WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Застосування новітніх технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні оперативно-службової діяльності правоохоронних органів - Реферат

Застосування новітніх технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні оперативно-службової діяльності правоохоронних органів - Реферат


Реферат
на тему:
Застосування новітніх технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні оперативно-службової діяльності правоохоронних органів
Сучасний стан криміногенної ситуації в Україні характеризується зростанням кількості тяжких злочинів, спрямованих проти життя і здоров'я людей, майнових інтересів громадян і держави, а також - злочинів у кредитно-фінансової і банківській системах, значним загостренням оперативної обстановки в окремих регіонах України [1]. З проголошенням Урядом України курсу на створення ринкової економіки, вибором інноваційної моделі розвитку, правовим закріпленням розмаїття форм і видів власності зростає нагальна потреба їх ефективного використання і захисту від злочинних посягань. Рішення катальних завдань на сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу неможливо без використання новітніх інформаційних технологій. За нових умов назріла об'єктивна необхідність в принциповому поновленні і вдосконаленні системи інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-службової діяльності правоохоронних органів [2]. Держава у вирішенні цих питань значну роль відводить інформаційним підрозділам, зокрема, МВС та Службі безпеки України [3]. Тому розробка та впровадження новітніх інтелектуальних систем аналізу і обробки інформації в діяльність інформаційних підрозділів правоохоронних органів є актуальними чинниками підвищення ефективності їх оперативно-службової діяльності.
Питанням інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-службової діяльності правоохоронних органів присвячені праці вітчизняних науковців: М.С. Вертузаєва, В.Д. Гавловського, В.О. Голубєва, Р.А. Калюжного, М.І. Костюченка, М.П.Стрельбицького, В.С. Цимбалюка, В.Г. Хахановського, В.О. Хорошка, М.Я. Швеця та багатьох інших. Проте, публікації щодо впровадження інтелектуальних інформаційних систем нового покоління в діяльність правоохоронних органів України практично відсутні.
Аналіз сучасних технологій обробки даних в інтересах державних, правоохоронних і комерційних структур свідчить про активні розробки і використання технологій інтелектуального аналізу даних (ТІАД) і геоінформаційних систем (ГІС-технологій).
Багато в чому це пов'язане з тим, що на застосуванні вищевказаних технологій обробки даних базуються перспективні концепції керування силами і засобами в складній оперативній обстановці. На основі їх активного використання приймаються складні політичні, економічні й інші рішення.
З розвитком Internet-технологій багато провідних закордонних фірм, що спеціалізуються в сфері інформаційних технологій, щорічно вкладають величезні кошти в створення відповідного інструментарію інтелектуальної інформації. Причому, навіть найбільш фантастичні вкладення тут виправдані - уже через три роки, на думку глави Intel Крейга Буррета, на Землі прогнозується мільярд користувачів Internet [4].
Світовий Іnternet став настільки глобальним, що боротьба зі злочинами в ньому вже не під силу навіть ФБР [5]. Американська спецслужба розробила спеціальну комп'ютерну програму InfraGuard для залучення різних організацій і бізнес-структур, у тому числі іноземних, до виявлення і притягнення до відповідальності кіберзлочинців. На сьогодні програму встановлено в офісах близько 500 компаній, включаючи такого гіганта, як IBM. Безумовно, інтелектуалізація обробки даних у зв'язку з бурхливим розвитком Internet-технологій починає здобувати усе більше значення для ефективного рішення двох основних проблем.
З одного боку, - це отримання в реальному масштабі часу багатоаспектної й об'єктивної інформації з Іnternet, інших доступних інформаційних і телекомунікаційних систем про стан, напрямок розвитку і рівень погроз тих чи інших процесів у світовому масштабі, суспільстві і його окремих eтно-економічних утвореннях. Очевидно, що синтез знань, відображених у тих чи інших розрізнених і, на перший погляд, не зв'язаних єдиною логікою даних, здійснений на основі систем їх інтелектуальної обробки, дає абсолютно нову інтегративну якість, що дозволяє вгадати, а, значить, - і попередити негативний розвиток тих чи інших процесів і явищ. Таким чином, йдеться про створення на базі названих технологій інтелектуального середовища моделювання безпечного розвитку систем і процесів [6].
З іншого боку, - застосування інтелектуальних технологій обробки даних дає можливість на порядки підвищити ефективність функціонування різних комп'ютеризованих систем, у тому числі зв'язаних із прийняттям стратегічних рішень, що відповідають за безпечний розвиток технологічних процесів, використовуються у системах керування військами і зброєю, правоохоронними структурами [7].
Зі сказаного можна зробити висновок: в умовах швидкоплинної обстановки, яка характеризується вираженим дефіцитом часу на прийняття рішень, пов'язаних із глибоким аналізом і прогнозуванням розвитку ситуації, орієнтація на інтелектуальні автоматизовані системи підготовки рішень виступає як першочергове.
В умовах стрімкого збільшення кількості електронних записів, ТІАД і ГІС-технології виявилися потрібними більшості користувачів. Ці технології, створені зусиллями ведучих світових виробників, є визнаним стандартом для цілого ряду міжнародних організацій. У чому ж полягає їх суть, привабливість і користь?
Якщо говорити коротко, сутність цих технологій полягає в інтелектуалізації управління процесами інформаційного забезпечення, що включає автоматизований пошук інформаційних взаємозв'язків будь-яких об'єктів: подій, людей, формалізованих знань із усіх видів баз даних, що існують у світі, у тому числі, - баз даних неструктурованої текстової інформації, візуалізації складно структурованої інформації в графічному і табличному виді, статистичний і географічний аналіз подій, пошук схованих, латентних об'єктів.
Говорячи про ТІАД, слід зазначити, що вони розраховані на користувача з мінімальною комп'ютерною підготовкою. Робота в інтелектуальному середовищі здійснюється в реальному масштабі часу. Будучи винятково простими і надійними в застосуванні, технології забезпечують істотну економію витрат і часу на пошук значимої інформації.
Слід зазначити, що особливо ефективно вони зарекомендували себе за рубежем при практичному плануванні заходів у сфері боротьби з організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків, економічними злочинами [8].
З огляду на виняткову важливість антикримінальної діяльності, розглянемо основні напрямки ефективного застосування ТІАД у цій сфері.
По-перше, - це розслідування фактів шахрайства [9]. ТІАД дають можливість оперативного збору, глибокого аналізу інформації з різних джерел (повідомлення, результати попереднього

 
 

Цікаве

Загрузка...