WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Забезпечення законності у сфері підприємництва: кримінологічний аспект - Реферат

Забезпечення законності у сфері підприємництва: кримінологічний аспект - Реферат

і управління, а також недоліки й прогалини у законодавчій базі. Вони здійснюють гнучкі та швидкі операції з переведення та переміщення активів через національні кордони, вміло використовують різницю в режимах регулювання підприємницької діяльності як в рамках національних систем, так і між системами, з однією метою - укриття джерел походження коштів, маскування їх власників та механізмів контролю над ними. Основними характерними рисами "відмивання" є адаптованість операцій такого роду до перепон, що зустрічаються на їх шляху, винахідливість правопорушників і розпорядження ними необмеженими ресурсами, а також використання високих технологій і надання злочинцям професійної допомоги з боку носіїв відповідних знань.
Легалізація незаконних доходів завдає державі значної шкоди, оскільки це пов'язане, передусім, із вивезенням капіталів з України за кордон у зростаючих щороку обсягах. Так, якщо у 2000 році з України було вивезено 385 млн дол. США, у 2001 році - 898 млн, то у 2002 році - вже понад 2,27 млрд дол. США, що більше ніж утричі перевищує рівень прямих іноземних інвестицій в економіку України. В 2004 році було порушено 419 кримінальних справ за фактами легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що рівень криміналізації підприємницького сектору суттєво впливає на криміногенну ситуацію в економіці держави, створює негативний імідж малому і середньому бізнесу. Подолання причин та умов, які сприяють цьому негативному процесу, потребує реалізації комплексу взаємопов'язаних заходів економічного, соціального та правового характеру.
Зокрема, на нашу думку, потребує удосконалення та упорядкування на засадах ринкових важелів (ціноутворення, валютної та кредитно-інвестиційної політики, оподаткування і т. ін.) механізм державного регулювання та контролю підприємницької діяльності.
Негативно впливають на розвиток малого і середнього бізнесу такі фактори, як загальний спад товарного виробництва, низький рівень платоспроможності населення, зростання цін, інфляція і т. ін. Тому, у першу чергу, основну увагу Уряду України необхідно зосередити на розробці конкретних дієвих організаційно-практичних заходів, спрямованих на вирішенні проблем, пов'язаних з ліквідацією причин кризи неплатежів, нецільового використання бюджетних коштів, повернення валютних коштів з-за кордону і т. ін.
Формування відповідної законодавчої бази розвитку підприємництва передбачає встановлення гарантованих з боку держави та дотримання суб'єктами підприємницької діяльності сталих правил гри, усунення правових суперечностей та прогалин у законодавчих актах, що сприяють вчиненню кримінальних проявів з боку осіб з антисуспільною орієнтацією. Варто у цьому контексті відзначити прийняття нових Кримінального та Господарського кодексів України [12; 13], а також Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)", прийнятий Верховною Радою України 12 січня 2005 року [14].
Разом з тим, слід визнати, що прийняття та дія великої кількості законодавчих актів, особливо у сфері оподаткування, постійні їх зміни та доповнення, неоднозначність тлумачення їх норм продовжують створювати значні перешкоди в практичній діяльності як для суб'єктів оподаткування, так і для контролюючих і правоохоронних органів. Результати наукових досліджень та повсякденна економічна діяльність доводять, що перевищення допустимої (оптимальної, раціональної) величини податкового тягара призводить навіть законослухняних платників податків - юридичних і фізичних осіб або до вимушеного переходу до "тіньового" сектору економіки, або до розоряння.
Велике значення для розвитку малого і середнього бізнесу має державна політика щодо його кадрового забезпечення, яка повинна включати і охоплювати організацію навчання основам підприємництва в системі державної освіти, створення розвиненої мережі закладів підготовки і перепідготовки кадрів для роботи у сфері малого і середнього бізнесу і т. ін.
У вирішенні зазначених проблем велику роль має відігравати Українська спілка підприємців малого і середнього бізнесу. Одними з головних завдань Спілки повинні стати навчання широких верств населення з питань теорії та практики підприємницької діяльності, організація вивчення передового досвіду іноземних держав у питаннях розвитку цього сектору економіки.
За реалій сьогодення суттєвого значення набуває формування культури підприємництва. Треба досягти такого розуміння підприємцями поняття бізнесу, коли ділова етика та чесність будуть покладені в його основу, а діловий авторитет став би великим капіталом, яким би дорожив кожен підприємець. Важливою складовою культури підприємництва є запровадження постійного діалогу між об'єднанням підприємців та державою, який би будувався, з одного боку, на державній підтримці малого і середнього бізнесу, а з іншого, - на безумовному забезпеченні законності та правопорядку у здійсненні підприємницької діяльності. Саме в цьому полягає запорука розвитку підприємницького сектору економіки України.
Список використаних джерел
1. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 14 (02.04.91). - Ст. 168.
2. Закон України "Про підприємства в Україні" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 24 (11.06.91). - Ст. 272.
3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму державної підтримки підприємництва в Україні" від 17 березня 1993 року № 201.
4. Указ Президента України "Про реформування системи державної підтримки підприємництва" від 15 березня 1995 p. № 226 // Голос України. - 1995.
5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію державної політики розвитку малого підприємництва" від 3квітня 1996 року № 404.
6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму розвитку малого підприємництва в Україні на 1997-1998 роки" від 29 січня 1997 року № 86.
7. Указ Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 12 травня 1998 p. № 456 // Офіц. вісник України. - 1998. - № 19 (28.05.98). - Ст. 676.
8. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" // Вісник Верховної Ради України. - 2000. - № 51 (29.12.2000). - Ст. 447.
9. Указ Президента України "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" від 3 лютого 1998 року № 79 // Офіц. вісник України. - 1998. - № 5 (19.02.98). - Ст. 173.
10. Експрес-інформація "Про стан злочинності на території України" за 12 місяців 2004 року: МВС України. - К., 2005.
11. Експрес-інформація "Про стан злочинності на території України" за 12 місяців 1998 року: МВС України. - К., 1999.
12. Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника та М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2003.
13. Господарський кодекс України: Прийн. Верховною Радою України 16.01.2003.
14. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)" // Вісник Верховної Ради України. - 2005. - № 10 (11.03.2005). - Ст. 187.

 
 

Цікаве

Загрузка...