.: Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про ратифікацію Міжнародної конвенції по боротьбі із захопленням заручників 1979 року" зобов'язав союзні республіки доповнити власні КК відповідними нормами, розмістивши їх у главах про злочини проти волі, честі та гідності особи. Саме тому, що згадана Конвенція була ратифікована ще за часів існування Радянського Союзу, усі держави, що з'явились на його теренах після 1991 р., мають у власному кримінальному законодавстві відповідну норму.
Країнам - республікам колишнього СРСР, які з моменту набуття своєї незалежності вже прийняли нові КК або внесли зміни у чинні, притаманні свої особливості регулювання відповідальності за захоплення заручників. Перш за все, це стосується визначення родового об'єкту злочину; за цим критерієм згадані держави можна розділити на дві групи.
Країни першої, орієнтуючись на всесвітньо визнаний пріоритет людини, її прав, свобод та законних інтересів та обов'язок держави захищати ці блага, відповідно закріпили його у власних конституціях. На підставі цього у КК Грузії (ст. 144) [8, с. 190-191], Естонії (ст. 124-1) [20, с. 120-121], Латвії (ст. 154) [13, с. 170-171], Таджикистану (ст. 181) [15, с. 188-190] та України (ст. 147) [3, с. 304] норма про відповідальність за захоплення заручників розміщена у розділах (главах) Особливої частини, які передбачають відповідальність за посягання на особу (її волю).
У свою чергу, у КК держав другої групи - Азербайджану (ст. 215) [5, с. 33-235], Білорусі (ст. 291) [1, с. 147], Киргизстану (ст. 227) [12, с. 232-234], Росії (ст. 206) [1, с. 147], Узбекистану (ст. 245) [16, с. 267-268] - захоплення заручників розглядається як злочин проти громадської безпеки. Таке рішення обґрунтовується тим, що без забезпечення державної та громадської безпеки визнання пріоритету людини, її прав, свобод та законних інтересів має популістський характер, а у дійсних - з точки зору загальнолюдських цінностей - державних та суспільних інтересах завжди поєднані інтереси багатьох осіб, які є більш вагомими, ніж інтереси окремо взятої особи.
Нарешті, кримінальний закон Білорусі, Грузії та України містить, окрім загальної, також і спеціальну норму про відповідальність за захоплення заручників у разі вчинення вказаного злочину відповідно на порушення законів та звичаїв війни (гл. 17 - "Злочини проти миру та безпеки людства" КК Білорусі [2, с. 46]), проти держави (ст. 329 глави XXXVIII - "Тероризм" розд. 11 - "Злочини проти держави" [8, с. 338-339]) або відносно представників влади чи співробітників правоохоронних органів (розд. XV - "Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян" КК України [3, с. 758]).
Згідно зі статтею 1 наведеної Конвенції об'єктивна сторона злочину, що розглядається, за КК практично всіх країн колишнього СРСР передбачає дві форми його вчинення - захоплення або тримання особи (виняток становить КК Грузії, що передбачає тільки захоплення [8, с. 190-191; 338-339]). Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі прямого умислу та спеціальною метою (спонукання вказаних у законі адресатів погроз до вчинення або утримання від вчинення певних дій як умови звільнення заручника). Суб'єктом захоплення заручників визнається осудна фізична особа, якій на момент вчинення злочину виповнилося 16 років (щоправда, у деяких країнах, зокрема, в Україні, Росії, з огляду на підвищену суспільну небезпеку, загальнонебезпечний спосіб вчинення та тяжкість злочину вік кримінальної відповідальності з знижений до 14 років). Кваліфікуючими обставинами при захопленні заручників визнаються вчинення злочину неодноразово, за попереднім зговором групою осіб, відносно неповнолітнього (малолітнього), із застосуванням зброї або насильства, небезпечного для життя та здоров'я, із корисливих мотивів. Особливо кваліфікуючими (такий склад передбачений КК Азербайджану, Грузії, Киргизстану, Росії, Таджикистану) є вчинення злочину організованою групою або злочинним співтовариством або смерть потерпілого чи інші тяжкі наслідки.
Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності за захоплення заручників у разі їх добровільного чи на вимогу органів влади звільнення (якщо в діях винної особи немає іншого складу злочину) передбачене КК Азербайджану, Киргизстану, Росії, Таджикистану.
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що кримінальна відповідальність за захоплення заручників сьогодні має деякі спільні риси в країнах колишнього СРСР, правові системи яких тривалий час перебували в єдиному просторі, та суттєво відрізняється у державах далекого зарубіжжя.
Сучасний стан даної проблеми в Україні (з огляду на прийняття нового Кримінального кодексу та дискусійний характер деяких його положень, що регулюють відповідальність за захоплення заручників) потребує подальшого ґрунтовного дослідження. Зокрема, із набуттям чинності Законом України "Про боротьбу із тероризмом" вельми актуальною виявляється розробка проблеми відповідальності за вчинення актів тероризму шляхом захоплення заручників, а, отже, і питання уточнення місця норми про захоплення заручників в Особливій частині КК України, необхідність більш чіткого відмежування даного злочину від суміжних із ним злочинів проти волі особи, доцільність формулювання та введення звільнення від кримінальноївідповідальності за даний злочин тощо.
Наша держава не в змозі залишитися осторонь проблеми створення ефективної правової системи протидії терористичним проявам, і у пошуках шляхів її оптимального вирішення слід користуватись напрацюваннями, які має кримінальне законодавство країн близького та далекого зарубіжжя.
Список використаних джерел
1. Емельянов В. Терроризм и преступления с признаками терроризирования (уголовно-правовое исследование). - М., 2000.
2. Журавлёв И. Ответственность за захват заложников в зарубежном и российском уголовном законодательстве // Закон и право. - 2002. - № 2. - с. 44-47.
3. Науково-практичний коментар до КК України / Відп. ред. С. Яценко - К., 2002.
4. УК Австрии. Пер. с нем. А. Серебренниковой. - М., 2001.
5. УК Азербайджана. Пер. с азерб. Б. Аббасова. - СПб., 2001.
6. УК Болгарии. Пер. с болг. Д. Милушева, А. Лукашова. - СПб., 2001.
7. УК Голландии. Пер. с англ. И. Мироновой. - СПб., 2000.
8. УК Грузии. Пер. с груз. И. Мериджанашвили. - СПб., 2002.
9. УК Дании. Пер. с дат. С. Беляевой, А. Рычевой. - СПб., 2001.
10. УК Испании. Пер. с исп. В. Зыряновой, Л. Шнайдер. - М., 1998.
11. УК КНР. Пер. с кит. Д. Вичикова. - СПб., 2001.
12. УК Кыргызстана. - СПб., 2002.
13. УК Латвии. Пер. с латышск. А. Лукашова. - СПб., 2001.
14. УК Польши. Пер. с польск. Д. Барилович. - СПб., 2001.
15. УК Таджикистана. - СПб., 2001.
16. УК Узбекистана. - СПб., 2001.
17. УК ФРГ. Пер. с нем. А. Серебренниковой. - М., 2000.
18. УК Франции. Науч. ред. Л. Головко, пер. с фр. Н. Крыловой. - СПб., 2002.
19. УК Швейцарии. Науч. ред. Н. Кузнецова. Пер. с нем. А. Серебренниковой. - М., 2000.
20. УК Эстонии. Пер. с эст. В. Запевалова. - СПб., 2001.
21. Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. 1. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога / Упорядн. В. Чубарєв, А. Мацко. - К., 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...