WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Пропозиції щодо забезпечення захисту внутрішнього ринку в інтересах вітчизняного виробництва і споживачів - Реферат

Пропозиції щодо забезпечення захисту внутрішнього ринку в інтересах вітчизняного виробництва і споживачів - Реферат

рази).
Головним управлiнням по боротьбi з органiзованою злочиннiстю МВС України спiльно з УБОЗ Житомирської областi у 1997 р. припинено дiяльнiсть органiзованої злочинної групи з мiжнародними зв'язками, до складу якої входили посадовi особи концерну "Укрспирт", корумпованi працiвники митниць, правоохоронних органiв Житомирської, Волинської, Київської, Донецької, Одеської, Рiвненської, Тернопiльської областей, Автономної Республіки Крим, якi за хабарi сприяли керiвникам комерцiйних структур в отриманнi спирту на спиртзаводах України i оформленню документiв на нiбито його вивiз за кордон. Встановлено 550 фактiв хабарництва. До кримiнальної вiдповiдальностi притягується понад 100 осiб, 53 з яких заарештовано.
Поглиблення економічної кризи в країні, що відбуваєтьсяна фоні послаблення регульованого впливу держави на макро- і мікрорівнях, доларизації грошового обігу, посилення структурних деформацій в економіці, різкого спаду виробництва промислової, сільськогосподарської продукції та послуг, стрімкого скорочення валового внутрішнього продукту, супроводжується процесами криміналізації, які набули загрозливих масштабів в усіх галузях народного господарства, у суспільстві в цілому. Корупція, розкрадання, шахрайство, спекуляція, розбої, грабежі стають звичним явищем, формуючи в суспільстві викривлені уявлення про Добро і Зло. У 1997 р. правоохоронними та іншими контролюючими органами в сфері економіки виявлено понад 62,4 тис. злочинів, що на 69,5% більше, ніж у 1992 р.
Сьогодні тіньовий сектор складає більш ніж 60% економіки, майже половина населення одержує нереєстровані доходи. Таке становище, по-перше, сприяє вилученню значних коштів з виробництва та їх направленню на некритичне споживання, по-друге, спричиняє відплив грошей за межі національного господарського простору України (за оцінками окремих експертів відповідний показник за роки незалежності сягає понад 20 млрд дол. США).
Найбільш криміногенними залишаються процес приватизації, паливно-енергетичний та агропромисловий комплекси, транспорт, сфери відносин у банківській, кредитно-фінансовій системах, зовнішньоекономічній діяльності. У 1996 році виявлено понад 4,6 тис. злочинів у паливно-енергетичному комплексі, 3,9 тис. - у фінансово-кредитних та банківських установах, 859 злочинів, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, 880, - з процесом приватизації. Протягом 1997 року відбувався сплеск злочинних проявів: у фінансово-кредитній сфері - 6,2 тис. злочинів, з них у банківській - 4,7 тис., у зовнішньоекономічній сфері - 1,2 тис. та приватизації - понад 2 тис. злочинів.
Викликає занепокоєння стан законності у підприємницькій діяльності.
Аналіз матеріалів перевірок, кримінальних справ, а також сучасний соціально-політичний стан топливно-енергетичних регіонів України свідчить, що під "дахом" державних підприємств з відома, а то і при безпосередній участі посадових осіб цих організацій організовані злочинні угруповання створюють різного роду комерційні структури. Малі підприємства, кооперативи, інші підприємницькі структури, використовуючи обладнання, сировину, допоміжні матеріали, енергоресурси державних заводів, виробляють таку ж саму продукцію, що і основне підприємство, в результаті чого виникають сприятливі умови для різноманітних зловживань. Зафіксовані чисельні випадки, коли приватним підприємствам за безцінь продавалося дефіцитне державне устаткування, транспортні засоби, сировина і т.ін.
Незважаючи на те, що майже всі підприємницькі структури зареєстровані як виробничі, переважна більшість (приблизно 70-80%) виконують в основному лише посередницькі функції, які зв'язані з постійним обігом великих грошових сум. Схема їх "діяльності" приблизно однакова - це отримання в комерційних банках кредитів за хабарі, закупівля на держпідприємствах, у державній та кооперативній торгівлі, сільськогосподарських підприємствах продукції (головним чином товарів широкого вжитку, кольорових та чорних металів, цукру, спирту, зерна і т.п.), перепродаж їх за підвищеними цінами або вивіз за кордон. В той же час законодавчо не визначені засоби протидії штучно створеним структурам для перекачування фондових матеріалів і грошей з підприємств в комерційні структури. При цьому слід зазначити, що в багатьох випадках комерційні структури, які створені при державних підприємствах або існують за їх рахунок, фактично очолюють керівники цих підприємств.
Причиною зростання злочинності в сфері економіки і незадовільного збереження державного і колективного майна є й те, що центральні та місцеві органи державної виконавчої влади не вживають необхідних заходів для зміцнення державної дисципліни, наведення належного порядку в обліку товарно-матеріальних цінностей і коштів, послабили контроль за їх використанням, рідко виносять ці питання на розгляд, не ведуть належної роботи щодо усунення причин, які призводять до безгосподарності, марнотратства і розкрадань. Незадовільно здійснюється відомчий контроль. Значно скорочено, а в багатьох міністерствах і відомствах ліквідовано контрольно-ревізійні служби, внаслідок чого перевірки та ревізії проводяться поверхово, не викриваються причини нестач і розтрат матеріальних цінностей, наднормативних витрат матеріалів і сировини. Як правило, більшість фактів розкрадань і зловживань в цих відомствах виявляється іншими контролюючими органами.
Для реального утвердження державності України потрібна ефективно діюча державна служба, висококваліфікований потенціал державних структур та інститутів, здатних здійснювати жорсткий контроль за станом справ як у державному, так і підприємницькому секторах економіки. Проте, в Україні з 1991 року державний контроль поступово був значною мірою ліквідований, хоча крім чинників, які раніше обумовлювали поширення корисливих посягань на державне і суспільне майно, з'явилося багато нових, ще більш суспільно небезпечних, які сприяють утворенню і розвитку організованих форм злочинності.
Аналіз матеріалів, які використовувалися при дослідженні економіко-кримінологічних проблем, свідчить, що кримінальні структури приділяють особливу увагу процесам приватизації з початку її проведення. Злочини у цій сфері набувають масового поширення. Правоохоронними органами виявлені

 
 

Цікаве

Загрузка...