WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Застосування високих технологій при технічному документуванні злочинної діяльності - Реферат

Застосування високих технологій при технічному документуванні злочинної діяльності - Реферат

мультиплікації і візуальні інтерфейси, інформація в яких представлена у вигляді зображення об'єктів і показує взаємозв'язок між ними. Керування системами здійснюється шляхом безпосередньої зміни зображення господарських структур. Розвиток даного напряму став можливим після появи нових "інструментальних" засобів - програмних пакетів і експертних систем. Ці засоби забезпечують представлення даних про стан господарських об'єктів.
Застосування експертних систем на сьогодні достатньо актуальним. Їх можливо використовувати і для протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. За допомогою експертних систем, в яких використані методи маршрутизації (treking), тобто розробки схем фінансових, товарних, транспортних і інформаційних потоків, картосхем (mapping) корпоративних структур і маршрутів фінансових і товарних потоків (технологія CASE та CALSE) та інших, можливо відслідковувати фінансові потоки окремих компаній, фінансово-промислових груп та цілих галузей. Новітні "технології" використовуються при глибокому аналізу пасивів й активів комерційних банків, інших фінансових установ, розробці та виявленні схем реінжиніринга підприємств, що мають дочірні фірми та філії. Використовуючи експертні системи, можливо встановлювати фінансові механізми холдингових компаній та інших господарських об'єднань.
Для удосконалення зв'язку між підрозділами фінансової розвідки (ПФР) різних країн була створена та у лютому 1997 р. була прийнята в експлуатацію "Безпечна мережа Эгмонт" (ESW). Ця мережа є інформаційним вузлом, який надає можливість ПФР різних країн, що входять до Групи Эгмонт, отримувати інформацію про інші ПФР (їх завдання, організаційну структуру та можливості), про способи легалізації злочинних доходів, про засоби аналізу фінансового стану, технологічних розробках. Вузол також дозволяє ПФР зв'язуватися між собою за допомогою захищеної системи електронної пошти.
У світі активно вивчаються можливості електронного контролю злочинної діяльності при максимальному забезпеченні прав і свобод особи.
В Європейській конвенції про кіберзлочинність, підписаній Україною 23.11.01 у м. Будапешті, зазначається, що ефективна боротьба проти кіберзлочинності вимагає більшого, швидкого і ефективно функціонуючого міжнародного співробітництва з кримінальних питань. У Конвенції вказано на необхідність забезпечити належний баланс між правоохоронними інтересами і повагою до основних прав людини. У той самий час зазначено, що кожна зі Сторін вживає такі законодавчі та інші заходи, які можуть зобов'язувати постачальника послуг в межах його існуючих технічних повноважень:
- збирати або записувати технічними засобами на території такої Сторони;
- співробітничати і допомагати компетентним органам у зборі або запису даних про рух інформації у реальному масштабі часу, які пов'язані з визначеною передачею інформації на її території, яка передається за допомогою комп'ютерних систем [5].
Проблемним є питання впровадження сучасних технологій та технічних засобів, необхідних для надання правоохоронним органам можливості здійснювати контроль за інформацією з комп'ютерних та комунікаційних мереж з метою припинення, попередження та розслідування злочинів, які вчиняються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Відсутність відповідних законів не дає можливості правоохоронним органам у співпраці з операторами та провайдерами використовувати сучасні ефективні програмно-технічні засоби при здійсненні оперативно-розшукової діяльності у сфері високих технологій, для документування злочинів, які плануються та здійснюються з використанням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Тоді як ефективне документування зазначеної злочинної діяльності є можливим лише за умови комплексного використання оперативно-технічних та спеціальних технічних засобів і залучення сучасних програмно-апаратних засобів, здатних виявляти та фіксувати на матеріальних носіях сліди злочинів у віртуальній сфері.
Законодавча регламентація застосування технічних засобів повинна розглядатися в поєднанні з регламентацією тактичних прийомів їх використання, а також з регламентацією загальної тактики і тактичних прийомів певної форми діяльності, оскільки визначальним фактором у даному разі є дії по боротьбі із злочинністю, а також способи, тактичні прийоми і методи застосування програмно-технічних засобів та спеціальної техніки, а не самі засоби, тому що техніка й тактика нерозривно пов'язані та взаємообумовлені в своєму розвитку.
Документування злочинів при цьому пов'язане із доступом до комп'ютерних та комунікаційних мереж, систем, а також із використанням технічних засобів і відповідного програмного забезпечення для фіксації слідів злочинів та фактів їх вчинення. При цьому необхідно розрізняти технічний контроль за функціонуванням мереж та контроль за змістом інформації. Контроль за змістом інформації здійснюється із застосуванням спеціальних технічних засобів при наявності дозволу суду.
Проектом Закону України "Про телекомунікації" (реєстр. № 2059 від 14.05.03) передбачено, що порядок отримання з мереж телекомунікацій сигнальної інформації щодо технологічного процесу надання телекомунікаційних послуг, необхідної для здійснення контролю за якістю послуг та додержанням порядку маршрутизації телефонних викликів, встановлюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку. Оператори та провайдери телекомунікацій з метою забезпеченняінформаційної безпеки телекомунікацій повинні вживати відповідно до законодавства України заходів до захисту мереж, засобів телекомунікацій, що використовуються ними для надання телекомунікаційних послуг, захисту інформації з обмеженим доступом про організацію мереж телекомунікацій, а також захисту інформації, що передається мережами телекомунікацій. У цьому ж законопроекті передбачається обов'язок оператора зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги не менше семи місяців, а інформацію про розрахунки за телекомунікаційні послуги - протягом строку позовної давності, визначеного законодавством України, а також вести облікову та іншу визначену законодавством України документацію щодо мереж телекомунікацій та їх взаємоз'єднання.
Правові підстави проведення технічних заходів документування злочинної діяльності на комп'ютерних та комунікаційних мережах із застосуванням досягнень новітніх технологій вперше розглядаються у проекті Закону України "Про моніторинг телекомунікацій" (реєстр. № 4042 від 07.08.03), яким передбачено створення механізму проведення моніторингу мереж передачі даних на засадах національного законодавства та міжнародного права, зокрема положень резолюції Ради Європи ENFOPOL 98. Створення даного механізму дозволить правоохоронним органам України в прийнятні терміни отримати сучасну ефективну технологію зняття інформації з каналів мереж телекомунікацій з метою попередження чи розкриття злочинів, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, особливо кіберзлочинів та тероризму, а також - здійснення ефективної взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав з питань моніторингу телекомунікацій у процесі боротьби зі злочинністю.
Сьогодні напрацьовуються методики документування в межах чинного правового поля (проведення оперативних заходів із застосуванням програмно-технічних засобів по заведених оперативно-розшукових справах і порушених кримінальних справах, використання спеціальних технічних засобів, огляд приватних приміщень та вилучення предметів злочину за санкцією суду).
Список використаних джерел
1. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.92 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.
2. Наказ МВС України №207 від 06.03.03 "Про оголошення Розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю в системі Міністерства внутрішніх справ України, та затвердження переліку конфіденційної інформації в системі МВС України, якій надається гриф обмеженого доступу "Для службового використання".
3. Радченко Ю. Як над вами будують "ковпак". Автоматизоване стеження за громадянами: світова реальність і українські перспективи. Техніко-журналістське розслідування // http://www.zn.kiev.ua/ie/show/352/31695/.
4. Аналитическая система по борьбе с мошенничеством для операторов телекоммуникационных услуг STELLA FMS. Пилот-проект: Общее описание. - Версия 1.06.01.4. - К. - 28с.
5. Конвенція про кіберзлочинність // http: // www.crime-research.org / library / Conven.htm.

 
 

Цікаве

Загрузка...