WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Економічний стан та криміногенна ситуація в електроенергетичній галузі України - Реферат

Економічний стан та криміногенна ситуація в електроенергетичній галузі України - Реферат

"зв'язків", підкупу і т. ін.);
- порушення встановлених чинним законодавством норм щодо умов і правил підприємницької діяльності, у тому числі - порядку використання бюджетних коштів;
- протиправне відчуження та заволодіння майном на свою користь та на користь інших осіб;
- зловживання при приватизації державного майна;
- порушення чинного порядку проведення тендерів із закупівлі обладнання за рахунок бюджетних коштів.
Слід зауважити, що для вищевказаних злочинів залишається притаманним високий рівень латентності, який становить 50-60 % від загальної кількості економічних злочинів. Тільки за допомогою економічного аналізу суб'єкта господарської діяльності можна зібрати матеріали, що свідчать про розміри розкрадань і про службові зловживання, які не були виявлені.
Отже, можливо дійти висновку, що на сьогодні економічна і криміногенна ситуація на об'єктах електроенергетичної галузі залишається складною, і для того, щоб поліпшити її, необхідно детальніше зупинитися на чинниках, які сприяють вчиненню правопорушень.
На наш погляд, такими є наступні:
- не всі законодавчі акти стосовно електроенергетичної галузі відповідають дійсності, деякі з них потребують змін і доповнень. Сюди можна віднести недоліки в правовому регулюванні підприємницької діяльності, процесах приватизації електроенергетичних підприємств, відносин на оптовому ринку електричної енергії, інвестиційної діяльності, інтеграційних процесів тощо;
- відсутність реальної програми розвитку електроенергетичної галузі; більшість чинників діють у режимі реагування на ускладнення ситуації;
- відсутність достатнього фінансування цієї галузі; має місце заборгованість і нестабільність на енергоринку в розрахунках генеруючих компаній за відпущену електроенергію, відсутній чіткий механізм розрахунків;
- залишається непрозорим механізм приватизації електроенергетичних підприємств, що привертає увагу криміналітету. Недосконалість процесу приватизації цих підприємств призводить до реалізації їх майна поза приватизаційними процесами;
- відсутність коштів на придбання та ремонт обладнання електроенергетичних підприємств підштовхує їх керівників та інших посадових осіб до зловживань заради інтересів служби;
- чинне законодавство дозволяє, щоб керівники підприємств та інші посадові особи були одночасно і керівниками комерційних структур, що забезпечує цим фірмам своєчасну поставку електроенергії та постачання на підприємство устаткування за цінами вищими, ніж у виробників даної продукції;
- наявність у багатьох матеріально-відповідальних осіб фірмових бланків з печаткою підприємства, що дозволяє їм укладати фіктивні угоди з фірмами-дебіторами;
- кадрові причини: брак досвіду, достатньої кількості підготовлених працівників, незнання специфіки роботи електроенергетичних підприємств, невисокі моральні якості частини працівників тощо;
- відсутність чіткого розмежування прав та обов'язків таких правоохоронних органів, як УДСБЕЗ, УБОЗ, СБУ, що призводить до дублювання їх дій;
- низький рівень взаємодії між правоохоронними органами (особливо, що стосується обміну інформацією та проведення комплексних перевірок на об'єктах електроенергетичної галузі).
Таким чином, розглянувши економічний стан та криміногенну ситуацію, а також низку чинників, які детермінують економічну злочинність в електроенергетичній галузі, можливо внести пропозиції щодо покращання економічних показників та зменшення кількості злочинів у цій важливій галузі. У зв'язку з цим пропонується:
- внести відповідні зміни до законів України "Про податок на додану вартість", "Про оподаткування прибутку підприємств", розробити проект Закону України "Про фонд заняття з експлуатації ядерних установок", а також - нормативно-правові акти щодо врегулювання питань створення фонду поводження з радіоактивними відходами;
- для коригування процесів приватизації об'єктів електроенергетики необхідно ініціювати внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна", а також розробити новий законопроект "Про особливості приватизації підприємств паливно-енергетичного комплексу";
- з метою вдосконалення відносин на оптовому ринку електричної енергії, створення умов для активізації інвестиційної діяльності, інтеграційних процесів, удосконалення процесів державного регулювання внести зміни до Закону України "Про електроенергетику", а також прийняти Закон України "Про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі";
- розробити та затвердити програму відновлення та розвитку енергогенеруючих потужностей України, джерел та механізмів фінансового забезпечення її реалізації, а також умов стимулювання активності інвестиційних процесів у галузі з орієнтацією на залучення недержавних інвестиційних ресурсів. Під час розробки програми передбачити пріоритетний розвиток маневрових потужностей з урахуванням уведення у дію нових енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській АЕС, використання у процесі модернізації (нового будівництва) енергоблоків ТЕС сучасних енерговугільних технологій, а також продовження робіт щодо дальшого розвитку відновлювальних джерел електричної енергії;
- у комплексі реалізації Закону України "Пропогашення заборгованості за електроносії" та вдосконалення діяльності суб'єктів оптового ринку електричної енергії необхідно забезпечити реформування оптового ринку електричної енергії, передбачивши запровадження нових конкурентних сегментів ринку, удосконалення засад саморегулювання, реформування договірних відносин щодо підвищення відповідальності суб'єктів оптового ринку та впровадження механізмів страхування неплатежів (зокрема, шляхом поетапного переходу до попередньої оплати електричної енергії), усунення "перехресного субсидіювання" через оптову ціну на електричну енергію, стимулювання скорочення наднормативних витрат електричної енергії у мережах;
- здійснити аналіз існуючих підходів до приватизації енергетики та у разі необхідності, скорегувати їх, передбачивши запровадження індивідуального підходу, розширення складу об'єктів, що підлягають приватизації, а також спрямування коштів, отриманих від приватизації, на оновлення основних фондів галузі, які залишатимуться у державній власності;
- забезпечити рівність правового захисту державних і недержавних суб'єктів економічної діяльності у галузі;
- кожні 3-4 роки за поданням правоохоронних органів керівництву Міністерства палива та енергетики України проводити ротацію посадових осіб електроенергетичної галузі з метою запобігання нарощування корумпованих зв'язків (аналіз показав, що більшість осіб, засуджених за економічні злочини у цій галузі, обіймали посади від 4 до 10 років);
- правоохоронним органам постійно проводити аналіз техніко-економічного стану підприємств електроенергетичної галузі до і після їх приватизації з метою виявлення можливих зловживань;
- на приватизованих об'єктах електроенергетичної галузі створити службу безпеки та розробити систему її взаємодії з правоохоронними органами;
- провести чітке розмежування прав та обов'язків контролюючих органів з метою усунення дублювання в їх роботі при здійсненні комплексних перевірок підприємств електроенергетичної галузі.
Список використаних джерел
1. Закон України "Про електроенергетику" від 18.10.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 1. - Ст. 1.
2. Статистичний бюлетень за 2004 рік: Держ. комітет статистики України. - К. - 193 с.
3. Стратегія політичної реформи: Виступ Президента України у Верховній Раді України у зв'язку з історичним посланням Президента України до Верховної Ради України // Уряд. кур'єр. - 2003. - 16 квіт.
4. Марценко Е. Экономическая и криминогенная ситуация в электроэнергетической отрасли Украины // Энергет. политика Украины. - 2004. - № 11. - С. 90-94.

 
 

Цікаве

Загрузка...