WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Економіко-кримінологічні аспекти діяльності бурякоцукрової галузі України - Реферат

Економіко-кримінологічні аспекти діяльності бурякоцукрової галузі України - Реферат

ін.
Бартеризація негативно впливає на реалізацію загальнодержавних інтересів, оскільки бартерні операції:
- по-перше, здійснюються поза банківською системою, а отже, поза державним контролем; унаслідок бюджети всіх рівнів постійно зазнають значних збитків;
- по-друге, - супроводжуються безконтрольним маніпулюванням цінами, внаслідок чого реальна вартість товарів, які обмінюються, занижується, результатами чого є диспропорції платіжного балансу країни;
- по-третє, - сприяють приховуванню достовірної інформації про фінансове становище підприємств;
- по-четверте, - сприяють розвитку "тіньового" сектору економіки.
Фактично, бартерні операції є одним із видів розкрадання бюджетних коштів шляхом ухилення від сплати податків.
2. Неналежна організація бухгалтерського обліку, обліку та контролю за зберіганням та використанням товарно-матеріальних цінностей.
З метою ухилення від оподаткування значна кількість керівників сільгосппідприємств та фермерських господарств повністю або частково не відбиває у бухгалтерському обліку операції з переробки та продажу цукрових буряків, не подає звітності до податкових органів.
Переважна більшість підприємств цукрової галузі розраховується зі своїми працівниками продукцією власного виробництва, тому часто податки взагалі не нараховуються.
3. Порушення технологічного процесу при зберіганні та обробці коренеплодів.
У багатьох районах буряки надходять підв'яленими. Ступінь підв'яленості коренеплодів часто-густо складає до 15,8 %. На 5 - 7 добу спостерігається їх масове псування в кагатах, подальше зниження сокового коефіцієнту. На більшості цукрових заводів втрати цукросировини складають 4 %, а на окремих заводах вони є значно вищими.
4. Правова неврегульованість механізму відшкодування податку на додану вартість із бюджету.
Існуючий механізм відшкодування ПДВ базується тільки на сумах, заявлених платниками в податкових деклараціях. Головна проблема - підприємства-посередники. Адже значна частина з них - фіктивні фірми, що не сплачують до бюджету жодної гривні. Вони виконують функцію збільшення кінцевої вартості товару з одночасним збільшенням суми податку на додану вартість, що потім буде пред'явлена для відшкодування з бюджету.
5. Недосконалість чинних кримінально-правових норм щодо боротьби з порушенням бюджетного законодавства.
Особи, винні в незаконному та нецільовому використанні бюджетних коштів в особливо великих розмірах або в обсягах, що перевищують межі видатків усупереч встановленому законом порядку, часто уникають покарання, оскільки ці суспільно небезпечні дії скоюються за рішенням колегіальних органів.
При реформуванні державних підприємств спостерігається тенденція до збільшення обсягів реалізації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, що перебували у державній власності господарств, за заниженими цінами.
Значного поширення серед керівників підприємств, які готувалися до реформування, набуло незаконне списання основних засобів.
6. Відсутність єдиного узгодженого підходу правоохоронних органів до проблеми організації взаємодії оперативних підрозділів та органів слідства.
Не забезпечується повна реалізація оперативної інформації, грамотне документування злочинної діяльності посадових осіб, зберігання доказів, внаслідок чого винні уникають покарання.
Таким чином, враховуючи економічний стан та криміногенну ситуацію, що склалися на сьогодні у бурякоцукровій галузі, пропонується наведене нижче.
Верховній Раді України:
- прийняти Закон України "Про галузеві формування";
- внести зміни до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" в частині запровадження ліцензування оптової торгівлі цукром і передачі повноважень Кабінету Міністрів України приймати рішення про завезення цукру в Україну за умови, якщо його вироблено недостатньо для внутрішнього споживання.
Кабінету Міністрів України:
- на виконання Закону України "Про насіння і садовий матеріал" затвердити порядок ведення насінництва цукрових буряків в державі;
- створити Державне агентство з регулювання ринку цукру, насіння цукрових буряків та самих цукрових буряків;
- ініціювати прискорення розробки і прийняття Національних стандартів, які діють у галузі;
- посилити контроль за мінімальними цінами на цукор, які декларуються щорічно постановами Кабінету Міністрів України.
Міністерству аграрної політики:
- прийняти програму реструктуризації цукрової галузі, передбачивши в ній фінансування процесу ліквідації чи перепрофілювання цукрових заводів, що виводяться з виробництва, перекваліфікації та соціальної підтримки персоналу цих підприємств. Створити спеціальний позабюджетний фонд, який би наповнювався за рахунок відрахування від кожної виробленої тони цукру та цукрових буряків;
- проводити щомісячний моніторинг цін на цукор та його аналіз;
- активізувати роботу Координаційної ради з питань регулювання ринку цукру, насіння і цукрових буряків;
- завершити перепрофілюваннячастини цукрових заводів на випуск цукровомісних продуктів для подальшої переробки на паливний етанол.
Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції:
- продовжити роботу щодо розширення збуту продукції цукрової промисловості за межами України;
- вилучити товар "насіння цукрових буряків" з режиму вільної торгівлі з Республікою Молдова.
Державній податковій адміністрації затвердити сплату:
- ПДВ цукровими заводами при закупівлі цукрових буряків у неплатників ПДВ - індивідуального сектору населення;
- податку на прибуток протягом року і нарахування його після завершення реалізації цукру.
Міністерству праці та соціальної політики:
- здійснити пошук шляхів забезпечення людей роботою у міжсезонний період у зв'язку з сезонним характером робіт насіннєвих і цукрових заводів.
Державній митній службі:
- посилити контроль митних органів за виконанням митного законодавства щодо повного вивезення цукру за межі України, якщо цукор-сирець був ввезений на переробку як давальницький.
Правоохоронним органам, обласним та районним державним адміністраціям:
- посилити контроль з метою недопущення в реформованих господарствах та підприємствах розкрадання, марнотратства, псування сировини та матеріально-технічних засобів.
Список використаних джерел
1. Парубок О.Н., Куянов В.В., Мацебера А.Г. Куди дівається український цукор? // Цукор України. - 2003. - №. З (33). - С. 2 - 4.
2. Петриченко О.Б., Мінко В.П., Штангєєв В.О. Проблеми ринку українського цукру // Цукор України. - 2003. - № 1 (31). - С. 2 - 4.
3. Борисюк П.Г. Стан і завдання бурякоцукрової галузі України // Цукор України, 2003. - № 4 - 5 (34). - С. 2 - 4.
4. Рыбак С. Какие семена - такая и свекла // Агроперспектива. - 2004. -№ 02 (50). - С. 35 - 36.
5. Борисюк П.Г. Підсумки роботи бурякоцукрової галузі України у 2003 р. та завдання на 2004 р. // Цукор України. - 2003. - № 6. - С. 2 - 5.
6. Чопенко В. Сладкие шалости // Зеркало недели - 2004. - № 12 (487).
7. Закон України "Про насіння та садивний матеріал" від 26 грудня 2002 р.
8. Ярчук MM. Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва України // Цукор України. - 2003. - № 2 (32). - С. 2 - 5.
9. Закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" від 17 червня 1999 року.
10. Постанова Кабінету Міністрів України № 1977 від 25 грудня 2003 р.
11. Борисюк П. Четкой государственной стратегии развития отрасли до сих пор нет //Агроперспектива. - 2004. - № 04 (52). - С. 46 - 48.
12. Святкивская Е. Сладкая жизнь // Агроперспектива. - 2004. - № 06 (54). - С. 14 - 15.
13. Марценко Є.В. Украинский сахар: быть или не быть // Агроперспектива. - 2004. - № 06 (54). - С. 16 - 17.
14. Марценко Є.В. Економічний стан та криміногенна ситуація у бу-рякоцукровій галузі України // Агросвіт. - 2004. - № 7. С. 25 - 30.

 
 

Цікаве

Загрузка...