WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Завдання та роль органів державної влади України в забезпеченні захисту конфіденційної інформації юридичних осіб - Реферат

Завдання та роль органів державної влади України в забезпеченні захисту конфіденційної інформації юридичних осіб - Реферат

економічної конкуренції" є Конституція України, норми зазначеного закону, Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до цих законів.
Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції" визначено правові засади захисту господарюючих суб'єктів (підприємців) і споживачів від недобросовісної конкуренції. Закон спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин. Серед неправомірних дій, які становлять недобросовісну конкуренцію згідно зі статтями 1, 16-19 Закону, визначено:
- неправомірне збирання комерційної таємниці;
- розголошення комерційної таємниці;
- схиляння до розголошення комерційної таємниці;
- неправомірне використання комерційної таємниці.
Згідно зі статтею 20 Закону вчинення зазначених дій щодо недобросовісної конкуренції, крім накладення штрафів підрозділами АМКУ, передбачає також адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність за чинним законодавством України.
До завдань Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації, визначених Положенням про Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України № 1120/2000 "Про питання ДСТСЗІ СБ України", та Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1772, серед інших віднесено:
- участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, криптографічного та технічного захисту інформації;
- забезпечення управління, функціонування, розвиток, використання та захист інформації у Національній системі конфіденційного зв'язку;
- виконання у межах своєї компетенції контрольно-наглядової функції щодо захисту інформації, необхідність охорони якої визначено законодавством;
- здійснення методичного керівництва та координації діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної із запобіганням, виявленням, реагуванням та усуненням наслідків несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів;
- надання за необхідністю органам державної влади допомоги у здійсненні заходів щодо запобігання порушенню цілісності, доступності та конфіденційності зазначених ресурсів;
- оцінку стану захищеності державних інформаційних ресурсів та надання відповідних рекомендацій.
Відповідно до статті 5 Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" доступ до інформації здійснюється згідно з правилами розмежування доступу, встановленими власником інформації чи уповноваженою ним особою, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Згідно зі статтею 10 Закону вимоги та правила захисту, встановлені для інформації, яка є власністю держави або захист якої гарантовано державою, мають рекомендаційний характер для інших суб'єктів права власності на інформацію. Положеннями ДСТУ 3396.0-96 [9] та ДСТУ 3396.2-97 [10] визначення та проведення заходів організаційно-технічного захисту ІзОД на підприємстві згідно із зазначеними стандартами також має рекомендаційних характер для недержавних юридичних осіб в України. При здійсненні організаційно-правового захисту конфіденційної інформації на підприємствах та в організаціях доречним вбачається використання методологічного, відкритого методичного забезпечення, типових організаційних та організаційно-технічних заходів щодо режимної охорони таємниць. Необхідним є визначення переліку та юридичного статусу конфіденційної інформації підприємства або організації, проведення інших заходів організаційно-правового захисту. Дані дії окремо передбачені статтею 61 "Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці" Закону України "Про банки та банківську діяльність", та є обов'язковими для банківських установ.
З огляду на зазначене, можна дійти деяких висновків.
1. У зв'язку з виникненням та розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, електронного документообігу та мережних технологій, поширенням фактів протиправних дій з використанням програмно-апаратних засобів відносно конфіденційної інформації юридичних осіб в Україні на сьогодні набула актуальності охорона прав та законних інтересів суб'єктів відносин, боротьба з протиправнимидіями відносно ІзОД юридичних осіб.
2. Дослідження завдань, ролі та повноважень окремих органів влади України, зокрема правоохоронних органів, дозволяє більш повно визначити та застосувати гарантований законодавством захист конфіденційної інформації юридичних осіб, визначити нормативно-правові підстави взаємодії підрозділів.
3. Існуюча система нормативно-правового захисту конфіденційної інформації юридичних осіб має цільову та розподілену структуру, що в певній частині гарантує та забезпечує правовий захист прав й інтересів суб'єктів відносин. Запровадження організаційно-правового захисту інформації з урахуванням положень чинного законодавства України та його поточних змін забезпечує правове врегулювання обробки конфіденційної інформації в електронній формі на підприємстві або в організації, її подальший правовий захист, у тому числі за кримінальним законодавством України.
4. В межах реалізації функції контролю на підприємстві або організації для ефективного застосування норм законодавства України щодо кримінально-правової охорони конфіденційної інформації юридичних осіб, у кожному випадку порушення необхідно визначитись з компетенцією підрозділів правоохоронних та інших органів державної влади України. Зазначене здійснюється з метою подальшого спрямовування інформації та матеріалів документування порушень щодо конфіденційної інформації юридичних осіб для застосування норм законодавства, розгляду та прийняття відповідних рішень органами державної влади України.
Список використаних джерел
1. Корягин А.В. Вопросы международного сотрудничества в борьбе с компьютерной преступностью в Европе. / Компьютерная преступность и кибертерроризм: Сб. науч. статей / Под ред. Голубева В. А., Ахтырской Н. Н. - Запорожье: Центр исследования компьютерной преступности, 2004. - Вып. 2. - 296 с.
2. Аналітичний огляд сучасних тенденцій комп'ютерної злочинності та інформаційної безпеки в Україні 2002 року: Підг. за матеріалами НЦБ Інтерполу в Україні.
3. Конвенція про кіберзлочинність.
4. Закон України "Про внесення змін та доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України" (законопроект № 3039): Прийнятий Верховною Радою України у другому читанні 22 грудня 2004 року.
5. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій: Наук. - практ. посіб. / Б.В. Романюк, В.Д. Павловський, М.В. Гуцалюк, В.М. Бутузов; За заг. ред. Проф.. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2004. - 144 с.
6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А. С. К., 2002. - 1104 с.
7. Аналітичний огляд протидії комп'ютерній злочинності в Україні у 2003 році (за результатами діяльності підрозділів ДСБЕЗ) / В.Д. Сапсай, В.М. Бутузов, А.В. Корягін; За ред. В.В. Шапоренка - К.: Департамент ДСБЕЗ МВС України, 2004. - 25 с.
8. Викриття та розслідування злочинних дій проти комп'ютерної інформації / В.М. Бутузов, А.В. Корягін: Бюл. з обміну досвідом роботи МВС України. 2004 р. - № 156.
9. ДСТУ 3396 0-96. Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення.
10. ДСТУ 3396.2-97. Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення.

 
 

Цікаве

Загрузка...