WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Завдання та роль органів державної влади України в забезпеченні захисту конфіденційної інформації юридичних осіб - Реферат

Завдання та роль органів державної влади України в забезпеченні захисту конфіденційної інформації юридичних осіб - Реферат

компетенції - захист економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;
- у межах компетенції - захист законних інтересів держави від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб;
- забезпечення охорони державної таємниці;
- попередження, виявлення, припинення та розкриття корупції й організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки.
Відповідно до статті 112 КПК України визначено компетенцію з проведення попереднього слідства слідчими підрозділами прокуратури, органів внутрішніх справ та СБ України по злочинах КК України, за ознаками яких можуть бути кваліфіковані протиправні дії проти конфіденційної інформації юридичних осіб. За допомогою роз'яснень фахівців у галузі права України [5; 6] підготовлено таблицю (див. табл. 1) щодо статей Кримінального кодексу України, які забезпечують охорону конфіденційної інформації у розрізі: назви, родового та безпосереднього об'єктів, предмету злочину та органів досудового слідства. У зв'язку із змінами та доповненнями [4] у Розділі 16 КК України визначено об'єкти та предмети злочину у нових за складом статтях 361, 361-1, 361-2, 362, 363 та 363-1.
Таблиця 1
Статті КК України, що забезпечують охорону конфіденційної інформації, у розрізі їх родового та безпосереднього об'єктів,
предмету злочину та органів досудового слідства
№ статі у ККУ Назва статті КК України Родовий об'єкт
/ безпосередній об'єкт
- Предмет злочину Досудове слідство
145 Незаконне розголошення лікарської таємниці Суспільні відносини щодо життя та здоров'я особи / Відносини щодо збереження лікарської таємниці
- Лікарська таємниця - інформація про хворобу, лікування, інтимні та сімейні обставини життя пацієнта Слідчі підрозділи прокуратури
163 Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер Суспільні відносини щодо трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина / Відносини щодо таємниці листування, телефонних переговорів, телеграфної та іншої кореспонденції
- Відомості, які передані або передаються громадянами шляхом листування, телефонних переговорів, телеграфом, через комп'ютер або за допомогою інших засобів зв'язку та становлять таємницю громадянина (громадян) Слідчі підрозділи прокуратури
182 Порушення недоторканності приватного життя Суспільні відносини щодо трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина / Відносини щодо права особи на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю
- Конфіденціальна інформація про особу, яка містить відомості про приватне життя особи (особиста та сімейна таємниці) та яка збирається, зберігається, використовується та поширюється за бажанням особи відповідно до передбаченої нею умов Слідчі підрозділи прокуратури
231 Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю Суспільні відносини у сфері господарської діяльності / Відносини щодо чесної конкуренції між суб'єктами господарювання в частині отримання та використання комерційної таємниці
- Комерційна таємниця, тобто відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства чи іншого суб'єкта господарської діяльності, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам Слідчі підрозділи ОВС
232 Розголошення комерційної таємниці Аналогічно ст. 232 КК України
- Аналогічно ст. 232 КК України.
Особливість у суб'єкті та об'єктивній стороні злочину Слідчі підрозділи ОВС
330 Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави Суспільні відносини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації / Відносини щодо режиму забезпечення державної безпеки та конфіденційної інформації, що є власністю держави
Економічні, науково-технічні та інші відомості (до них відносяться: інформація у сфері державного управління, громадської безпеки, про кадрову політику, технологічну інформацію тощо), які місять конфіденційну інформацію, що є власністю держави Слідчі підрозділи СБУ
359 Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації Суспільні відносини щодо забезпечення авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян / Встановлений порядок використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
- Технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші вироби, спеціально створені, розроблені, модернізовані, запрограмовані або пристосовані для виконання завдань з негласного отримання інформації під час здійснення оперативно-розшукової діяльності Слідчі підрозділи прокуратури
361 Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку*
Суспільні відносини щодо власності на комп'ютерну інформацію, порядку використання комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж та мереж електрозв'язку / Відносини щодо порядку обробки комп'ютерної інформації та використання комп'ютерів, АС, КМ та МЕЗ
- Електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), автоматизовані системи (АС), комп'ютерні мережі (КМ) та мережі електрозв'язку (МЕЗ) Слідчі підрозділи ОВС, СБУ
361-1 Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут* Родовий - аналогічно ст. 361 КК України / Відносини щодо безпеки програмного та технічного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем
- Шкідливі програмні та технічні засоби Слідчі підрозділи ОВС, СБУ
361-2 Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації *
Родовий -аналогічно ст. 361 КК України / Відносини щодо поширення ІзОД та інформації, доступ до якої визначено її власником
- Інформація з обмеженим доступом та інформація, доступ до якої визначено її власником, яка зберігається в комп'ютерах, АС, КМ, МЕЗ або носіях. Слідчі підрозділи ОВС, СБУ
362 Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї * Родовий - аналогічно ст. 361 КК України / Відносини щодо інформації, правила обробки якої визначено її власником або уповноваженою ним особою
- Інформація, яка оброблюється в комп'ютерах, АС, КМ та МЕЗ або зберігається на носіях.
Особливості суб'єкту та об'єктивної сторони злочину Слідчі підрозділи ОВС, СБУ
363 Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється * Родовий - аналогічно ст. 361 КК України / Відносини щодо дотримання правил експлуатації, порядку та правил захисту інформації в комп'ютерах, АС, КМ та МЕЗ
- Правила експлуатації комп'ютерів, АС, КМ та МЕЗ, порядок та правила захисту інформації, яка в них обробляється.
Спеціальний суб'єкт злочину Слідчі підрозділи ОВС, СБУ
363-1 Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку * Родовий - аналогічно ст. 361 КК України /

 
 

Цікаве

Загрузка...