WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Деякі особливості кваліфікації та розслідування контрабанди, вчиненої у формах співучасті - Реферат

Деякі особливості кваліфікації та розслідування контрабанди, вчиненої у формах співучасті - Реферат


Реферат
на тему:
Деякі особливості кваліфікації та розслідування контрабанди, вчиненої у формах співучасті
Розповсюдження контрабанди підриває економіку держави, завдає шкоди національній безпеці та здоров'ю людей. Крім цього, даний вид злочинів нерідко створює умови для вчинення різних протиправних дій. Зокрема, контрабанда зброї, радіоактивних й деяких видів небезпечних речовин може полегшувати злочинцям вчинення бандитизму, терористичних актів, інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Створені контрабандистами канали переміщення також можуть бути використані для розвідувальної й підривної діяльності проти України. Застосування методу контент-аналізу протягом липня-вересня 2004 року до висвітлення контрабанди періодичними виданнями України в цілому дозволяє відзначити розуміння суспільством шкідливих наслідків цього злочину і нагальну потребу боротьби з ним.
У недалекому минулому, в умовах панування адміністративно-командної системи, суворого прикордонного й митного контролю вчинення даного злочину в організованих формах взагалі було винятком. Тому ці форми контрабандних дій залишились недостатньо розробленими в наукових джерелах. Сьогодні ж, в умовах жорсткого розподілу рівня і сфер впливу у злочинному середовищі, спостерігається тенденція до збільшення випадків вчинення контрабанди в організованих формах, у тому числі за участю окремих співробітників митних та правоохоронних органів.
Найчастіше вчинення контрабанди набуває форм організованої злочинної діяльності при переміщенні значних обсягів товарів, які користуються підвищеним попитом у населення (в тому числі акцизної групи), культурних цінностей, радіоактивних речовин, зброї й особливо наркотиків. У середньому кількість осіб, які є співучасниками цього злочину, налічує від 3 до 5 осіб. Переважає вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб, що складає близько 90 % від загальної кількості контрабанди, вчиненої у різних формах співучасті. У 85 відсотках - це групи з кількістю членів 2-3 особи, у 12 % - від 3 до 5 осіб, і лише у 3 % - більше 6 осіб. Проте, є усі підстави стверджувати, що переважна частина контрабанди, що вчинена в більш небезпечних організованих формах, має латентний характер. Досить красномовним підтвердженням цьому, наприклад, є такий факт. Під час слідства лише по одній кримінальній справі щодо замаху 2 жовтня 1999 р. на життя народних депутатів України Н.М. Вітренко, В.Р. Марченка, М.А. Лимаря виявлені окремі види зброї та боєприпасів контрабандного походження, які у кілька разів перевищують річний показник з виявлення аналогічних предметів усіма митними органами держави.
На жаль, не зважаючи на значний досвід правоохоронних органів держави з виявлення й розслідування контрабанди, вчиненої у різних формах співучасті, сьогодні існують складнощі у створенні достатньої доказової бази для притягнення членів вказаних організованих груп до кримінальної відповідальності. З огляду на вищезазначене, перед криміналістичною наукою, оперативною та слідчою практикою органів досудового розслідування стоїть важливе завдання науковообгрунтованої розробки, впровадження, постійного вдосконалення й використання не тільки родових криміналістичних характеристик організованої злочинності, але й криміналістичних характеристик окремих видів злочинів, що вчинені у різних формах співучасті, зокрема, контрабанди. Відомості цих характеристик (альтернативу яким інколи бачать у механізмі злочину), як справедливо вважають Р.С. Бєлкін, І.Е. Биховський, В.К. Лисиченко [1] та інші вчені, матимуть суттєве значення для формування оперативних й слідчих версій; конкретизації обставин, які підлягають встановленню й доказуванню у даній категорії справ; проведення першочергових і подальших слідчих дій, окремих оперативно-розшукових заходів, використання загальнодержавної та міждержавних баз криміналістичної інформації і т. ін.
Необхідною умовою якісного розслідування контрабанди, вчиненої у співучасті, насамперед, є правильна кваліфікація скоєного. Без цього неможливо уявити цілеспрямоване документування ознак злочину в ході оперативно-розшукової діяльності, якісне планування розслідування та проведення окремих слідчих дій, своєчасне подолання протидії слідству і т. ін. Юристу необхідно чітко уявляти зміст базових правових термінів, пов'язаних із формами співучасті при вчиненні контрабанди, які накладають специфічний відбиток як на обставини, що підлягають доказуванню, так і на розслідування справ даної категорії.
Так, у частині 2 статті 201 КК "Контрабанда" та у ч. 2 ст. 305 "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" вчинення даних злочинів "за попередньою змовою групою осіб", а у ч. 3 ст. 305 КК вчинення злочину "організованою групою" визначено як кваліфікуючу обставину, що обтяжує відповідальність винних осіб. Ці форми співучасті передбачають прямий умисел винних, послідовно підвищують суспільну небезпеку вчиненого, внаслідок чого контрабанда (ст. 201, 305 КК) відповідно до п. 4, 5 ст. 12 КК "Класифікація злочинів" із категорії "тяжких" переходить до категорії "особливо тяжких" злочинів.
Вказані кваліфіковані форми співучасті відповідно до п. 2 ст. 67 КК формально визначені серед обставин, які обтяжують покарання. Вони вказані у відповідних статтях Кримінального кодексу, згідно з ч. 4 ст. 67 КК при їх наявності у конкретних справах про контрабанду не повинні враховуватись як обставини, що обтяжують покарання, а підлягають обов'язковому врахуванню при дослідженні події контрабанди, винності та мотивів обвинувачених. Змістовне тлумачення вказаних кваліфікуючих ознак контрабанди у кримінальному праві має не тільки вирішальне значення для їх використання у кримінальному процесі, але відіграє суттєву роль в організації цілеспрямованих оперативно-розшукових заходів, ефективній організації розслідування і т. ін.
Слід зазначити, що невстановлення конкретних ознак форм співучасті до порушення кримінальної справи про контрабанду (зокрема, під час оперативно-розшукової діяльності) не означатиме відсутності законних підстав її порушення. Але при цьому, як свідчить аналіз доступної слідчої і судової практики, практично унеможливлюється подальше достовірне й повне встановлення зазначених ознак. Невстановлення або ж неправильна оцінка зазначених кваліфікуючих ознак контрабанди буде означати порушення принципу всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи (ст. 22 КПК), що вимагатиме їх нового дослідження. Недарма у пункті 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про контрабанду" № 2 від 26 лютого 1999р. вказано: "Якщо в постанові про притягнення як обвинуваченого та в обвинувальному висновку наведено не всі ознаки контрабанди, які мали місце в конкретному

 
 

Цікаве

Загрузка...